nie pamiętasz hasła?
Dziś są imieniny: Teofila, Zyty, Żywisława
×

Uwaga! Nasze strony wykorzystują pliki cookies

Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Używamy ich w celach reklamowych i statystycznych a także po to, by dostosować nasze witryny dla indywidualnych potrzeb naszych czytelników i użytkowników. Plików cookie mogą też używać nasi partnerzy, reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy multimediów. Może zmienić ustawiania dotyczące plików cookies na Twojej przeglądarce. Korzystanie z serwisów bez dokonania zmiany oznacza, że pliki COOKIES będą zapisywane w pamięci twojego komputera lub innego urządzenie, z którego korzystasz do przeglądania witryn internetowych. Więcej informacji na temat cookies znajdziesz w naszej polityce prywatności.

Na drogach.... jak to na drogach

dodano: 2017-05-10 12:17:41, ostatnia aktualizacja: 2017-05-11 10:16:17

Spadek liczby wypadków, rannych oraz osób, które zginęły na drogach - tak przedstawia się bilans bezpieczeństwa w ruchu drogowym w I kwartale 2017 roku w porównaniu z tym samym okresem w ubiegłym roku w całym kraju
 · 

   Jeśli byłeś świadkiem jakiegoś zdarzenia, mogłeś zrobić zdjęcia lub nakręcić krótki film, poinformuj nas o tym pisząc na adres mailowy redakcji      

 · 

   Jeśli byłeś świadkiem jakiegoś zdarzenia, mogłeś zrobić zdjęcia lub nakręcić krótki film, poinformuj nas o tym pisząc na adres mailowy redakcji      

 · 

   Jeśli byłeś świadkiem jakiegoś zdarzenia, mogłeś zrobić zdjęcia lub nakręcić krótki film, poinformuj nas o tym pisząc na adres mailowy redakcji      

 · 

   Jeśli byłeś świadkiem jakiegoś zdarzenia, mogłeś zrobić zdjęcia lub nakręcić krótki film, poinformuj nas o tym pisząc na adres mailowy redakcji      

 · 

   Jeśli byłeś świadkiem jakiegoś zdarzenia, mogłeś zrobić zdjęcia lub nakręcić krótki film, poinformuj nas o tym pisząc na adres mailowy redakcji      

 · 

   Jeśli byłeś świadkiem jakiegoś zdarzenia, mogłeś zrobić zdjęcia lub nakręcić krótki film, poinformuj nas o tym pisząc na adres mailowy redakcji      

 · 

   Jeśli byłeś świadkiem jakiegoś zdarzenia, mogłeś zrobić zdjęcia lub nakręcić krótki film, poinformuj nas o tym pisząc na adres mailowy redakcji      

 · 

   Jeśli byłeś świadkiem jakiegoś zdarzenia, mogłeś zrobić zdjęcia lub nakręcić krótki film, poinformuj nas o tym pisząc na adres mailowy redakcji      

Według danych zaprezentowanych przez MSWiA w I kwartale na polskich drogach doszło do 5730 wypadków drogowych. W stosunku do tego samego okresu 2016 roku jest to mniej o 524 zdarzeń tj. o 8,4 proc.  477 osoby poniosły śmierć  (mniej o 86, tj. o 15,3 proc.), a 7655 zostało rannych (mniej o 734 tj. o 9,6 proc.).

Zmalała też liczba wypadków spowodowanych przez pijanych kierowców. W I kwartale tego roku policja odnotowała ich 243 (o 21 mniej niż rok wcześniej). W wypadkach spowodowanych przez nietrzeźwych prowadzących zginęło 19 osób ( o 19 mniej niż rok temu), a 294 zostało rannych (o 39 mniej niż rok temu). Policjanci przebadali na trzeźwość 142 tys. kierowców więcej niż rok temu. 

Z danych wynika również, że kierowcy coraz rzadziej decydują się na jazdę pod wpływem alkoholu. Od stycznia do marca policjanci ujawnili o 2015 mniej pijanych kierowców niż w I kwartale 2016 roku.

 

***

 

W 2016 roku na terenie powiatu tomaszowskiego doszło do 201 wypadków drogowych, w których 8 osób poniosło śmierć, a 240 osób odniosło obrażenia. Ponadto do organów Policji zgłoszono 1017 kolizji drogowych. Stan bezpieczeństwa na drogach w 2016 r. utrzymał się na podobnym poziomie jak w roku 2015. Odnotowano jedynie nieznaczny wzrost liczby wypadków drogowych – o 3 oraz liczby osób, które doznały obrażeń ciała – o 2. Spadła natomiast liczba osób zabitych – o 3. W stosunku do roku ubiegłego wzrosła liczba kolizji drogowych o 142.

 

Należy w tym miejscu wyjaśnić, że policyjne systemy statystyczne posługują się definicją wypadku drogowego, w myśl której wypadkiem jest zdarzenie drogowe w wyniku którego uczestnik zdarzenia doznał nawet nieznacznych obrażeń ciała. Natomiast wypadkiem drogowym w rozumieniu prawa karnego jest zdarzenie będące wynikiem chociażby nieumyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w wyniku którego osoba inna niż sprawca, doznała obrażeń ciała, które spowodowały naruszenie czynności narządów na okres trwający dłużej niż 7 dni. Zdarzeń o znamionach wypadku drogowego w rozumieniu kodeksu karnego stwierdzono w ubiegłym roku na terenie powiatu tomaszowskiego 52.

          

Wśród dróg przebiegających przez teren powiatu tomaszowskiego należy wyróżnić: drogi krajowe, których jest  50 km, drogi wojewódzkie, których są 92 km oraz 393,5 km dróg powiatowych, a także sieć dróg gminnych. W 2016 r. wymienione drogi patrolowało średnio na dobę 9 policjantów ruchu drogowego, co pozwalało na wystawienie czterech lub pięciu patroli. Priorytetem było dyslokowanie patroli na drogach o największym natężeniu ruchu oraz najwyższym zagrożeniu zdarzeniami drogowymi w godzinach, w których tych zdarzeń występowało najwięcej. Należy podkreślić, że odpowiedzialny za bezpieczeństwo na drogach Wydział Ruchu Drogowego w minionym okresie borykał się z problemami spowodowanymi brakiem wystarczającej ilości i znacznym stopniem wyeksploatowania sprzętu transportowego, który dla tej formacji jest podstawowym narzędziem pracy.              

 

 

W 2016 r. na drogach powiatu tomaszowskiego, podobnie jak na drogach całego województwa łódzkiego statystyki odnotowały zatrzymanie korzystnego trendu spadku ilości zdarzeń drogowych. Pomimo podejmowania szeregu działań profilaktycznych, akcji kontrolno-prewencyjnych, oraz utrzymującej się na wysokim  poziomie represji wobec użytkowników dróg naruszających przepisy ruchu drogowego, odnotowano wzrost ilości zdarzeń drogowych szczególnie w kategorii kolizji drogowych.                     

 

Na powyższą sytuację wpływ miało wiele czynników, a m.in. wzrost liczby pojazdów poruszających się po drogach powiatu i niedostosowanie do tej liczby przepustowości dróg.

 

Istotnym czynnikiem wpływającym na pogorszenie stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, szczególnie w obszarze miejskim, były długotrwałe remonty dróg co zmuszało kierujących do wyszukiwania alternatywnych, często niebezpiecznych sposobów skrócenia czasu przemieszczania się (przekraczanie dozwolonej prędkości, wymuszanie pierwszeństwa przejazdu, niestosowanie się do znaków drogowych itp.).

 

Na stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym znaczący wpływ mieli także piesi.
 

W 2016 r. byli oni sprawcami 6% wypadków drogowych. Dwoje pieszych – sprawców zdarzenia poniosło śmierć, co stanowi 25% ogółu zabitych, a 13 (5%) z nich odniosło obrażenia. Z zadowoleniem należy stwierdzić, że liczba pieszych sprawców wypadków spadła o 2%. Na ten stan rzeczy wpływ miały niewątpliwie szeroko rozpropagowane akcje promujące bezpieczne zachowania wśród niechronionych uczestników ruchu drogowego.

 

 Największą ilość zdarzeń drogowych odnotowano  w miesiącach październik – 119, grudzień - 110, lipiec – 107, styczeń – 106 oraz maj - 105. Najwięcej ofiar śmiertelnych odnotowano w miesiącach sierpniu (3) i kwietniu (2). Do najbardziej  zagrożonych dni tygodnia zaliczyć można piątek – 219 zdarzeń, sobotę – 187 i wtorek – 182. Czasokres nasilenia się zdarzeń drogowych odnotowano między godziną 11.00 a 18.00.

           

Jak wynika z analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu  największe zagrożenie utrzymuje się na terenie miasta i gminy Tomaszów Maz., gminy Rokiciny, Lubochnia i Ujazd. 

 

W przypadku gmin Tomaszów Maz., Rokiciny, Ujazd, Czerniewice i Lubochnia do wysokiego zagrożenia przyczyniają się przebiegające przez te gminy ciągi komunikacyjne krajowe DE nr 8, DK nr 48 oraz drogi wojewódzkie W 713, 726 i 715.

 

Do najbardziej zagrożonych ulic na terenie Tomaszowa Maz. należą: Św. Antoniego, Spalska, Al. Piłsudskiego, Orzeszkowej i Głowackiego. Wymienione ulice należały do ulic
o największym natężeniu ruchu drogowego, gdyż stanowiły alternatywne drogi dla kierowców poruszających się przez Tomaszów w okresie wzmożonych prac remontowych.

 

 

Przyczyny zdarzeń drogowych spowodowanych przez kierujących pojazdami są niezmienne od kilku lat. Należą do nich: nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu, niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, nieprawidłowe cofanie i niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami. Wskazane przyczyny stanowią 73% wszystkich zdarzeń spowodowanych przez kierujących pojazdami.

 

Najczęstszą przyczyną zdarzeń drogowych spowodowanych przez pieszych jest nieostrożne wejście na jezdnię przed jadącym pojazdem – 11 zdarzeń, co stanowi 55% wszystkich zdarzeń spowodowanych przez pieszych.

 

Niewielką część zdarzeń drogowych, jednak często o bardzo poważnych skutkach, powodują nietrzeźwi kierujący pojazdami. Sytuację w tej dziedzinie prezentuje poniższa tabela.

 

Nietrzeźwość uczestników ruchu 2015

(sprawców zdarzeń drogowych)

WYPADKI

ZABICI

RANNI

KOLIZJE

Ogółem:

201

8

240

1017

kierujący (nietrzeźwy)

14

1

17

40

Piesi (nietrzeźwy)

4

0

4

2

 

Odpowiedzią na bezmyślność kierowców siadających za kierownicą w stanie po użyciu alkoholu jest bezwzględne działanie policjantów ruchu drogowego polegające na długotrwałym eliminowaniu ich z kręgu kierowców.

 

Zatrzymani kierujący pod działaniem alkoholu (tylko przez WRD)

178a §1 kk

87 § 1a kw

87 § 1 kw

87 § 2 kw

128

13

36

1

Ogółem zatrzymanych

254

79

51

4

 

Przeprowadzona analiza wypadkowości na drodze ekspresowej nr 8 i drodze wojewódzkiej W 713, wykazała, że te  dwa ciągi komunikacyjne wygenerowały około 20% wszystkich zdarzeń zaistniałych na terenie powiatu.

 

Droga Ekspresowa nr 8

 

Liczba Wypadków

Liczba Zabitych

Liczba Rannych

Liczba Kolizji

RAZEM

16

2

16

63

 

Droga Wojewódzka nr 713

 

Liczba Wypadków

Liczba Zabitych

Liczba Rannych

Liczba Kolizji

RAZEM

32

3

43

134

 

W 2016 roku funkcjonariusze WRD wylegitymowali 10774 osoby, ujawniając 8980 wykroczeń, stosując środki przewidziane prawem: 1604 – pouczenia, 7173 mandaty karne. Oraz sporządzono 203 wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego w Tomaszowie Maz. Zatrzymano 505 dowodów rejestracyjnych oraz 166 uprawnień do kierowania pojazdami.

 

W czasie pełnionych służb, ujawnili 128 nietrzeźwych kierujących pojazdami oraz 13 osób w stanie nietrzeźwości prowadzących rower. Ponadto  w stosunku do 51 kierujących skierowano wnioski do Sądu za jazdę w stanie po użyciu alkoholu.

W minionym roku policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego, patrolowali w głównej mierze teren miasta Tomaszowa Maz. oraz główne ciągi komunikacyjne generujące największą liczbę wypadków drogowych. Wzmocnione siły wystawiane były do służby głównie w godzinach popołudniowych szczególnie w piątki i soboty. Policjanci z bezwzględną stanowczością dążyli do wyeliminowania z ruchu nietrzeźwych użytkowników dróg oraz stosowali surowe grzywny wobec sprawców wykroczeń stanowiących najczęstszą przyczynę zdarzeń drogowych.


W miarę możliwości sprzętowych podejmowali walkę z przejawami agresji na drodze oraz piractwa drogowego. Pouczali, a gdy to nie przynosiło skutku represjonowali także pieszych uczestników ruchu drogowego w celu wdrożenia ich do przestrzegania przepisów kodeksu drogowego. Prowadzili także działania profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży, ale także do seniorów. 


 · 

   Jeśli byłeś świadkiem jakiegoś zdarzenia, mogłeś zrobić zdjęcia lub nakręcić krótki film, poinformuj nas o tym pisząc na adres mailowy redakcji      

 · 

   Jeśli byłeś świadkiem jakiegoś zdarzenia, mogłeś zrobić zdjęcia lub nakręcić krótki film, poinformuj nas o tym pisząc na adres mailowy redakcji      

 · 

   Jeśli byłeś świadkiem jakiegoś zdarzenia, mogłeś zrobić zdjęcia lub nakręcić krótki film, poinformuj nas o tym pisząc na adres mailowy redakcji      

 · 

   Jeśli byłeś świadkiem jakiegoś zdarzenia, mogłeś zrobić zdjęcia lub nakręcić krótki film, poinformuj nas o tym pisząc na adres mailowy redakcji      

 · 

   Jeśli byłeś świadkiem jakiegoś zdarzenia, mogłeś zrobić zdjęcia lub nakręcić krótki film, poinformuj nas o tym pisząc na adres mailowy redakcji      

 · 

   Jeśli byłeś świadkiem jakiegoś zdarzenia, mogłeś zrobić zdjęcia lub nakręcić krótki film, poinformuj nas o tym pisząc na adres mailowy redakcji      

 · 

   Jeśli byłeś świadkiem jakiegoś zdarzenia, mogłeś zrobić zdjęcia lub nakręcić krótki film, poinformuj nas o tym pisząc na adres mailowy redakcji      

 · 

   Jeśli byłeś świadkiem jakiegoś zdarzenia, mogłeś zrobić zdjęcia lub nakręcić krótki film, poinformuj nas o tym pisząc na adres mailowy redakcji      

Komentarze do tego artykułu są moderowane. Oznacza to, że Twoja opinia pojawi się na stronie po zaakceptowaniu jej przez moderatora. Nie zostanie zaakceptowana żadna wypowiedź zawierająca wulgaryzmy wypowiedziane wprost, skrótami lub wygwiazdkowane. Prosimy używać języka polskiego z zachowaniem zasad pisowni. Nie tolerujemy TaKiEgO StYlU PiSaNiA. Zamieszczanie kilku kolejnych wypowiedzi pod jednym tematem uważamy za „zaśmiecanie” strony. Redakcja nie bierze odpowiedzialności za opinie wyrażane przez internautów.
Wybierz sposób wyświetlania:
liniowy
drzewo
+1 (1) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Komentarz jest odpowiedzią na komentarz nr @2
@: co to ma wspólnego z remontem dróg w Tomaszowie? Lubisz sobie popalać, co?
środa, 10 maja 2017, godzina 14:37:06
-1 (5) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
maniek: Na dawnej Gierkówce to w ciągu tygodnia potrafiły być dwa wypadki śmiertelne, a co tydzień był poważny wypadek na skrzyżowaniu w Zawadzie.
środa, 10 maja 2017, godzina 13:50:49
+2 (2) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Zazdrosc I tyle: :)) czyli co, ze remontuja drogi, to ludzie gina? :))
środa, 10 maja 2017, godzina 12:54:49

dodaj artykuł dodaj fotoreportaż
 Portal NaszTomaszow.pl poszukuje przedstawiciela handlowego 

   Szukamy osoby, która podjęłaby się prezentacją oferty oraz budowania relacji z naszymi partnerami. Oferujemy wysokie prowizje     

 Zapraszamy do współpracy 

   Oczekujemy znajomości minimum zasad funkcjonowania marketingu internetowego     

 Portal NaszTomaszow.pl poszukuje przedstawiciela handlowego 

   Szukamy osoby, która podjęłaby się prezentacją oferty oraz budowania relacji z naszymi partnerami. Oferujemy wysokie prowizje     

 Zapraszamy do współpracy 

   Oczekujemy znajomości minimum zasad funkcjonowania marketingu internetowego     

 Portal NaszTomaszow.pl poszukuje przedstawiciela handlowego 

   Szukamy osoby, która podjęłaby się prezentacją oferty oraz budowania relacji z naszymi partnerami. Oferujemy wysokie prowizje     

 Zapraszamy do współpracy 

   Oczekujemy znajomości minimum zasad funkcjonowania marketingu internetowego     

 Portal NaszTomaszow.pl poszukuje przedstawiciela handlowego 

   Szukamy osoby, która podjęłaby się prezentacją oferty oraz budowania relacji z naszymi partnerami. Oferujemy wysokie prowizje     

 Zapraszamy do współpracy 

   Oczekujemy znajomości minimum zasad funkcjonowania marketingu internetowego     

 Portal NaszTomaszow.pl poszukuje przedstawiciela handlowego 

   Szukamy osoby, która podjęłaby się prezentacją oferty oraz budowania relacji z naszymi partnerami. Oferujemy wysokie prowizje     

 Zapraszamy do współpracy 

   Oczekujemy znajomości minimum zasad funkcjonowania marketingu internetowego     

 Portal NaszTomaszow.pl poszukuje przedstawiciela handlowego 

   Szukamy osoby, która podjęłaby się prezentacją oferty oraz budowania relacji z naszymi partnerami. Oferujemy wysokie prowizje     

 Zapraszamy do współpracy 

   Oczekujemy znajomości minimum zasad funkcjonowania marketingu internetowego     

 Portal NaszTomaszow.pl poszukuje przedstawiciela handlowego 

   Szukamy osoby, która podjęłaby się prezentacją oferty oraz budowania relacji z naszymi partnerami. Oferujemy wysokie prowizje     

 Zapraszamy do współpracy 

   Oczekujemy znajomości minimum zasad funkcjonowania marketingu internetowego     

 Portal NaszTomaszow.pl poszukuje przedstawiciela handlowego 

   Szukamy osoby, która podjęłaby się prezentacją oferty oraz budowania relacji z naszymi partnerami. Oferujemy wysokie prowizje     

 Zapraszamy do współpracy 

   Oczekujemy znajomości minimum zasad funkcjonowania marketingu internetowego     

^ do góry