Acc-Pro Centrum Rachunkowe Łukasz Majewski

Tomaszów Mazowiecki 97-200
Bartosza Głowackiego 23
Oferujemy:
- Prowadzenie ewidencji rachunkowych i podatkowych, tj:
księgi handlowe, podatkowa księga przychodów i rozchodów, ryczałt ewidencjonowany oraz karta podatkowa, rejestry dla celów podatku od towarów i usług VAT, ewidencje środków trwałych i wyposażenia.

- Kompleksową obsługę płacowo-kadrową, w tym:
refundacje PUP na zatrudnienie pracownika i stażysty, sporządzanie wniosków o dofinansowanie z PFRON firmom zatrudniającym osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, sprawozdawczość GUS, PFRON,
sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach, wsparcie w trakcie kontroli PIP-u i ZUS-u, a także pomoc w sporządzaniu formalności pokontrolnych.

- Sporządzamy:
sprawozdania finansowe, zeznania i deklaracje podatkowe, dokumentacje i rozliczenia z ZUS, wnioski o dotacje, refundacje w PUP.

- Wnioski o refundację składek na Ubezpieczenie Społeczne z PFRON dla osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą.

- Pomoc w przygotowaniu pism w sprawie umorzenia lub rozłożenia na raty zaległości wobec US i ZUS.

- Pełną pomoc przy założeniu działalności gospodarczej.

- Możliwość odbioru dokumentów od klientów.

- Możliwość przekazywania informacji o należnościach podatkowych drogą elektroniczną (sms, email).

- Ograniczamy do minimum konieczność wizyt w Urzędach Administracji Państwowej.

Godziny otwarcia:

08:00 - 16.00