Akcjaablacja-wizyta u lekarza

Jak wygląda pierwsza wizytacja u specjalisty oraz czym jest ablacja? Ablacja serca przezskórna i chirurgiczna to inwazyjne metody usuwania zaburzeń rytmu serca, czyli arytmii. Zabieg ablacji serca wykorzystywany jest przede wszystkim do leczeniu migotania przedsionków. Ablacja jest skuteczna oraz bezpieczna, ryzyko operacji jest niewielkie, jednak powikłania zdarzają się. Jest to zwykle zakrzepica, zatorowość, uszkodzenie zastawek. Zalecenia po zabiegu dotyczą obserwowania aktywności serca oraz stosowania leków. Rekonwalescencja po ablacji zakłada udział w kuracji kardiologicznej. http://www.akcjaablacja.pl/video-Wizyta-u-lekarza