nie pamiętasz hasła?
Dziś są imieniny: Bogny, Florentyny, Bożeny
×

Uwaga! Nasze strony wykorzystują pliki cookies

Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Używamy ich w celach reklamowych i statystycznych a także po to, by dostosować nasze witryny dla indywidualnych potrzeb naszych czytelników i użytkowników. Plików cookie mogą też używać nasi partnerzy, reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy multimediów. Może zmienić ustawiania dotyczące plików cookies na Twojej przeglądarce. Korzystanie z serwisów bez dokonania zmiany oznacza, że pliki COOKIES będą zapisywane w pamięci twojego komputera lub innego urządzenie, z którego korzystasz do przeglądania witryn internetowych. Więcej informacji na temat cookies znajdziesz w naszej polityce prywatności.

Listy od .N - w sprawie bezdomnych psiaków

dodano: 2017-08-14 10:51:25

Tym razem wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie schroniska dla bezdomhych zwierząt.
 · 

   Zachęcamy do przesyłania do nas listów o tym co Was boli w naszym mieście, z czym się spotykacie i czym chcielibyście abyśmy się zajęli     

 · 

   Zachęcamy do przesyłania do nas listów o tym co Was boli w naszym mieście, z czym się spotykacie i czym chcielibyście abyśmy się zajęli     

 · 

   Zachęcamy do przesyłania do nas listów o tym co Was boli w naszym mieście, z czym się spotykacie i czym chcielibyście abyśmy się zajęli     

 · 

   Zachęcamy do przesyłania do nas listów o tym co Was boli w naszym mieście, z czym się spotykacie i czym chcielibyście abyśmy się zajęli     

 · 

   Zachęcamy do przesyłania do nas listów o tym co Was boli w naszym mieście, z czym się spotykacie i czym chcielibyście abyśmy się zajęli     

 · 

   Zachęcamy do przesyłania do nas listów o tym co Was boli w naszym mieście, z czym się spotykacie i czym chcielibyście abyśmy się zajęli     

 · 

   Zachęcamy do przesyłania do nas listów o tym co Was boli w naszym mieście, z czym się spotykacie i czym chcielibyście abyśmy się zajęli     

 · 

   Zachęcamy do przesyłania do nas listów o tym co Was boli w naszym mieście, z czym się spotykacie i czym chcielibyście abyśmy się zajęli     

Tomaszów Maz., dn. 09.08.2017 r.

DO:        Tomasz Jurek

Zastępca Prezydenta Miasta

Tomaszowa Mazowieckiego

97-200 Tomaszów Maz., ul. POW 10/16,

 

W/S:      dostępu do informacji publicznej

Znak:     2/UM/2017

 

Wniosek

o udostępnienie informacji publicznej

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.), niniejszym zwracam się  z prośbą o udostępnienie informacji publicznej w zakresie podanym poniżej:

 

 1. Biorąc pod uwagę zapewnienia Prezydenta Marcina Witko z 2014 roku dotyczące budowy nowego obiektu schroniska dla bezdomnych zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego, prosimy o udzielenie informacji na temat statusu budowy ww. obiektu, w szczególności:
 • planowanej lokalizacji obiektu nowego schroniska,
 • etapu na jakim znajdują się prace związane z projektowaniem obiektu nowego schroniska (w tym: uzgodnienie warunków zabudowy, pozwolenie na budowę, uzgodnienia projektów przyłączy),
 • na kiedy planowane jest wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie którego zostanie wyłoniony wykonawca generalny robót budowlanych obiektu nowego schroniska,
 • jaki jest szacowany koszt budowy obiektu nowego schroniska.

 

 1. Mając na względzie konieczność utrzymania obiektu obecnego schroniska przy ul. Kępa 3, zwracamy się z zapytaniem dotyczącym prac konserwacyjnych i remontowych przeprowadzonych i planowanych do przeprowadzenia w roku 2017:
 1. zakres prac remontowych już wykonanych w 2017 roku;
 2. zakres prac remontowych planowanych do wykonania do końca 2017 roku;
 3. łączny koszt wykonanych prac remontowych i konserwacyjnych w 2017 roku.

W odniesieniu do kosztów, prosimy o rozbicie ich na:

 • koszt materiałów (w tym pochodzących z darowizn);
 • usług, jeżeli usługa została zlecona podmiotom zewnętrznym.

 

 

 1. Jaki jest stan zatrudnienia personelu schroniska dla bezdomnych zwierząt, z podziałem na stanowiska pracy na dzień datowania odpowiedzi na niniejszy wniosek, w tym osób zatrudnionych:
 1. na podstawie umów o pracę (na czas określony i nieokreślony, na zastępstwo),
 2. na podstawie umów zlecenia,
 3. na podstawie umów o dzieło,
 4. w ramach stażów lub praktyk studenckich.

 

 1. Prosimy o udostępnienie treści umów:
 1. zawartych z lekarzem lub lekarzami weterynarii, których przedmiotem są usługi weterynaryjne z zakresu:

                - opieki weterynaryjnej nad zwierzętami schroniskowymi;

                - sterylizacji i kastracji zwierząt schroniskowych,

                - 24 godzinnej opieki lekarskiej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt domowych;

 

 1. zawartych z dostawcami produktów żywieniowych na potrzeby karmienia zwierząt w schronisku,
 2. zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na odławianie  i utrzymanie w tomaszowskim schronisku zwierząt  z ich terenu.

 

 1. Jaki jest przyjęty protokół działania w przypadku wystąpienia na terenie miasta dzikiego zwierzęcia, które może zagrażać bezpieczeństwu mieszkańców gminy (w szczególności rannego zwierzęcia)?

 

 1. Czy Gmina-Miasto ma podpisaną umowę z jakimś podmiotem gospodarczym na realizację zadań z zakresu transportu zwierząt dzikich, objętych ochroną gatunkową lub posiada stosowne zezwolenie wydane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, o którym mowa w art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tj.: Dz. U. 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)?

 

 1. Do jakiej jednostki miejskiej należy zgłosić występowanie rannego dzikiego zwierzęcia na terenie naszego miasta?

 

 1. Czy schronisko prowadzi sterylizację i kastrację kotów wolnożyjących? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o informację, gdzie karmiciele i opiekunowie kotów wolnożyjących na terenie naszego miasta mogą uzyskać dofinansowanie do realizacji takich zabiegów?

 

Mając na względzie zakres oraz ilość informacji, o których udostępnienie wnioskujemy, pragniemy zaznaczyć, że ich uzyskanie winno być postrzegane jako szczególnie istotne dla interesu publicznego, biorąc pod uwagę w szczególności środki budżetowe przeznaczone lub planowane do przeznaczenia na ich realizację. Jako że gospodarka finansowa jednostek sektora publicznego jest jawna, chcemy dowiedzieć się w jaki sposób i na jakich zasadach są wydatkowane środki publiczne, które na funkcjonowanie istniejącego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim w roku 2017 zostały zabezpieczone w budżecie miejskim w wysokości 707 834,00 zł.

 

Zdając sobie także sprawę z konieczności budowy nowego schroniska, w celu zapewnienia lepszej opieki i warunków bytowych dla tomaszowskich zwierząt chcemy wiedzieć na jakim etapie realizacji znajduje się tak szumnie zapowiadana na początku kadencji obecnych władz miasta inwestycja i kiedy można oczekiwać jej realizacji.

 

Jednocześnie chcemy uzyskać informację z zakresu sposobu postępowania ze zwierzętami dzikimi na terenie naszego miasta, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców, w szczególności, gdy są poranione lub wpływają na ruch uliczny. Stosownie bowiem do zapisu art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.): zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy, w tym m.in. utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

Zważywszy na powyższe, wnioskujemy jak na wstępie.

 

Z poważaniem i pozdrowieniami,

W imieniu Zarządu Koła .Nowoczesna Tomaszów Mazowiecki

Sylwia Koszarna

Przewodnicząca 


 · 

   Zachęcamy do przesyłania do nas listów o tym co Was boli w naszym mieście, z czym się spotykacie i czym chcielibyście abyśmy się zajęli     

 · 

   Zachęcamy do przesyłania do nas listów o tym co Was boli w naszym mieście, z czym się spotykacie i czym chcielibyście abyśmy się zajęli     

 · 

   Zachęcamy do przesyłania do nas listów o tym co Was boli w naszym mieście, z czym się spotykacie i czym chcielibyście abyśmy się zajęli     

 · 

   Zachęcamy do przesyłania do nas listów o tym co Was boli w naszym mieście, z czym się spotykacie i czym chcielibyście abyśmy się zajęli     

 · 

   Zachęcamy do przesyłania do nas listów o tym co Was boli w naszym mieście, z czym się spotykacie i czym chcielibyście abyśmy się zajęli     

 · 

   Zachęcamy do przesyłania do nas listów o tym co Was boli w naszym mieście, z czym się spotykacie i czym chcielibyście abyśmy się zajęli     

 · 

   Zachęcamy do przesyłania do nas listów o tym co Was boli w naszym mieście, z czym się spotykacie i czym chcielibyście abyśmy się zajęli     

 · 

   Zachęcamy do przesyłania do nas listów o tym co Was boli w naszym mieście, z czym się spotykacie i czym chcielibyście abyśmy się zajęli     

Komentarze do tego artykułu są moderowane. Oznacza to, że Twoja opinia pojawi się na stronie po zaakceptowaniu jej przez moderatora. Nie zostanie zaakceptowana żadna wypowiedź zawierająca wulgaryzmy wypowiedziane wprost, skrótami lub wygwiazdkowane. Prosimy używać języka polskiego z zachowaniem zasad pisowni. Nie tolerujemy TaKiEgO StYlU PiSaNiA. Zamieszczanie kilku kolejnych wypowiedzi pod jednym tematem uważamy za „zaśmiecanie” strony. Redakcja nie bierze odpowiedzialności za opinie wyrażane przez internautów.
Wybierz sposób wyświetlania:
liniowy
drzewo
+1 (1) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Franek: Jedna myśl mi sie nasuwa aby było trochę sprawiedliwie,psy na wolności a w zamian właściciele do schroniska,niech posiedzą za kratkami to odczują na własnej skórze na jaki los skazali te biedne psy.Usypianie psiaków nie wchodzi w grę, bo to barbarzyństwo !!!! Ludzie nie bądźcie bestiami,zanim wydacie na te biedne psy wyrok,pomyślcie ! To ludzie są winni, przez swoją bezmyślność i głupotę ! Kastracja,sterylizacja to podstawa aby ogarnąć problem !
środa, 20 września 2017, godzina 08:16:27
0 (0) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Claudia: Jaka strata riposta widzę jest w komentarzach bo 26 znikł szkoda słów .
piątek, 25 sierpnia 2017, godzina 21:09:44
Komentarz odrzucony. Powód: Komentarz poddany moderacji
poniedziałek, 21 sierpnia 2017, godzina 10:56:39
+1 (1) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Komentarz jest odpowiedzią na komentarz nr @24
kiki: Masz rację , ale poczekam jak gruźlica opanuje teren i rynek.
niedziela, 20 sierpnia 2017, godzina 14:53:38
-1 (3) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Ela: Kiki,to może Ty zgłoś się na tego naczelnego rakarza,ewentualnie na prezesa wytwórni psiego smalcu.Masz na tym portalu wybitne pomysła,więc do roboty.
niedziela, 20 sierpnia 2017, godzina 14:39:35
+2 (8) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
kiki: Koniecznym w Tomaszowie jest powołanie Naczelnego Rakarza Miasta i powstanie zakładu Wytwórnia Psiego Smalcu.
Rozwiąże to problem z futrzakami w mieście.
Schronisko zlikwidować, nie będzie kłótni i szpiclowania jednych na drugich.
niedziela, 20 sierpnia 2017, godzina 12:50:09
+1 (3) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Komentarz jest odpowiedzią na komentarz nr @21
AaAaAaAaA!!: jacy wy wszyscy jestescie najmadrzejsi. Idzcie, zrobcie cos, pomozcie, wyjdzcie z psami, edukujcie znajomych i rodzine zamaist pi****ic anonimowe glupoty w internecie!! nie podoba sie kierownik? trzeba bylo zglosic swoja kandydature skoro tak wszystko wiecie najlepiej... nie podoba sie w jakich warunkach zwierzeta zyja? idzcie, pomozcie, piszcie listy do wladz! najlepiej jest siedziec w ciepelku, na wygodnym foteliku przed monitorem... XXI wiek a w waszych lbach ciagle sredniowiecze! adoptujcie, nie kupjcie, bo taka zachcianka, bo taki piesek modny a nie inny! wtedy sie zmieni!
niedziela, 20 sierpnia 2017, godzina 12:08:15
Komentarz odrzucony. Powód: Komentarz poddany moderacji
sobota, 19 sierpnia 2017, godzina 23:07:43
Komentarz odrzucony. Powód: Komentarz poddany moderacji
środa, 16 sierpnia 2017, godzina 17:33:39
+4 (6) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Komentarz jest odpowiedzią na komentarz nr @12
wupe : A chcesz ich kastrować przez ludzką zachciankę posiadania pieska? Może siebie wykastruj i zobacz jak to jest. Ty jesteś empatyczna??? Są kraje gdzie nie ma problemów z takimi zwierzętami i z nich należy brać przykład. Zarówno pobudzanie ludzkiej świadomości jak i zmiana przepisów zezwalająca na bezbolesne usypianie jest niezbędna. Jeśli człowiek będzie wiedział, że oddając psa skazuje go na uśpienie, to obudzi w nim więcej odpowiedzialności. Teraz psy to zabawki i źródło dobrej kasy dla ,,opiekujących" się nimi.
środa, 16 sierpnia 2017, godzina 10:47:48
+4 (4) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
tomaszowianka: w całym cywilizowanym świecie są schroniska dla bezdomnych zwierząt,jedne bogatsze inne biedne,w każdym kraju istnieją jakieś przepisy jak długo można tam trzymać psa dając mu szansę na znalezienie opiekuna,obowiązkowa rejestracja pewnie może pomóc zapanować nad ilością bezdomnych zwierząt,temat ,,rzeka,,osobiście nie znam Tadka wolontariusza ale czasem go widuję z psami spacerującego z psiakami,wiem ze dużo dla nich robi tak jak kilka innych osób pomagających tym biedakom-z sercem i zaangażowaniem poświęcają swój prywatny czas i tych osób żaden pies nie ugryzie bo dają im namiastkę normalności, spacer,szukają domów bo taka ta nasza cywilizacja niepełna,tak wobec ludzi jak i zwierząt,a jeśli ktoś ma ochotę wspomóc finansowo schronisko to jego osobista sprawa
wtorek, 15 sierpnia 2017, godzina 21:35:01
Komentarz odrzucony. Powód: Komentarz poddany moderacji
wtorek, 15 sierpnia 2017, godzina 19:08:02
0 (6) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
m&m: Tadeusz a moze ktoś ma inny punkt widzenia? można? ja rozumiem, ze chcesz zaspokoic w sobie chęć czynienia dobra poprzez pomaganie zwierzętom i generalnie jakoś tego potępiać nie można, ale gdybym był psem i wykumal, że jesteś tylko elementem systemu,( razem z hyclem, który łapie psy i wsadza do klatki, w której Ty je dokarniasz), to niewykluczone, że upiepszyl bym Cię w łapę i spierdzielal gdzie pieprz rośnie od takiej miłości. a wracając do tematu. cała nowoczesna soli się żeby szukać dziury w całym. taką rola opozycji, z której w Tomaszowie mocno się wywiązują. niestety patrzac na liderów tej partii zdolności tej organizacji na tym się koncza. kropka.
wtorek, 15 sierpnia 2017, godzina 18:57:08
+3 (11) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Tadek wlontariusz.: Czytając komentarze utwierdzam się w tym, że społeczność Tomaszowa jest specyficzna i mam nadzieję że przyjdzie kiedyś taki czas że ci "pomysłodawcy" zrozumieją co to znaczy -
CZŁOWIECZEŃSTWO.
wtorek, 15 sierpnia 2017, godzina 16:06:00
+2 (12) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
kiki: Skasować schronisko !!!
Wszystkie psiaki wypuścić, niech wolnością się cieszą.
wtorek, 15 sierpnia 2017, godzina 15:16:20
+5 (9) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Komentarz jest odpowiedzią na komentarz nr @12
m&m: Myślisz, że taki pies chce Twojej "opieki"?! dla niego pobyt w schronisku, to niezrozumiała utrata wolności. wystarczy popatrzeć na fotki mordek psiaków zamkniętych w schroniskach. Po stokroć taki kundelek wolałby pogłodowac na wolności. Z drugiej strony nie można pozwolić na powstawanie takich band zdziczalych psow. Nie ma tu rozwiązania, które zadowoliloby miłośników psów . usypianie wcale nie jest najgorszym rozwiazaniem. większość tych zwierząt nigdy nie znajdzie domu. Trzymanie ich w schronisku, to okrucieństwo.
wtorek, 15 sierpnia 2017, godzina 11:13:56
+3 (9) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Teresa: co za bzdury piszecie ! wszystkim tylko w głowie kasa! gdzie wasza empatia względem tych co nazywacie ich swoimi przyjaciółmi ! a co wam zrobiły te biedne zwierzęta że chcecie je usypiać ! to przez ludzką bezmyślność się rozmnażają więc dlaczego mają za to ponieść karę ! człowiek przyczynił się do ich rozmnażania i człowiek winien im opieke i godny byt ! to człowiek musi za swoją głupotę teraz płacić a nie te zwierzaki !wstyd ludziska ! wstyd !!!!
wtorek, 15 sierpnia 2017, godzina 10:22:51
+4 (6) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Komentarz jest odpowiedzią na komentarz nr @8
wupe : Nie, lepiej znęcać się nad psami trzymając je w klatkach, gdzie robią pod siebie i brać za to niewyobrażalną kasę. Z publikowanych tu kiedyś danych wynikało, że jedzą karmę ze złota;-) I jak to się ma do tego, że schroniska dostają dziesiątki ton karm za free ze sklepów, hurtowni, od empatycznych ludzi ect? Jednocześnie te same osoby chcą by niebezpieczne psy nie były uwiązane łańcuchem do budy. Psiak jest szczęśliwy gdy ma dom i opiekuna.
wtorek, 15 sierpnia 2017, godzina 10:13:14
+7 (9) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Komentarz jest odpowiedzią na komentarz nr @8
m&m: empatii, to trzeba nie mieć, żeby zamykać zwierzęta w klatkach i wmawiać sobie, że to dla ich dobra.
wtorek, 15 sierpnia 2017, godzina 10:00:40
Komentarz odrzucony. Powód: Komentarz poddany moderacji
wtorek, 15 sierpnia 2017, godzina 00:30:04

dodaj artykuł dodaj fotoreportaż
 Było blisko 

   Lechia Tomaszów wygrałą dzisiejszy mecz z MKS Ełk 3:0. Do awansu do II ligi wystarczał rems Widzewa z Sokołem Ostróda. Nistety łodzianie wygrali swój pojedynek 2:3. Tym samym to oni zagrają w wyższej klasie rozgrywkowej     

 Było blisko 

   Lechia Tomaszów wygrałą dzisiejszy mecz z MKS Ełk 3:0. Do awansu do II ligi wystarczał rems Widzewa z Sokołem Ostróda. Nistety łodzianie wygrali swój pojedynek 2:3. Tym samym to oni zagrają w wyższej klasie rozgrywkowej     

 Było blisko 

   Lechia Tomaszów wygrałą dzisiejszy mecz z MKS Ełk 3:0. Do awansu do II ligi wystarczał rems Widzewa z Sokołem Ostróda. Nistety łodzianie wygrali swój pojedynek 2:3. Tym samym to oni zagrają w wyższej klasie rozgrywkowej     

 Było blisko 

   Lechia Tomaszów wygrałą dzisiejszy mecz z MKS Ełk 3:0. Do awansu do II ligi wystarczał rems Widzewa z Sokołem Ostróda. Nistety łodzianie wygrali swój pojedynek 2:3. Tym samym to oni zagrają w wyższej klasie rozgrywkowej     

 Było blisko 

   Lechia Tomaszów wygrałą dzisiejszy mecz z MKS Ełk 3:0. Do awansu do II ligi wystarczał rems Widzewa z Sokołem Ostróda. Nistety łodzianie wygrali swój pojedynek 2:3. Tym samym to oni zagrają w wyższej klasie rozgrywkowej     

 Było blisko 

   Lechia Tomaszów wygrałą dzisiejszy mecz z MKS Ełk 3:0. Do awansu do II ligi wystarczał rems Widzewa z Sokołem Ostróda. Nistety łodzianie wygrali swój pojedynek 2:3. Tym samym to oni zagrają w wyższej klasie rozgrywkowej     

 Było blisko 

   Lechia Tomaszów wygrałą dzisiejszy mecz z MKS Ełk 3:0. Do awansu do II ligi wystarczał rems Widzewa z Sokołem Ostróda. Nistety łodzianie wygrali swój pojedynek 2:3. Tym samym to oni zagrają w wyższej klasie rozgrywkowej     

 Było blisko 

   Lechia Tomaszów wygrałą dzisiejszy mecz z MKS Ełk 3:0. Do awansu do II ligi wystarczał rems Widzewa z Sokołem Ostróda. Nistety łodzianie wygrali swój pojedynek 2:3. Tym samym to oni zagrają w wyższej klasie rozgrywkowej     

^ do góry