nie pamiętasz hasła?
Dziś są imieniny: Justyny, Cypriana, Euzebiusza
×

Uwaga! Nasze strony wykorzystują pliki cookies

Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Używamy ich w celach reklamowych i statystycznych a także po to, by dostosować nasze witryny dla indywidualnych potrzeb naszych czytelników i użytkowników. Plików cookie mogą też używać nasi partnerzy, reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy multimediów. Może zmienić ustawiania dotyczące plików cookies na Twojej przeglądarce. Korzystanie z serwisów bez dokonania zmiany oznacza, że pliki COOKIES będą zapisywane w pamięci twojego komputera lub innego urządzenie, z którego korzystasz do przeglądania witryn internetowych. Więcej informacji na temat cookies znajdziesz w naszej polityce prywatności.

Na ścieżki rowerowe nie starczyło miejsca

dodano: 2016-11-15 08:59:59

Kilkanaście dni temu zapowiedzieliśmy, że spróbujemy wyjaśnić jak wyglądały procedury związane z przygotowaniem inwestycji polegającej na przebudowie drogi wojewódzkiej numer 713. Mieszkańcy Tomaszowa Mazowieckiego chcieliby się zapewne dowiedzieć jak doszło do tego, że na etapie planowania inwestycji nie uwzględniono w projekcie ścieżek rowerowych, zwężono pasy ruchu a zamiast miejsc parkingowych zainstalowano pasy zieleni. Nasze pytania skierowaliśmy do dyrekcji Zarządu Dróg wojewódzkich. O komentarz poprosiliśmy prezydenta Marcina Witko

1. Kiedy dokładnie przygotowano projekt budowlany dotyczący przebudowy w/w drogi?

Umowę na wykonanie dokumentacji projektowej zawarto w dniu 17.07.2009 r.

Odbiór dokumentacji nastąpił w grudniu 2011 r.

 

2. Czy jego kształt konsultowano z lokalnymi samorządami w tym Powiatem Tomaszowskim oraz Miastem Tomaszów Mazowiecki?

Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej organizowanie były rady techniczne, na które zapraszani byli przedstawiciele Miasta Tomaszowa Maz. i powiatu tomaszowskiego, na których projektant przedstawiał rozwiązania projektowe. Uczestnicy RT mogli wnosić uwagi do zaproponowanych rozwiązań projektowych, które były analizowane pod kątem możliwości ich wprowadzenia.

 

3. Jeśli takie konsultacje przeprowadzono, to kiedy dokładnie się one odbyły?

Rady odbywały się w 2010 roku:  8 stycznia , 7 maja. W późniejszym czasie również konsultowaliśmy się władzami lokalnymi przy przygotowaniu tej inwestycji. W 2013 roku przekazano pełną dokumentacje do miasta Tomaszów. Ponadto przed wystąpieniem o decyzję ZRID, ZDW w Łodzi wystąpił (luty 2014 r.) do Prezydenta Miasta Tomaszów Maz. i Starosty Powiatu Tomaszowskiego z wnioskiem o wyrażenie opinii dla ww. przedsięwzięcia. Załącznikiem do powyższego wniosku była mapa z przebiegiem drogi, przedstawiająca rozwiązania projektowe zagospodarowania pasa drogowego. Strony nie wniosły uwag.

 

4. Jakie zastrzeżenia i wnioski do projektu zgłaszały w/w samorządy?

Starostwo Powiatowe nie wnosiło uwag do rozwiązań projektowych. Urząd Miasta wnosił uwagi w zakresie rozbudowy skrzyżowań, zwłaszcza wprowadzenia do dokumentacji projektowej rozbudowy DW 713 budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i ul. Chopina/Zawadzkiej wg projektu opracowanego na zlecenie Miasta Tomaszowa Maz.

 

komentarz Marcina Witko - Prezydenta Tomaszowa Mazowieckiego

 

Wszyscy doskonale wiemy jak ważna jest to inwestycja dla Tomaszowa Mazowieckiego. Nasz wpływ na kwestie dotyczące projektu, po objęciu przeze mnie urzędu był kosmetyczny. Udało nam się wynegocjować np. użycie lepszych materiałów na odcinku przy. pl. Kościuszki (różnicę w cenie pokryje Urząd Miasta), czyniłem również starania by jak najszybciej ta inwestycja ruszyła.

 

Burzenie wcześniej przyjętego projektu, mogło opóźnić modernizację na kolejne lata lub nawet całkowicie ją zablokować. Myślę, że wiele samorządów cieszyłoby się gdyby te dziesiątki milionów trafiły do nich. Dlatego pragnę raz jeszcze podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, że ta inwestycja w ogóle się toczy,  przede wszystkim ZDW, całemu zarządowi województwa z marszałkiem Witoldem Stępniem na czele oraz radnym wojewódzkim, którzy wsparli idee szybkiego rozpoczęcia tej inwestycji.

 

W trakcie prac pojawiały się niestety problemy, choćby kolizja z infrastrukturą techniczną zakładów TOMTEX, sieciami PGE w obrębie ul. Mościckiego, św. Antoniego, wyłączeniami sieci PGE, co opóźniło rozpoczęcie prac na ul. Warszawskiej. Staraliśmy się te problemy  wspólnie rozwiązywać. Teraz prowadzimy intensywne prace nad II etapem inwestycji. Zwracam się tym samym do mieszkańców z prośbą o przekazywanie swoich uwag dot. projektu, jeżeli takie mają. Teraz jest jeszcze czas na ich wprowadzenie, tak by uniknąć problemów w przyszłości. Podjęliśmy już rozmowy dotyczące przebudowy skrzyżowania Nowowiejska/Mościckiego/Mireckiego, a także Szczęśliwa/Mościckiego oraz Wąwalska/Opoczyńska/Gminna.  

 

Rozumiemy argumenty wszystkich stron, zarówno kierowców, którzy chcą bezpiecznej drogi jak i przedsiębiorców, którzy prowadzą przy ul. Warszawskiej działalność gospodarczą.  Zapewniam wszystkich, że chcemy te problemy rozwiązać. Pewne kroki już zostały podjęte, ale jeszcze za wcześnie by mówić o szczegółach. 

 

5. Czy ZDW przygotował harmonogram czasowy prowadzonej inwestycji obejmujący jej poszczególne etapy?

Zgodnie z umową i SIWZ Wykonawca przedkłada szczegółowy harmonogram robót.

 

6. Jeśli taki harmonogram istniał, prosiłbym o jego przesłanie i informację czy ulegał on modyfikacji?

Szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy robót ulegał i ulega modyfikacji - Wykonawca zobowiązany jest do jego korekty zgodnie z warunkami umowy. Na dzień dzisiejszy nie ma żadnego zagrożenia wykonania robót zgodnie z umową. Sam harmonogram jest możliwy do wglądu na miejscu, w siedzibie ZDW.

7. Czy harmonogram ten /i jego ewentualne zmiany/ uzgodniono z władzami miasta?

Harmonogram to rozkład czynności w planie - wskazuje kolejność i zakres czynności oraz zależności między nimi. Zgodnie z warunkami umowy Zamawiający zatwierdza szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy. Umowa nie przewiduje konieczności uzgadniania go z władzami miasta, ponieważ to zarządca drogi (ZDW w Łodzi) jest inwestorem tego zadania. Kwestie przygotowania do inwestycji były jednak przedmiotem rozmów z samorządem lokalnym. Osobną sprawą jest projekt organizacji ruchu, który uwzględnia etapowanie robót i on przy jakichkolwiek zmianach jest uzgadniany z jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z wymaganiami. Odbiór TOR odbywa się po powiadomieniu jednostek samorządowych, policji i pozostałych służb.

 

8. Czy projekt wykonywano w systemie “projektuj i buduj”?

Roboty budowlane są prowadzone w systemie "Buduj"

 

9. Co było powodem, że przy głównym ciągu komunikacyjnym w mieście nie zaprojektowano ścieżek rowerowych?

Inwestycja nie obejmuje swoim zakresem budowy ścieżek rowerowych z uwagi na niedostateczną szerokość pasa drogowego, a co za tym idzie brak miejsca na zmieszczenie oprócz chodników ścieżki rowerowej. Dla realizacji rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 713 konieczne było uzyskanie zezwolenia na odstępstwo od przepisów rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie m.in. w zakresie dotyczącym szerokości pasa drogowego (wynoszącej mniej niż normatywne dla drogi klasy Z 20 metrów) oraz stosowania narożnych ścięć linii rozgraniczających pasa drogowego drogi klasy Z na skrzyżowaniach z drogami innych klas. Z uwagi na niedostateczną szerokość pasa drogowego oraz brak wystarczającej ilości miejsca w obszarze skrzyżowań budowa ścieżek rowerowych była niemożliwa, bowiem mogłyby one powstać wyłącznie fragmentarycznie, z brakiem możliwości zapewnienia zgodnych z przepisami przejazdów rowerowych w obrębie skrzyżowań. Taki układ tworzyłby rozwiązanie dysfunkcjonalne, zmuszające rowerzystów albo do częstej zmiany toru jazdy poprzez przejeżdżanie pomiędzy ścieżką rowerową a jezdnią, albo do przeprowadzania rowerów przez przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowań.

 

10. Na kiedy zaplanowano koniec inwestycji

30.09.2017

 

11. Poprosimy też o informacje na temat kosztów budowy

Wartość umowy na same roboty budowlane  wynosi obecnie 20.143.382,44 zł brutto

 

 

Odpowiedzi portalowi udzielał

Marcin Nowicki

Kierownik

Zespołu ds. Informacyjnych

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi

 


Komentarze do tego artykułu są moderowane. Oznacza to, że Twoja opinia pojawi się na stronie po zaakceptowaniu jej przez moderatora. Nie zostanie zaakceptowana żadna wypowiedź zawierająca wulgaryzmy wypowiedziane wprost, skrótami lub wygwiazdkowane. Prosimy używać języka polskiego z zachowaniem zasad pisowni. Nie tolerujemy TaKiEgO StYlU PiSaNiA. Zamieszczanie kilku kolejnych wypowiedzi pod jednym tematem uważamy za „zaśmiecanie” strony. Redakcja nie bierze odpowiedzialności za opinie wyrażane przez internautów.
Wybierz sposób wyświetlania:
liniowy
drzewo
+3 (3) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Komentarz jest odpowiedzią na komentarz nr @37
zapychacz dziur: to idz uzgodnij najpierw z wszystkimi innymi wszechpanującymi władzami, i sieciowcami, daj zlecenie z wolnej ręki a zrobię Ci to w te 48 godzin
piątek, 30 grudnia 2016, godzina 13:33:37
+4 (4) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Komentarz jest odpowiedzią na komentarz nr @25
rondogenerator: tak jest szefunciu rondo już jest wygenerowane jutro malują kółko pośrodku i wyłączają sygnalizację. Dajcie tylko znać do gazet że będzie zmiana pierwszeństwa bo kierowcy znowu się zdziwią
piątek, 30 grudnia 2016, godzina 13:24:47
+4 (4) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Komentarz jest odpowiedzią na komentarz nr @25
rondogenerator: tak jest szefunciu rondo już jest wygenerowane jutro malują kółko pośrodku i wyłączają sygnalizację. Dajcie tylko znać do gazet że będzie zmiana pierwszeństwa bo kierowcy znowu się zdziwią
piątek, 30 grudnia 2016, godzina 13:24:47
+4 (4) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Komentarz jest odpowiedzią na komentarz nr @33
ruski: niestety nie masz co liczyć na jakąkolwiek ddrkę w tym etapie przebudowy DW 713, na św Antoniego również nic takiego nie jest planowane tym bardziej że chodniki od Wolbórki do placu Kościuszki nie będą przebudowywane. Ruszajcie do Waszego Najlepszego Najukochańszego Wielce Szanownego Prezydenta żeby przynajmniej na 2 etapie przebudowy DW 713 ( od ronda na moscickiego w kierunku Opoczna) uwględniono w projekcie DDR ki i co tam jeszcze potrzebujecie - wladze teraz na etapie uzgodnieñ projektu majá szanse sié wykazac - pózniej na etapie wykonawstwa niestety niewiele się już da zrobić
piątek, 30 grudnia 2016, godzina 12:11:58
0 (4) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Komentarz jest odpowiedzią na komentarz nr @2
ruski: A żeby byly nie posrane to trzeba po swoim psie sprzątać - to tez europejski standard - ale w sumie co wy krzykacze, pieniacze i ignoranci z tomaszówka o europejskich standartach wiecie - chyba tylko to co wam tit napisze
czwartek, 29 grudnia 2016, godzina 22:04:52
+1 (5) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Komentarz jest odpowiedzią na komentarz nr @36
: To zdecyduj się w końcu. Ścieżki rowerowe, czy nowe chodniki. Na obydwa projekty kasy nie wystarczy.
piątek, 18 listopada 2016, godzina 16:47:20
+6 (6) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
**: Bardzo ciekawa informacja dla naszych władz (prezydenta i starosty) na temat remontów dróg w naszym grajdole polecam informację

http://wiadomosci.onet.pl/swia...zin/6y6gy2

Skoro można zrobić remont 30-metrowej dziury w 5 pasmowej jezdni w 48 godz. to 4.000 m : 30 x 48 = 6.400 godzin (267 dni - 9 m-cy). To remonty naszych ulic powinny już kończyć się całkowity.
czwartek, 17 listopada 2016, godzina 18:23:06
-1 (1) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Komentarz jest odpowiedzią na komentarz nr @34
Tymoteuszka: Czytaj z uwagą. Nic nie wspomniałam o likwidacji chodników, nawet powiem więcej, jestem za wymianą starych płyt chodnikowych na nowe, by nam wszystkim lepiej się chodziło.
czwartek, 17 listopada 2016, godzina 14:29:48
+8 (8) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Komentarz jest odpowiedzią na komentarz nr @25
Jolka: Racja! korki na jezdniach przy Galerii są już nieustanne a jak otworzą Warszawską to będzie zakorkowana jeszcze cała Warszawska. Proponuje tu rondo bo z praktyki wynika że przy rondach korki są rozblokowywane sukcesywnie. Rondo Warszawska-Barlickiego-Konstyt ucji staje się bardzo pożądane!
czwartek, 17 listopada 2016, godzina 14:03:49
-5 (7) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Komentarz jest odpowiedzią na komentarz nr @33
: A jeszcze lepiej byłoby zlikwidować w Tomaszowie wszystkie chodniki dla pieszych tylko pozostawić same drogi rowerowe. A piesi? Piesi na jezdnię.
czwartek, 17 listopada 2016, godzina 13:49:22
+2 (4) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Tymoteuszka: Dobrze byłoby, gdyby DDR (czyt. droga dla rowerów) powstała na wysokości kościoła św. Antoniego po stronie Pizzerii Capone, drogerii Natura, Rossmana, tak, aby tworzyła ciąg na ul. św. Antoniego. Oczywiście oddzielona pasem latarni od chodnika, jak to jest teraz na ww. ulicy w stronę ronda Olimpijczyków. Jeszcze lepiej byłoby gdyby zaczynała się już na wysokości Bulwar, tuż za mostem na Wolbórce. Wtedy wystąpi ciąg DDR, z małym przerywnikiem, z ul. Orzeszkowej od S8, poprzez Barlickiego i św. Antoniego, aż do Źródeł.
czwartek, 17 listopada 2016, godzina 13:04:23
+6 (6) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Komentarz jest odpowiedzią na komentarz nr @24
jo: Taki ciąg rowerowy mógłby być stworzony na chodmiku po stronie BP i tak tam znikomy ruch pieszych.
środa, 16 listopada 2016, godzina 22:01:23
0 (4) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Komentarz jest odpowiedzią na komentarz nr @23
jo: To złe ustawienie sygnalizacji generuje korki.
środa, 16 listopada 2016, godzina 21:58:19
+4 (4) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Komentarz jest odpowiedzią na komentarz nr @26
Tyle.: Nie dość że ścieżki by się zmieściły to również parkingi w stylu jak na Św.Antoniego a sklepów na niej nie brakuje.
środa, 16 listopada 2016, godzina 17:37:32
+2 (2) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Komentarz jest odpowiedzią na komentarz nr @22
teżciekawski...: tylko ciekawe, czy im wystarczy miejsca na wiek starczy. Chyba deficyt i braki przeżyją w ciszy, skupieniu i w milczeniu.
środa, 16 listopada 2016, godzina 15:18:27
+6 (8) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
xmen: powiedzmy prawdę, tu nie chodzi o to że brakło na ścieżki rowerowe czy za wąskie ulice
to jest tak zrobione by utrzymanie drogi kosztowało jak najmniej
bez ścieżek i ulica o wymiarach szerokości poniżej ... m jest tania w utrzymaniu
a tak nie powinno być !!! i proszę mi tu nie ściemniać że brakło kasy !!!
tylko winny się tłumaczy a wy chcecie do tego ogłupić mieszkańców dziwnymi tłumaczeniami
środa, 16 listopada 2016, godzina 14:30:07
+11 (11) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Komentarz jest odpowiedzią na komentarz nr @9
Antymulti: Najlepiej wprowadzić ograniczenie 30 km/h wtedy z górki jadącego Multka na rowerze złapią też na radar :)
wtorek, 15 listopada 2016, godzina 21:37:28
+10 (12) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Tomaszowianin: Niemcy - Miasto Bielefeld , Północna Nadrenia Westfalia droga krajowa przez pół Miasta dwupasmówka w każdym kierunku , po srodku tor tramwajowy , także w obu kierunkach . Zero mozliwości zrobienia ścieżki rowerowej ALE co ileś dziesiąt metrów jest ustawiony znak pt: Zostaw dla rowerzysty 1,5 metra szerokości i wiecie co ? Kazdy kierowca jadący prawym pasem, od razu myka na lewy widząc jadącego rowerzystę przed sobą Co chciałem przez to powiedzieć ze nawet jak nie ma mozliwości juz zrobienia tej ścieżki to ostrzega sie chociaż tego kierowce przed rowerzystą ktorych jest tutaj sporo i też jezdzą jak święte krowy Ale jest to respektowane przez prz\ez kierowców samochodów ponieważ ci rowerzysci tez są uczestnikami ruchu . P.S. Troszkę kultury jazdy ze strony kierowców i wszyscy bedą happy. Z tego co dobrz\e pamietam Warszawska była na tyle szeroka że mozna było tam zrobić ścieżkę rowerowa nawet w obu kierunkach ale nie mi już to osądzać Pozdrawiam
wtorek, 15 listopada 2016, godzina 21:02:37
+9 (9) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Komentarz jest odpowiedzią na komentarz nr @23
kierowca: to byłoby tzw. ,,rondo wojewódzkie" ci co remontują Warszawską powinni wygenerować to rondo w ramach przebudowy tzw. drogi 713, takie rozwiązanie staje się w obecnej chwili już konieczne a co będzie jak otworzą wjazd od Warszawskiej to wtedy będzie kocioł
wtorek, 15 listopada 2016, godzina 19:59:45
+11 (11) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
varan: "Z uwagi na niedostateczną szerokość pasa drogowego oraz brak wystarczającej ilości miejsca w obszarze skrzyżowań budowa ścieżek rowerowych była niemożliwa, bowiem mogłyby one powstać wyłącznie fragmentarycznie, z brakiem możliwości zapewnienia zgodnych z przepisami przejazdów rowerowych w obrębie skrzyżowań."

A rozwiązanie polegające na budowie drogi dla rowerów, a w obrębie samych skrzyżowań stworzenie ciągów pieszo-rowerowych ? Przecież ciąg pieszo-rowerowy TM-Spała nie jest szerszy a przejazdy rowerowe są (choć nie wszędzie).
Nie byłoby to rozwiązanie idealne, ale mimo wszystko lepsze niż całkowity brak drogi dla rowerów.
wtorek, 15 listopada 2016, godzina 19:08:58

dodaj artykuł dodaj fotoreportaż
^ do góry