Pracownik Brygady Utrzymania i Remontów Drogi S8

Intertoll Construction Sp. z o. o. – Operator drogi ekspresowej S8 woj. łódzkim, poszukuje kandydatów na stanowisko:

 

Pracownik Brygady Utrzymania i Remontów Drogi

 

Miejsce pracy: Obwód Drogowy Jakubów (k. Tomaszowa Mazowieckiego) 

 

Oferujemy:

• Zatrudnienie na czas kontraktu w oparciu o umowę o pracę,

• Wysokie standardy i przyjazną atmosferę pracy,

• Miesięczną premię za dyspozycyjność,

• Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w firmie będącej częścią międzynarodowego koncernu,

• Możliwość uzyskania dodatkowych uprawnień w trakcie trwania kontraktu,

• Dodatkową prywatną opiekę medyczną,

• Dodatkowe świadczenia z ZFŚS.

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należała m.in.: 

• Realizacja zadań z zakresu utrzymania drogi w okresie letnim i zimowym (a w szczególności: utrzymanie bezpiecznego stanu nawierzchni, ogrodzenia drogi i barier dźwiękochłonnych, oznakowania drogi, zapewnienie czystości pasa drogowego, pielęgnacja terenów zielonych itp.) z zachowaniem obowiązujących procedur bezpieczeństwa pracy, 

• Realizacja działań zabezpieczających i porządkowych po wypadkach drogowych,

• Prawidłowa obsługa sprzętu i pojazdów do obsługi drogi.

 

Od kandydatów oczekujemy: 

• Posiadania ważnego prawa jazdy kat. B, C (kat. C+E będzie mile widziana),

• Gotowości do pracy systemie zmianowym i pełnienia dyżurów poza godzinami pracy,

• Kultury osobistej, fachowości, rzetelności, sumienności i umiejętności współpracy w zespole,

• Mile widziane dodatkowe kwalifikacje: elektryczne, mechaniczne (mechanika samochodowa), 

• Spawalnicze, drogowe, inne uprawnienia obsługi maszyn drogowych (ładowarki, HDS, kafar, itp.),

• Zaangażowania i predyspozycji do pracy w każdych warunkach pogodowych.

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli na przesyłanych do nas aplikacjach:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w bieżącym procesie rekrutacji * / bieżącym i przyszłych procesach rekrutacji* prowadzonej przez firmę Intertoll Construction Sp. z o.o. Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie, zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści tych danych i możliwości ich poprawiania, a także o prawie wycofania zgody na przetwarzanie tych danych w każdym czasie.

* wybrać prawidłowe

 

Informujemy, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Intertoll Construction Sp. z o.o., 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacyjnego,

3) Podanie danych nie jest obowiązkowe, brak podania danych osobowych powoduje wstrzymanie procesu rekrutacyjnego,

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres związany z procesem rekrutacji, nie dłużej niż jeden rok,

5) dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim,

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do urzędu ds. Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,

8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym; ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji zawartej umowy o pracę i związanych z nią obowiązków podatkowo-składkowych.


Jakubów