Katarzyna Kosiacka - specjalista chorób wewnętrznych i płuc

Katarzyna Kosiacka - specjalista chorób wewnętrznych i płuc

Przyjmuje we wtorki i czwartki w godz 15:00 - 18:00

Spirometria i EKG na miejscu