Usługi gazowe ,gwarancje na sprzęt - uprawnienia

Montaż kuchni gazowych,płyt kuchennych,przeróbki instalacji,sprawdzenie szczelności instalacji ,inne prace gazowe- u p r a w n i e n i a. Dot.gazu ziemnego i propanu-butanu. Posiadam profesjonalny sprzęt , aktualne uprawnienia.Bądź bezpieczny we własnym domu!!!
tel.516-843-261

Zdjęcia (1)