P.H.U. PIEKARSKI PAWEŁ

Tomaszów Mazowiecki 97-200
Graniczna 36
Firma P.H.U. Piekarski Paweł jest przedsiębiorstwem z wieloletnim doświadczeniem na rynku usług w zakresie przeglądów stanu technicznego obiektów budowlanych w tym również przeglądów w poszczególnych branżach.
Oferujemy usługi okresowych przeglądów obiektów budowlanych zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane art. 62 w następującym zakresie:
• Przeglądy okresowe budynków (jednoroczny oraz pięcioletni)
• Przeglądy okresowe budynków (jednoroczny 2 razy do roku)
• Przeglądy kominiarskie
• Przeglądy instalacji gazowej wraz z sprawdzeniem szczelności
• Przeglądy instalacji elektrycznej i piorunochronnej wraz z wykonaniem pomiarów
• Przeglądy stanu technicznego kotłów z uwzględnieniem efektywności energetycznej
• Przeglądy polegające na ocenie efektywności energetycznej zastosowanych urządzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji
• Ekspertyzy i opinie energetyczne stolarki okiennej i drzwiowej
• Inwentaryzacje oraz ekspertyzy przyrodnicze a także raporty oddziaływania na środowisko różnych inwestycji
• Zakładanie Książek Obiektów Budowlanych
Każdorazowo po dokonanej kontroli wykonujemy protokoły wraz z dokumentacją fotograficzną.

Koszty przeglądów ustalamy indywidualnie z każdym kontrahentem.

ZAPRASZAMY DO JEDNORAZOWEJ LUB STAŁEJ WSPÓŁPRACY.

Godziny otwarcia:

8:00 - 20:00