nie pamiętasz hasła?
Dziś są imieniny: Urszuli, Hilarego, Celiny
×

Uwaga! Nasze strony wykorzystują pliki cookies

Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Używamy ich w celach reklamowych i statystycznych a także po to, by dostosować nasze witryny dla indywidualnych potrzeb naszych czytelników i użytkowników. Plików cookie mogą też używać nasi partnerzy, reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy multimediów. Może zmienić ustawiania dotyczące plików cookies na Twojej przeglądarce. Korzystanie z serwisów bez dokonania zmiany oznacza, że pliki COOKIES będą zapisywane w pamięci twojego komputera lub innego urządzenie, z którego korzystasz do przeglądania witryn internetowych. Więcej informacji na temat cookies znajdziesz w naszej polityce prywatności.

Nowe okręgi wyborcze

dodano: 2018-04-03 11:27:20, ostatnia aktualizacja: 2018-04-03 13:24:21
autor: UM Tomaszów Mazowiecki

Podczas marcowej sesji, radni miejscy przyjęli zaproponowaną przez prezydenta Tomaszowa Mazowieckiego uchwałę o nowym podziale miasta na okręgi wyborcze.

 

 

 

Jak czytamy w uzasadnieniu „Ustawa z dnia 11 stycznia 2018r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018r., poz. 130), zgodnie z brzmieniem art. 12 ust. 1 nałożyła na radę gminy obowiązek dokonania podziału gminy na okręgi wyborcze w terminie 60 dni od dnia wejście w życie ustawy, tj. do dnia 1 kwietnia 2018r. (…). Zgodnie z powyższymi zasadami Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki została podzielona na 3 okręgi wyborcze, w których wybiera się radnych w liczbie: w I okręgu wyborczym 8, w II okręgu wyborczym 8, w III okręgu wyborczym 7. (…) Przy podziale miasta kierowano się granicami dotychczasowego podziału miasta
na stałe obwody głosowania”. 
 
Na ustalenia Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie okręgów wyborczych wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.
 
Poniżej zamieszczamy całość uzasadnienia oraz podział gminy na okręgi wyborcze:
 
UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018r., poz. 130), zgodnie z brzmieniem art. 12 ust. 1 nałożyła na radę gminy obowiązek dokonania podziału gminy na okręgi wyborcze w terminie 60 dni od dnia wejście w życie ustawy, tj. do dnia 1 kwietnia 2018r.
Zgodnie z art. 417 §  1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz.U.
 z 2017r., poz. 15 ze zm.)  okręg wyborczy obejmuje część obszaru gminy, z kolei z brzmienia art. 418 §  2 wynika, iż dla wyboru rady w gminie liczącej powyżej 20 000 mieszkańców tworzy się okręgi wyborcze, w których wybiera się od 5 do 8 radnych.
Podziału gminy na okręgi wyborcze dokonuje się zgodnie z zasadami określonymi
w art.  419  §  2, zgodnie z którym: podział na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu ustala, na wniosek wójta, rada gminy według jednolitej normy przedstawicielstwa obliczonej przez podzielenie liczby mieszkańców gminy przez liczbę radnych wybieranych do danej rady, z uwzględnieniem art. 417 i następujących zasad:
1) ułamki liczby mandatów wybieranych w okręgu wyborczym równe lub większe od 1/2, jakie wynikają z zastosowania normy przedstawicielstwa, zaokrągla się w górę do liczby całkowitej;
2) jeżeli w wyniku postępowania, o którym mowa w pkt 1, liczba radnych wybieranych
w okręgach przewyższa liczby wynikające z art. 373 i art. 418 § 2, mandaty nadwyżkowe odejmuje się w tych okręgach wyborczych, w których norma przedstawicielstwa jest najmniejsza; w przypadku gdy liczba mandatów jest mniejsza od wynikającej z art. 373 i art. 418 § 2, dodatkowe mandaty przydziela się tym okręgom wyborczym, w których norma przedstawicielstwa jest największa.


            Zgodnie z powyższymi zasadami Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki została podzielona na 3 okręgi wyborcze, w których wybiera się radnych w liczbie: w I okręgu wyborczym 8, w II okręgu wyborczym 8, w III okręgu wyborczym 7.


Przy podziale miasta kierowano się granicami dotychczasowego podziału miasta na stałe obwody głosowania. 
Ponadto dokonano zmian nazw niektórych ulic, które nastąpiły po podjęciu dotychczas obowiązującej uchwały  w sprawie podziału miasta na okręgi wyborcze. Zmiany te wynikają z uchwały nr XXII/227/2016 z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie nazw ulic na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2016r., poz. 599), a także z  Uchwały Nr XLIV/401/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego, zgodnie z którą nazwę ulicy Oskara Lange zmieniono na nazwę ulicy Wandy Panfil (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2017r., poz. 2524) oraz Uchwały Nr  XLIV/402/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego, zgodnie z którą nazwę ulicy Teodora Duracza zmieniono na nazwę ulicy Wilanowska (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2017r., poz. 2525).
W dniu 14 marca 2018r.  projekt podziału Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki
na okręgi wyborcze został uzgodniony i zaakceptowany przez Komisarza Wyborczego
w Piotrkowie Trybunalskim. 
 
 
 
PODZIAŁ GMINY MIASTO TOMASZÓW MAZOWIECKI NA OKRĘGI WYBORCZE ORAZ USTALENIE ICH NUMERÓW, GRANIC I LICZBY RADNYCH WYBIERANYCH W KAŻDYM OKRĘGU WYBORCZYM
 

- liczba mieszkańców gminy ujętych w stałym rejestrze wyborców gminy, na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w którym dokonuje się podziału na okręgi wyborcze - 60549
- liczba wybieranych radnych - 23
- norma przedstawicielstwa dla gminy (liczba mieszkańców: liczba wyb. radnych) – 2632
 
Nr okręgu Granice okręgu Liczba mieszkańców okręgu (ogółem) Liczba radnych wybieranych
w okręgu wyborczym
I. 

11-go Listopada,
Adama,
Agatowa,
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego od nr 43 do końca
i od nr 42 do końca,
Aliny,
Ametystowa,
Andrzeja,
Anny,
Barbary,
Bartłomieja,
Batalionów Chłopskich,
Bezdomna,
Bluszczowa,
Bogumiła,
Bohaterów Getta Warszawskiego,
Botaniczna,
Bracka,
Brylantowa,
Brzozowa,
Bursztynowa,
Celiny,
Cezarego,
Ciepła,
Damazego,
Danuty,
Dąbrowska od nr 1 do 57, od nr 59 do końca i od nr 2 do 54,
Diamentowa,
Doktora Jana Serafina Rodego,
dr. Karola Benniego,
dr. Seweryna Sterlinga,
Dywanowa,
Działkowa,
Edwarda,
Elżbiety,
Flory,
Frycza Modrzewskiego,
Gajowa,
gen. Józefa Bema,
gen. Józefa Sowińskiego,
gen. Władysława Sikorskiego,
Górna od nr 25 do końca i od nr 18 do końca,
Graniczna,
Grażyny,
Grzegorza,
Haliny,
Henryka,
Hetmańska,
Husarska,
Ignacego,
Ireny,
Irysowa,
Jadwigi,
Jagodowa,
Jana,
Jana Karola Chodkiewicza,
Jana Pawła II,
Jana Sobieskiego,
Jaśminowa,
Jerzego,
Jeżynowa,
Joanny,
Jolanty,
Józefowska,
Juliusza Słowackiego od nr 51 do końca i od nr 44 do końca,
Kaktusowa,
Kalinowa,
Kamila,
Kanonierów,
Katarzyny,
Kmicica,
Konwaliowa,
Kopalna,
Koralowa,
Kotlinowa,
Krokusowa,
ks. Piotra Ściegiennego,
Kwarcowa,
Lawendowa,
Lecha,
Legionów od nr 21 do 35, od  nr 57 do końca  i od nr 16 do 32, od nr 58 do końca
Leona Witolda May'a,
Lewa,
Liliowa,
Lucyny,
Ludowa,
Ludwika Zamenhofa,
Ludwikowska,
Łąkowa,
Mazowiecka od nr 1 do 5 i od nr 2 do 2c,
Łucji,
Łukasza,
Macieja,
Magdaleny,
Malinowa,
Na Skarpie,
Nagórzycka,
Natalii,
Nefrytowa,
Nikodema,
Odkrywkowa,
Ogrodowa,
Olgi,
Opalowa,
Pauliny,
Pawła,
Perłowa,
Pod Grotami,
Podleśna,
Pogodna,
Polna nr 31 do końca i od nr 36 do końca,
Pomorska,
Poziomkowa,
Przejazd Dąbrowski,
Przemysłowa,
Przędzalniana,
Przyrodnicza,
Pusta,
Renaty,
Robotnicza,
Rolna,
Romana,
Różana,
Rubinowa,
Rumiankowa,
Rycerska,
Sabiny,
Sasankowa,
Skrzetuskiego,
Słoneczna,
Smardzewicka,
Smugowa,
Stanisława Żółkiewskiego,
Starowiejska,
Stefana Batorego,
Stefana Czarnieckiego,
Stefana,
Stokrotki,
Stolarska,
Strzelecka od nr 21 do końca i od nr 2 do końca,
Synów Pułku,
Sypka,
Szafirowa,
Szarotki,
Szklarska,
Szkolna od nr 3 do końca i od nr 14 do końca,
Szmaragdowa,
Szymanówek,
Śląska,
Św. Antoniego od nr 77 do końca i od nr 68 do końca,
Teresy,
Tomasza,
Tulipanowa,
Turkusowa,
Ułańska,
Utrata,
Wacława,
Wandy Panfil,
Wierzbowa,
Wodna
Wola Wiaderna,
Wołodyjowskiego,
Zagłoby,
Zielona,
Ziemowita,
Zwierzyniecka
Źródlana,
Żwirki i Wigury,
Żwirowa
  21 563 8


II. 

 

25 Pułku Armii Krajowej,
Adama Mickiewicza,
Białobrzeska,
Błażeja Stolarskiego,
Boczna,
Bolesława Chrobrego,
Borek,
Brukowa,
Cegielniana,
Cekanowska,
Ciasna,
Cisowa,
Cmentarna,
Czarna,
Czysta,
Dębowa,
Długa,
Dobra,
Dojazd,
Drewniana,
Dworcowa,
Dzieci Polskich,
Fryderyka Chopina,
Garbarska,
Gdyńska,
Gen. Grota-Roweckiego,
gen. Romualda Traugutta,
Gęsia,
Gliniana,
Główna,
Gminna,
Grzybowa,
Handlowa,
Helska,
Henrykowska,
Hugo Kołłątaja,
inż. Bohdana Apolinariusza Łozińskiego,
J. U. Niemcewicza,
Jagiellońska,
Jana Kilińskiego,
Jasna,
Jelenia,
Juliana Tuwima,
Kamienna,
Kazimierza Pułaskiego,
Klonowa,
Kolejowa,
Kombatantów,
Konstantego Koplina,
Konstytucji 3 Maja,
Koszykowa,
Kowalska,
Krańcowa,
Krawiecka,
Kręta,
Krucza,
Krzywa,
ks. Ignacego Jana Skorupki,
Ks. J. Popiełuszki,
Kwiatowa,
Leśna,
Lipowa,
Lisia,
Literacka,
Lubocheńska,
Luboszewska,
Łączna,
Marii Bohuszewiczówny,
Marii Konopnickiej,
Marii Skłodowskiej-Curie,
Michałowska,
Mikołaja Reja,
Milenijna,
mjra Hubala,
Młodzieżowa,
Myśliwska,
Nadrzeczna,
Niebrowska,
Norberta Barlickiego,
Nowa,
Nowowiejska od nr 29 do końca i od nr 28 do końca,
O. M. Kolbe,
Odległa,
Okopowa,
Okrzei,
Opoczyńska,
Peryferyjna,
Piaskowa,
Piastowska,
Piotra Bardowskiego,
Piotra Pliszczyńskiego,
Plac Kopernika,
płk. Stanisława Hojnowskiego,
Podgórna,
Podoba,
Poprzeczna,
Północna,
Radomska,
Radosna,
Rawska,
Rocha Paszkowskiego,
Romanówek,
Romualda Mielczarskiego,
Równa,
Seweryna Dziubałtowskiego,
Sienna,
Smolna,
Smutna,
Sosnowa,
Spalska,
Spokojna,
Stanisława Dubois,
Stanisława Narewskiego,
Stanisława Staszica,
Stefana Kałużyńskiego,
Stefana Żeromskiego
Strefowa,
Sucha,
Szarych Szeregów,
Szczęśliwa od nr 1 do 127 i od nr 2 do 112,
Szeroka,
Szewska,
Ślusarska,
Świeża,
Tamka,
Teresy Gabrysiewicz,
Tomasza Ostrowskiego,
Torowa,
Twarda,
Ugaj,
Ujezdzka,
Walerego Wróblewskiego,
Wapienna,
Warszawska,
Władysława Łokietka,
Wąwalska,
Widok
Wilanowska,
Wilcza,
Wincentego Witosa,
Witolda Białego,
Włókiennicza,
Wolna,
Wrzosowa,
Wspólna,
Wysoka,
Wzgórze
Zacisze od nr 29 do końca i od nr 62 do końca,
Zajęcza
Zakątna,
Zaułek,
Zawadzka od nr 1 do 101 i od nr 2 do 106,
Zbocze
Zgodna,
Zygmunta Sierakowskiego,
Żelazna,
Żurawia 20 517 8

 


III. 

 

Akacjowa,
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego od nr 1 do 41 i od nr 2 do 40,
Armii Krajowej,
Bartosza Głowackiego,
Berka Joselewicza,
Bociania,
Bogusława Meca,
Bohaterów 14 Brygady,
Browarna,
Bukowa,
Chemików,
Chłodna,
Ciesielska,
Czołgistów,
Dolna,
dra Michała Biernackiego,
Elizy Orzeszkowej,
Fabryczna,
Farbiarska,
Gen. J. Hallera,
Górna od nr 1 do 23 i od nr 2 do 16,
Grabowa,
Grunwaldzka,
Hoża,
Inżynierska,
Jałowcowa,
Jarzębinowa,
Jerozolimska,
Jodłowa,
Juliusza Słowackiego od nr 1 do 49 i od nr 2 do 42,
Kasztanowa,
Kępa,
Krótka,
Krzyżowa,
ks. Stanisława Grada,
Legionów od nr 1 do 19 i od nr 37 do nr 55 i od nr 2 do 14 i od nr 34 do nr 56,
Leszczynowa,
Letnia,
Ligi Morskiej i Rzecznej,
Majowa,
Mała,
Mazowiecka od nr 7 do końca i od nr 4 do końca,
Miła,
Mireckiego,
Modra,
Morelowa,
Mostowa,
Murarska,
Nadpiliczna,
Niecała,
Niska,
Nowowiejska od nr 1 do 27 i od nr 2 do 26,
Nowy Port,
Obwodowa,
Olgi i Andrzeja Małkowskich,
Orla,
Osiedlowa,
P.C.K.,
P.O.W.,
Parkowa,
Partyzantów,
Piekarska,
Piękna,
Plac Gabriela Narutowicza,
Plac Tadeusza Kościuszki,
Polna od nr 1 do 29 i od nr 2 do 34,
Prawa,
Prezydenta Ignacego Mościckiego,
Prof. T. Seweryna,
Prosta,
Przeskok,
Ruda,
Rybaki,
Rzeźnicza,
Siedmiodomki,
Spacerowa,
Strzelecka od nr 1 do 19,
Szczęśliwa od nr 129 do końca i od nr 114 do końca,
Szkolna nr 1 i od nr 2 do 12
Środkowa,
Św. Antoniego od nr 1 do nr 75 i od nr 2 do nr 66
Świerkowa,
Tadeusza Kawki
Techniczna,
Tkacka,
Topolowa,
Ustronie,
Wiejska
Willowa,
Wschodnia,
Zacisze od nr 1 do 27 i od nr 2 do 60
Zagajnikowa
Zapiecek,
Zawadzka od nr 103 do końca i od nr 108 do końca,
Zdrojowa,
Zgorzelicka,
Żytnia
   
 


Możliwość komentowania wygasła
Wybierz sposób wyświetlania:
liniowy
drzewo
+3 (3) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
Komentarz jest odpowiedzią na komentarz nr @12
NEUTRALNY: TA i dlatego mówię że kradną jak każdy haha. głupi ten kto myśli że do polityki idzie się dla idei ;-)
czwartek, 5 kwietnia 2018, godzina 15:21:33
0 (2) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
Komentarz jest odpowiedzią na komentarz nr @11
Nie nazywaj sie NEUTRALNYM: ...bo jesteś najzwyklejszym klakierem kaczora i jego bandy !!!
środa, 4 kwietnia 2018, godzina 18:33:00
+2 (4) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
Komentarz jest odpowiedzią na komentarz nr @9
neutralny: Zyj sobie spokojnie w dup.. miej Politykę a będziesz szczęśliwszy. Każdy kradnie ile może nie wierz w takie rzeczy ze ktoś mniej ktoś więcej. a Polskę akurat sprzedał poprzedni rząd ten okrada nadal i tak w kółko.
Głosować możesz ale jak to mówią (moje ulubione powiedzenie ) na lepsze zło hahahaha
środa, 4 kwietnia 2018, godzina 15:09:40
+4 (6) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
Komentarz jest odpowiedzią na komentarz nr @5
Spróbuj porównać: priorytety mieszkańców ulicy Brzozowej z mieszkańcami dajmy na to Szymanówek . Albo mieszkańców ulicy Paszkowskiego z potrzebami mieszkańców Wilczej czy Cisowej. Takie rozciągnięcie okręgów wyborczych daje władzom nieograniczoną możliwość fałszowania wyników wyborczych, bo mimo że oddacie głosy na znanych sobie ludzi z poza rządzącej bandy to kierując się kryterium większościowym te wasze głosy zostaną przypisane "miernym ale wiernym" kandydatom kaczolubów !!! I mimo że zagłosujecie PRZECIW PiSowi to i tak ta kacza partia wygra !!!
środa, 4 kwietnia 2018, godzina 13:07:48
+2 (6) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
Komentarz jest odpowiedzią na komentarz nr @7
Masz racje ...i nie masz...: to znaczy naród ma położyć uszy po sobie i pozwolić by "dojna zmiana" dalej rozmontowywała to nasze biedne skołatane państwo ? Przecież żadna opcja w powojennej historii Polski nie kradła na taką skalę jak to robią obecnie rządzący ! I co??? mamy zgodzić się by jeszcze porządzili, aż podrośnie nowe pokolenie??? TO JUŻ POLSKI NIE BĘDZIE ! Rozkradną ja kler i wszystkie jego klakiery. Czy tego chcemy??? Popatrzcie co wyprawiają z polskim prawem, z fałszowaniem naszej narodowej historii i skłócaniem narodu ! OTRZĄŚNIJCIE SIĘ I POŁÓŻCIE TYM ANTY POLSKIM DZIAŁANIOM TAMĘ ODRZUCAJĄC PRZY URNACH WYBORCZYCH WSZYSTKICH POPULISTYCZNYCH KANDYDATÓW !!! Jeśli tego nie zrobimy to w mieście na wszystkich ważnych funkcjach i miejskich etatach będą figurować /bo nie wolno tego zajęcia mylić z pracą/ specjaliści z ukończonymi studiami albo teologicznymi, albo po kursach na katechetów. Bo takimi ludkami sołtys w myśl nakazów z Torunia obsadza spółki miejskie i wszystkie zawiadywane przez magistrat i starostwo etaty takie jak oświata kultura a nawet wszelkiej maści działalność charytatywną.
środa, 4 kwietnia 2018, godzina 13:01:02
+2 (2) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
kiki: Ufff.....jak na taką wiochę jak Tomaszów aż tyle ulic i uliczek ?....
środa, 4 kwietnia 2018, godzina 12:53:37
+3 (7) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
NEUTRALNY WIDZ: Czy naprawdę ktoś uważa ze to coś da lub czegoś nie da ;-) Blisko 30 lat parodii i okradania kraju. Będzie po staremu tutaj nic się nie zmieni czy to w TM czy w Polsce.
Jedyna szansa to zmiana pokoleniowa taka potrojna więc jeszcze trochę lat potrzebujemy ;-0
środa, 4 kwietnia 2018, godzina 12:01:05
+5 (7) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
Komentarz jest odpowiedzią na komentarz nr @5
wykonałem ... ale admin odrzucił komentarz...: tak jak to robi od dłuższego czasu , nie przyjmując krytyki pod adresem władz sołectwa... . Zapamiętamy mu to przy okazji wyborów nie dopuszczając by kogokolwiek reprezentowała chorągiewka na dachu !!!
środa, 4 kwietnia 2018, godzina 10:31:08
+4 (4) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
marcin: A jak to wygląda na planie Tomaszowa? Wykonał już ktoś taką wizualizację?
środa, 4 kwietnia 2018, godzina 07:30:40
+4 (8) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
Czyli: początek fałszerstw wyborczych "dojna zmiana" już ogłosiła. Ciekawe jak zawiadowca miasta umotywował wspólne interesy mieszkańców ulic w zachodniej części miasta z mieszkańcami Ludwikowa i Witkowego Torbanowa ???
wtorek, 3 kwietnia 2018, godzina 22:27:14
+5 (7) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
Dimos: Witko ze swoją przybudówka radnego z PO i SLD dumali co zrobi aby wprowadzić swoich i wydymali. Teraz PiS będzie mieć wewnętrzna konkurencje albo dogadają się i poprą Witko zamiast Węgrzynowskiego. Walka o stołki wersja PiS 2018
wtorek, 3 kwietnia 2018, godzina 22:10:39
+3 (3) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
ja sie pytam: dlaczego nie dodano okolic zalewu do jakiegoś okręgu ? czy wtedy ktoś by się wstrzymał od głosu ? czy byłoby ok ?
wtorek, 3 kwietnia 2018, godzina 21:56:36
+5 (5) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
ja: Panie Wysocki, właśnie przy mniejszym podziale wygrywa Partia po wzrasta próg wyborczy! Proszę poczytać!
wtorek, 3 kwietnia 2018, godzina 14:10:41

dodaj artykuł dodaj fotoreportaż
 Przypominamy o ciszy wyborczej 

   Komentarze dotyczące wyborów i kandydatów będą przez nas usuwane aż do zamknięcia lokali wyborczych     

 Przypominamy o ciszy wyborczej 

   Komentarze dotyczące wyborów i kandydatów będą przez nas usuwane aż do zamknięcia lokali wyborczych     

 Przypominamy o ciszy wyborczej 

   Komentarze dotyczące wyborów i kandydatów będą przez nas usuwane aż do zamknięcia lokali wyborczych     

 Przypominamy o ciszy wyborczej 

   Komentarze dotyczące wyborów i kandydatów będą przez nas usuwane aż do zamknięcia lokali wyborczych     

 Przypominamy o ciszy wyborczej 

   Komentarze dotyczące wyborów i kandydatów będą przez nas usuwane aż do zamknięcia lokali wyborczych     

 Przypominamy o ciszy wyborczej 

   Komentarze dotyczące wyborów i kandydatów będą przez nas usuwane aż do zamknięcia lokali wyborczych     

 Przypominamy o ciszy wyborczej 

   Komentarze dotyczące wyborów i kandydatów będą przez nas usuwane aż do zamknięcia lokali wyborczych     

 Przypominamy o ciszy wyborczej 

   Komentarze dotyczące wyborów i kandydatów będą przez nas usuwane aż do zamknięcia lokali wyborczych     

^ do góry