Inspektor ds. budowlanych lub sanitarnych

Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. zatrudni
Inspektora ds. budowlanych lub sanitarnych

Tomaszowskie TBS Spółka z o.o.

Inspektor ds. budowlanych lub sanitarnych

Miejsce pracy: Tomaszów Mazowiecki

Wymagania:

 

· Wykształcenie wyższe kierunkowe (budownictwo lub inżynieria środowiska) lub średnie (technik budownictwa).

· Mile widziane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub w specjalności instalacyjnej  w zakresie sieci, instalacji i  urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i wentylacyjnych.

· Czynna przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (w przypadku posiadania uprawnień budowlanych).

· Mile widziane doświadczenie na stanowisku inspektora lub kierownika robót/budowy .

· Znajomość ustaw i rozporządzeń budowlanych (m.in. Prawo budowlane, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych).

· Zdolności analityczne, samodzielność, komunikatywność, zaangażowanie.

· Dyspozycyjność, odporność na stres, inicjatywa, dobra organizacja pracy.

· Prawo jazdy kat. B.

· Bardzo dobra znajomość programu Norma Pro.

· Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, głównie Excel i Word.

 

Oferujemy:

 

· Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

· Praca na pełny etat w godzinach 7-15.

· Możliwość zdobywania doświadczenia i rozwoju zawodowego.

· Podnoszenie kwalifikacji zawodowych (szkolenia).

· Niezbędne narzędzia pracy.

· Adekwatne do stanowiska warunki zatrudnienia.

 

 

Oferty zawierające CV, list motywacyjny z klauzulą:
 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. ul. Majowa 15, 97-200 Tomaszów Maz. w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO)”.

                                                                                                          

Ponadto wyrażam/ nie wyrażam*  dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych również w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Przesłane CV będą znajdować się w naszej bazie przez okres do 1 roku.

*Właściwe podkreślić

 

Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. ul. Majowa 15 informuje, że wszelkie dane dot. ochrony danych osobowych ( praw, obowiązków)  znajdują się na stronie internetowej https://ttbs.com.pl/rodo-w-ttbs.

prosimy przesyłać na adres: [email protected]” tel.: 501 082 292

 

 

Zdjęcia (1)