Usługi gazowe ,gwarancje na sprzęt - uprawnienia

Montaż kuchni gazowych ,płyt kuchennych,przeróbki instalacji,inne prace gazowe- u p r a w n i e n i a. Dot.gazu ziemnego i propanu-butanu.Bądź bezpieczny we własnym domu!!! Posiadam profesjonalny sprzęt , aktualne uprawnienia.tel.516-843-261

Zdjęcia (1)