Biuro Wyceny Nieruchomości EFEKT

Tomaszów Mazowiecki 97-200
Szeroka 29/31
Kompleksowa wycena nieruchomości na terenie województwa łódzkiego. Oferta obejmuję wycenę nieruchomości:

gruntowych niezabudowanych,
gruntowych zabudowanych,
lokalowych,
rolnych,
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
innych praw związanych z nieruchomościami.

Wyceny sporządzane są dla różnych celów:
zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy,
określenia ceny kupna-sprzedaży,
celów podatkowych,
celów księgowych,
podziału majątku,
określenia wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste,
określenia wysokości opłaty adiacenckiej i planistycznej,
określenia wysokości odszkodowania i wynagrodzenia z tytułu służebności przesyłu.