ZIELONY SERWIS

Tomaszów Mazowiecki 97-200
Mazowiecka 2
Wykonujemy prace pielęgnacyjno-lecznicze przy drzewach i drzewostanach,
a także przy zieleni niskiej. Wykonujemy ścinki drzew w każdych warunkach
nawet bardzo trudnych-np. cmentarze,linie energetyczne,małe podwórka,
tereny podmokłe,skarpy. Pracujemy metodą alpinistyczną przy użyciu sprzętu
wysokogórskiego i przy pomocy podnośnika
Oferujemy również prace pielęgnacyjne i porządkowe ogrodów , terenów
zieleni , itp. W okresie zimowym odśnieżamy chodniki,dachy , itd.

Godziny otwarcia:

8 - 22