NIEPUBLICZNY* ZAKŁAD OPIEKI PALIATYWNO-HOSPICYJNEJ

NIEPUBLICZNY* ZAKŁAD OPIEKI PALIATYWNO-HOSPICYJNEJ świadczy bezpłatną po-moc chorym z chorobą nowotwo-rową (umowa z NFZ). Hospicjum domowe - wizyty