Dzban, to symbol mężczyzn z pokolenia Lewiego.

Dzban, to symbol mężczyzn z pokolenia Lewiego.