nie pamiętasz hasła?
Dziś są imieniny: Mariki, Benity, Dzierżysława
×

Uwaga! Nasze strony wykorzystują pliki cookies

Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Używamy ich w celach reklamowych i statystycznych a także po to, by dostosować nasze witryny dla indywidualnych potrzeb naszych czytelników i użytkowników. Plików cookie mogą też używać nasi partnerzy, reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy multimediów. Może zmienić ustawiania dotyczące plików cookies na Twojej przeglądarce. Korzystanie z serwisów bez dokonania zmiany oznacza, że pliki COOKIES będą zapisywane w pamięci twojego komputera lub innego urządzenie, z którego korzystasz do przeglądania witryn internetowych. Więcej informacji na temat cookies znajdziesz w naszej polityce prywatności.

W odpowiedzi na odpowiedź

dodano: 2017-05-17 09:39:18

Kolejny list w temacie obchodów Święta 3-go Maja
 · 

   Zachęcamy do przesyłania do nas listów o tym co Was boli w naszym mieście, z czym się spotykacie i czym chcielibyście abyśmy się zajęli     

 · 

   Zachęcamy do przesyłania do nas listów o tym co Was boli w naszym mieście, z czym się spotykacie i czym chcielibyście abyśmy się zajęli     

 · 

   Zachęcamy do przesyłania do nas listów o tym co Was boli w naszym mieście, z czym się spotykacie i czym chcielibyście abyśmy się zajęli     

 · 

   Zachęcamy do przesyłania do nas listów o tym co Was boli w naszym mieście, z czym się spotykacie i czym chcielibyście abyśmy się zajęli     

 · 

   Zachęcamy do przesyłania do nas listów o tym co Was boli w naszym mieście, z czym się spotykacie i czym chcielibyście abyśmy się zajęli     

 · 

   Zachęcamy do przesyłania do nas listów o tym co Was boli w naszym mieście, z czym się spotykacie i czym chcielibyście abyśmy się zajęli     

 · 

   Zachęcamy do przesyłania do nas listów o tym co Was boli w naszym mieście, z czym się spotykacie i czym chcielibyście abyśmy się zajęli     

 · 

   Zachęcamy do przesyłania do nas listów o tym co Was boli w naszym mieście, z czym się spotykacie i czym chcielibyście abyśmy się zajęli     

List otwarty

               

                Dziękujemy za odpowiedź na nasze pismo z dnia 05.05.2017 r. i za szybką reakcję. Cenimy wysiłek włożony w próbę rekonstrukcji faktów historycznych związanych z uchwaleniem Konstytucji 3-ego Maja, jednakże zauważamy, że do historii, jako względnie zintegrowanego zbioru faktów, nie można podchodzić w sposób wybiórczy, pomijając istotne jej aspekty i ogólny kontekst.

 

                Niezaprzeczalnym jest fakt, że od samego początku istnienia obchodów Święta Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja, było to święto o charakterze wybitnie państwowym (zamiennie nazywanym – narodowym). Poświadcza to ustawa z dnia 29 kwietnia 1919 roku o Narodowym Święcie 3-go Maja, oraz obowiązująca obecnie ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o przywróceniu Święta Narodowego 3-go Maja. W drodze aktów normatywnych ustanowiono przez władze polskie święta narodowe lub państwowe (pojęć tych używa się zamiennie) oraz wyliczono dni świąteczne ustanowione stosownymi ustawami lub uchwałami sejmowymi, nie będących jednak świętami państwowymi lub narodowymi. Święto Konstytucji 3-go Maja należy do tej pierwszej kategorii.

 

                Biorąc natomiast pod uwagę zapisy obecnie obowiązującej Konstytucji, stosownie  do zapisu art. 25 pkt 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 roku Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (t.j.: Dz. U. z 1997 r. nr 78 poz. 483 z późn. zm.), cyt.: „Władze Publiczne w Rzeczpospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach światopoglądowych, filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym.” oraz pkt 3, cyt.: „Stosunki pomiędzy Państwem a Kościołem, a innymi związkami wyznaniowymi są kształtowane na zasadach poszanowania ich autonomii oraz wzajemnej niezależności każdego w swoim zakresie, jak również współdziałania dla dobra człowieka i dobra wspólnego.”

               

                W myśl powyższego jako, że reprezentuje Pan urząd publiczny, winien być neutralny światopoglądowo i podkreślać wybitnie państwowy charakter Święta Konstytucji 3-ego Maja.

               

                Odnosząc się natomiast do udziału duchowieństwa w procesie tworzenia aktu Konstytucji 3-go Maja z 1791 roku, niezaprzeczalny jest wkład wspomnianych przez Pana Prezydenta osób, jednakże ich role należy ocenić w zdecydowanie szerszym kontekście. Wspomniany przez Pana Prezydenta Hugo Kołłątaj zasłynął przede wszystkim jako wybitny polityk, publicysta, pisarz polityczny, geograf, historyk, a jego wysokie kompetencje naukowe podkreśla fakt, iż był on rektorem Szkoły Głównej Koronnej.

 

                Dalej wspomniany przez pana Stanisław Staszic, był przede wszystkim uznanym pisarzem politycznym i publicystą, filozofem i tłumaczem, zajmował się również naukami przyrodniczymi. Warto także podkreślić, że w ostatnich 20 latach życia zrezygnował z posługi duszpasterskiej.

 

Podsumowując, o udziale wyżej wymienionych osób w procesie tworzenia Konstytucji przesądziła ich wiedza naukowa i polityczno-społeczna, a nie fakt przynależności do hierarchii kościoła katolickiego. Podkreślić należy, że wyższe duchowieństwo w tamtej epoce było jedną z najgruntowniej wykształconych grup społecznych, co wynikało z wcześniejszych, średniowiecznych jeszcze przesłanek, kiedy to nauka była dostępna głównie dla zamożnych ludzi lub duchownych.

 

Tak więc, sprowadzenie tych osób do roli jedynie dostojników kościelnych jest bardzo dużym uproszczeniem historycznym, zaburzającym właściwą ocenę i interpretację faktów historycznych.

 

                Natomiast odnosząc się do obchodów święta kościelnego Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, było to od początku jego istnienia, czyli od początku XX wieku, święto ruchome przypadające na pierwszą niedzielę maja. Dopiero w 1920 na prośbę polskich biskupów, święto to ówczesny papież ustanowił na dzień 3 maja. Od tego czasu, istotnie w dniu 3 maja obchodzone jest święto państwowe uchwalenia Konstytucji 3-go Maja i święto religijne Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, co nie czyni z tych dwóch świąt jednego o charakterze „państwowo-religijnym”, jak Pan je nazwał w swoim wystąpieniu.

 

 

                Bezsprzecznie zgadzamy się co do jednego, że dzięki asyście wojskowej obchody Święta Konstytucji 3-ego Maja mają godną oprawę i nadaną należytą rangę, jednakże wprowadzanie do ceremoniału kontrowersyjnego Apelu Pamięci wzbudza duże dyskusje społeczne. W obecnych czasach, jak Pan Prezydent słusznie zauważył, cyt.: „(...) dialog polityczny staje się bardzo niebezpieczny” i stwierdził, że cyt. „(...) dobrze współdziałam ze wszystkimi frakcjami politycznymi w mieście”. Aby uczynić te słowa wiarygodnymi powinien Pan Prezydent dbać o tonowanie nastrojów społecznych i promowanie akcji łączenia ludzi o różnych poglądach, a nie pogłębiania dysonansu w sferze publicznej. Apel Pamięci jest tym elementem polityki polskiej, który polaryzuje poglądy i promuje jednostronną narrację polityczną partii rządzącej, z którą nie zgadza się znaczna część społeczeństwa. Zauważamy także, że upamiętnianie ofiar katastrofy smoleńskiej nie ma żadnego związku logicznego, ani przyczynowo-skutkowego ze Świętem Narodowym Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja, ani z żadnym innym. Wplatanie apelu upamiętniającego ofiary katastrofy lotniczej z dnia 10 kwietnia 2010 roku stanowi sui generis zawłaszczenie przestrzeni publicznej podczas wydarzeń o charakterze ogólnonarodowym, świeckim, apolitycznym. W związku z powyższym, doceniając niebagatelną rolę 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w życiu Tomaszowa Mazowieckiego i mając na uwadze podniosły charakter uroczystości państwowych, w których w/w Brygada bierze udział, a w obliczu niemożności obejścia wytycznych Ministerstwa Obrony Narodowej, wnosimy o odstąpienie od asysty wojskowej podczas obchodów świąt państwowych.

 

                Reasumując, należy dbać i chronić przestrzegania zapisów obowiązującej wszystkich obywateli polskich Konstytucji, aby nie doprowadzać do nadużyć interpretacyjnych, wypaczeń i zacierania świeckiego charakteru państwa, co obecnie obserwujemy chociażby podczas obchodzenia świąt i uroczystości państwowych, gdzie wplatane są treści polityczne i religijne odnoszące się do przewagi politycznej jednej partii. W imię Pańskiego apelu o współpracę pomiędzy ugrupowaniami politycznymi, wnosimy o odstąpienie od ogólnopolskiego modelu polityki realizowanego przez partię rządzącą i dostosowanie swoich słów do realnych działań na rzecz tej współpracy.

 

 

Z poważaniem i pozdrowieniami,

w imieniu Zarządu Koła i jego członków

wiceprzewodnicząca Zarządu Regionu Łódzkiego i przewodnicząca Koła Tomaszów Maz.

 


 · 

   Zachęcamy do przesyłania do nas listów o tym co Was boli w naszym mieście, z czym się spotykacie i czym chcielibyście abyśmy się zajęli     

 · 

   Zachęcamy do przesyłania do nas listów o tym co Was boli w naszym mieście, z czym się spotykacie i czym chcielibyście abyśmy się zajęli     

 · 

   Zachęcamy do przesyłania do nas listów o tym co Was boli w naszym mieście, z czym się spotykacie i czym chcielibyście abyśmy się zajęli     

 · 

   Zachęcamy do przesyłania do nas listów o tym co Was boli w naszym mieście, z czym się spotykacie i czym chcielibyście abyśmy się zajęli     

 · 

   Zachęcamy do przesyłania do nas listów o tym co Was boli w naszym mieście, z czym się spotykacie i czym chcielibyście abyśmy się zajęli     

 · 

   Zachęcamy do przesyłania do nas listów o tym co Was boli w naszym mieście, z czym się spotykacie i czym chcielibyście abyśmy się zajęli     

 · 

   Zachęcamy do przesyłania do nas listów o tym co Was boli w naszym mieście, z czym się spotykacie i czym chcielibyście abyśmy się zajęli     

 · 

   Zachęcamy do przesyłania do nas listów o tym co Was boli w naszym mieście, z czym się spotykacie i czym chcielibyście abyśmy się zajęli     

Komentarze do tego artykułu są moderowane. Oznacza to, że Twoja opinia pojawi się na stronie po zaakceptowaniu jej przez moderatora. Nie zostanie zaakceptowana żadna wypowiedź zawierająca wulgaryzmy wypowiedziane wprost, skrótami lub wygwiazdkowane. Prosimy używać języka polskiego z zachowaniem zasad pisowni. Nie tolerujemy TaKiEgO StYlU PiSaNiA. Zamieszczanie kilku kolejnych wypowiedzi pod jednym tematem uważamy za „zaśmiecanie” strony. Redakcja nie bierze odpowiedzialności za opinie wyrażane przez internautów.
Wybierz sposób wyświetlania:
liniowy
drzewo
+12 (12) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
vlad_palovnik : Szach. Mat.
piątek, 19 maja 2017, godzina 07:12:43
+13 (23) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Komentarz jest odpowiedzią na komentarz nr @12
<>: Przeczytałem. "Kościuszko miał rację pisząc w swoim memoriale - "Kościół winien być oddzielony od państwa, nie wolno mu zajmować się kształceniem młodzieży. Naród powinien być panem własnego losu i jego prawa powinny być nadrzędne wobec praw kościoła. Żadna religia nie może im przeczyć odwołując się do prawa boskiego, przeciwnie, każda religia powinna być posłuszna prawom ustanowionym przez naród"."
czwartek, 18 maja 2017, godzina 10:00:52
-10 (22) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
slawek: PILNE !!!!!!!
A może przeczytajcie Memoriał Tadeusza Kościuszki????https://kwejk.p l/obrazek/2104305/memorial-tad eusza-kosciuszki.html
czwartek, 18 maja 2017, godzina 09:20:43
-8 (26) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Komentarz jest odpowiedzią na komentarz nr @10
Nowocześni: Nie poczuwamy się do odpowiedzi na impertynenckie komentarze, obraźliwe i nieprawdziwe stwierdzenia. Nie dyskutujemy z ludźmi, którzy prowadzą "dialog" na poziomie nieakceptowalnym dla chociażby średnio kulturalnego człowieka. Przepraszamy, ale nie posługujemy się mową nienawiści i nie będziemy prowadzić rozmowy w proponowanej przez Pana stylistyce wypowiedzi i argumentacji.
czwartek, 18 maja 2017, godzina 09:20:15
+12 (32) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Sz.P. Idefons Edward Romek Dobrzyń-Alur Lewicz Aj: A ja w kwestii formalnej - gdzie była pani "przewodnicząca" gdy PO łamało Konstytucję? Nie przeszkadzało to jej wtedy? Jak to zatem nazwać -wybiórczość czy hipokryzja a może jedno i drugie okraszone skrajnym niedowładem intelektualnym? Gdzie była "przewodnicząca" oraz jej koleżanki i koledzy gdy dochodziło do sytuacji niegodnych z Najważniejszym Dokumentem? Gdzie była Nowoczerstwa i jej wielcy działacze gdy PO łamała podstawowe zasady demokratycznego państwa? Gdzie!? Pytam się! I chociaż wiem, że to pytanie retoryczne to odpowiem - siedzieli na czterech literach cichutko! Dopiero gdy ten nienawistnie milczący Kaczyński doszedł do władzy nagle oczy im się otworzyły! Cud! Ludzie! Kurka rurka! Kaczyński santo-subito! Dzięki niemu banda z Nowoczerstwej zauważyła Konstytucję i dowiedziała się czym jest demokracja oraz, że warto o nią dbać! Ale to jest zabawne, ale to jest śmieszne wszystko, ale czego się spodziewać po partii pod przywództwem gościa, który ma problemy z wysłowieniem się bez walenia gaf 2039404895704387584358 razy śmieszniejszych od tych, których dopuszczał się niejaki hrabia Bulesław K. herbu dwa psy na tarczy gdzie jeden sra a drugi warczy.

Nowoczerska to zbiór, przepraszam, banda, która nie ma zielonego lub wręcz bladego pojęcia o tym jak powinno funkcjonować państwo. Nie wspomnę już o tym, że nie wiedzą (nie rozumieją) dlaczego religia katolicka (sam jestem ateista takżę wiecie, rozumiecie) ma tak duże znaczenie przy święcie 3 Maja. Cóż, po tym zbiorowisku Petruowiczów, którzy intelektem nie odstają od wodza, niczego więcej spodziewać się nie można. Pseudo opozycja, dzięki której PiS będzie rządził kolejne 100 lat bo ta banda przygłupów myśli, że bicie na oślep w partię Szydło i Dudy coś da. Tak. Da. Zaktywizuje ubecko-sbckie nasiesienie, które pod kretyńskimi szyldami "Młodzi z KOD" (gdzie średnia wieku to 67 lat - ciekawe, że moherowe berety są fe a KOD-erskie czerepy czerwone już są super-cacy - co za bezczelna, prymitywna, żałosna, głupia, paskudna manipulacja i przejaw hipokryzji) i sztandarami z napisami, że walczą o demokrację (chyba ludową, kurka rurka!)! No, Bareja by takiego scenariusza nie wymyślił. Szkoda, że mistrz już nie żyje, bo coś czuje, że na kanwie bandy z KOD-u, Nowoczerskiej i tych troglodytów z PO wyszło by mega śmieszne dzieło. Komuchy wydzierające się o obronie Konstytucji! Hahahahaha! No, tego jeszcze nie grali! A poszły precz do Korei Północnej albo na Kubę, tam macie swój czerwony raj hehe!

Odpowiedzi od koła Nowoczerskiej nie uzyskam a jeśli nawet to będzie ona kompletnie oderwana od rzeczywistości - tak samo jak jej działacze, którzy truchcikiem uciekają do PO :-D Tacy są, kurcze pióro, nowocześni haha!
czwartek, 18 maja 2017, godzina 07:21:37
-6 (36) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Komentarz jest odpowiedzią na komentarz nr @8
I ja: Nie, nie widzę nic śmiesznego. Widzę ludzi, którzy mocno argumentuja swoją pozycję i bronią jej. Czy po otrzymaniu odpowidzi, mają ją w ciemno przyjąc, tylko dlatego że jest odpowiedzią? Nie zgadzają się z argumentacją Prezydenta i nie dają się wcisnąć w róg. I bardzo dobrze!
ps. ten zwrot "bicie piany" taki ostatnio popularny.. :)
środa, 17 maja 2017, godzina 17:15:02
-3 (31) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Komentarz jest odpowiedzią na komentarz nr @7
Ja: Spoko, ich sprawa;) Mnie to śmieszy i już;) Odpowiedz na odpowiedz.... serio? Nie widzisz w tym nic komicznego? I do dysputy na tematy historyczne, które tak różnie można interpretować... bicie piany i już;) To jest moja prywatna opinia;)
środa, 17 maja 2017, godzina 16:12:14
-6 (34) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Komentarz jest odpowiedzią na komentarz nr @6
Ciekawa: Jak pracować? Gdzie pracować? Co proponujesz?
Nie wiem, czy zauważyłeś, ale to nie są urzędnicy państwowi, ale zwykli mieszkańcy zrzeszeni w partii, w której udzielają się społecznie wyłącznie. Bzdury
środa, 17 maja 2017, godzina 12:35:06
+17 (41) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Ja: Zamiast pracować piszą listy. Cyrk
środa, 17 maja 2017, godzina 11:59:19
+11 (35) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
X: Świetna riposta. Mają rację, nie da się ukryć.
środa, 17 maja 2017, godzina 11:19:55
+11 (33) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Czymś: trzeba się zająć do wyborów, żeby całkiem nie wypaść z ludzkiej pamięci. Potem pojawi się nowa menażeria i będzie kolejny temat wałkowany. Np. dlaczego podli Polacy nie chcą przyjmować biednych uchodźców w wieku poborowym, albo zwrot sbekom kilkutysięcznych rent i emerytur. Droga partyjo, chyba macie świadomość, że niedługo was nie będzie...sami się pozamiatacie jak Palikot.
środa, 17 maja 2017, godzina 10:17:26
-8 (34) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Komentarz jest odpowiedzią na komentarz nr @2
Janek: Problemy? Jakie problemy?! Tu podobno są same sukcesy! :)
Powraca nadzieja. Brawa nowocześni!
środa, 17 maja 2017, godzina 10:00:52
+11 (41) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
ja: Serio Wam się aż tak nudzi? Tomaszów ma tyle problemów, a Ci listy o takie pierdoły piszą...
środa, 17 maja 2017, godzina 09:56:43
-3 (39) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Brawo!: Idealnie!
środa, 17 maja 2017, godzina 09:52:33

dodaj artykuł dodaj fotoreportaż
^ do góry