UNIQA UBEZPIECZENIA

Tomaszów Mazowiecki 97-200
Mościckiego 38
Oferta UNIQA TU S.A. jest skierowana zarówno do klientów indywidualnych jak i do podmiotów gospodarczych i instytucji. Ujęta został w 8 grupach marketingowych odzwierciedlających najważniejsze potrzeby związane z poczuciem bezpieczeństwa:
Dom & Szczęście(ubezpieczenie mieszkania, domu i inne)
Podróż & Radość(ubezpieczenie podróży zagranicznej, kosztów leczenia, bagażu podróżnego i inne)
Auto & Przestrzeń(ubezpieczenie OC, Autocasco, Zielona Karta, Assistance, NNW kierowcy i pasażerów, ubezpieczenia lotnicze i inne)
Zdrowie & Harmonia(ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie świadczenia szpitalnego i inne)
Wypadek & Przezorność(ubezpieczenie NNW: grupowe, indywidualne, zbiorowe, szkolne, uczestników wycieczek i imprez turystycznych, sportowców; ubezpieczenie kredytów na wypadek śmierci kredytobiorcy i inne)
Gospodarstwo rolne & Zbiory(m.in. OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, ubezpieczenie budynków, mienia ruchomego, upraw, zwierząt, maszyn rolniczych i inne)
Prawo & Pomoc(ubezpieczenie ochrony prawnej, OC ogólne, OC z tytułu wykonywania zawodu, OC osób fizycznych w życiu prywatnym i inne)
Firma & Planowanie(ubezpieczenie mienia od ognia, kradzieży, mienia w transporcie, sprzętu elektronicznego, maszyn elektrycznych, robót budowlano-montażowych, OC przewoźników i wiele innych).

Godziny otwarcia:

8.30 - 16.00