Dafi-ochrona otoczenia naturalnego

Dafi troszczy o otoczenie przyrodnicze, a następnym tego dowodem jest założenie własnej pasieki, na terenie firmowego zieleńca. Pszczół z roku na rok występuje niestety coraz mniej. Bowiem działania proekologiczne oraz odpowiedzialność za środowisko przyrodnicze są napisane w filozofię marki Dafi.


STRONA INTERNETOWA: https://dafi.pl/naturalnie-odpowiedzialni/


25-818 Kielce, ul. Fabryczna 24