CHIRURG  RÓŻAŃSKI ANDRZEJ

Specjalista chirurg, choroby naczyń obwodo-wych, konsultacje chirurgiczne, środa godz. 16.00 - 18.00