nie pamiętasz hasła?
Dziś są imieniny: Pauliny, Flawiusza, Agenora
×

Uwaga! Nasze strony wykorzystują pliki cookies

Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Używamy ich w celach reklamowych i statystycznych a także po to, by dostosować nasze witryny dla indywidualnych potrzeb naszych czytelników i użytkowników. Plików cookie mogą też używać nasi partnerzy, reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy multimediów. Może zmienić ustawiania dotyczące plików cookies na Twojej przeglądarce. Korzystanie z serwisów bez dokonania zmiany oznacza, że pliki COOKIES będą zapisywane w pamięci twojego komputera lub innego urządzenie, z którego korzystasz do przeglądania witryn internetowych. Więcej informacji na temat cookies znajdziesz w naszej polityce prywatności.

Listy od .N - w sprawie tomaszowskiej oświaty

dodano: 2017-05-18 21:12:33, ostatnia aktualizacja: 2017-05-23 00:50:23

Tym razem adresatem listu otwartego jest pani wiceprezydent Zofia Szymańska. Ważnym tematem jest oświata

Tomaszów Mazowiecki, dn. 18.05.2017 r.

 

DO:     Pani Zofia Szymańska

            Zastępca Prezydenta Miasta  Tomaszowa Mazowieckiego

           Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

            ul. Polskiej Organizacji Wojskowej nr 10/16

            97-200 Tomaszów Mazowiecki

 

W/S:   podjętych działań i stanu przygotowań do wdrożenia reformy edukacji w placówkach szkolnych podlegających pod Gminę – Miasto Tomaszów Mazowiecki.

 

D/W:   Katarzyna Lubnauer

Posłanka na Sejm RP VIII kadencji z województwa łódzkiego

                                                                                 

List Otwarty

 

            Niniejszym zwracamy się do Pani, jako osoby odpowiedzialnej m. in. za edukację i szkolnictwo na poziomie podstawowym i gimnazjalnym na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego, o ustosunkowanie się do kwestii związanych z reformą edukacji. Jako że, w naszej ocenie, reforma wprowadzana jest w zbyt szybkim tempie i jest niezgodna z oczekiwaniami dużej części społeczeństwa, wyrażamy zaniepokojenie oraz zainteresowanie sposobem i stadium przygotowania jednostek edukacyjnych podlegających pod  Gminę – Miasto Tomaszów Mazowiecki.

 

            Mając powyższe na względzie, prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania.

 

1. Czy po przyjęciu nowej siatki szkół na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego, która została przyjęta Uchwałą nr XLIII/377/2017 podczas XLIII sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w dniu 30 marca 2017 r. ustalono:

  • jaką liczbę uczniów byłych gimnazjów (przyszłych klas 7-8) będą mogły przyjąć od września 2017 r. istniejące i nowo powstałe szkoły podstawowe?
  • jaką liczbę uczniów będą mogły przyjąć poszczególne placówki będące obecnie gimnazjami, które zostały przekształcone w szkoły podstawowe?
  • na jakim etapie są prace polegające na dostosowaniu placówek edukacyjnych dawnych gimnazjów do potrzeb uczniów klas 1-3, aby od 1 września 2017 r. zapewnić im bezpieczne i higieniczne warunki nauki i wychowania?
  • czy placówki przystosowane do potrzeb uczniów obecnych klas gimnazjalnych, będą mogły zapewnić od dnia 1 września 2017 r. warunki umożliwiające stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów klas 1-3 objętych kształceniem specjalnym?

 

2. Czy były już organizowane lub będą planowane w Tomaszowie Mazowieckim, spotkania Kuratora Oświaty lub Wojewody Łódzkiego z rodzicami dzieci objętych reformą edukacji, dyrektorami placówek edukacyjnych oraz przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, dotyczące zmian planowanych przez reformę, w tym dotyczących nowego ustroju szkolnego, rozwiązań dotyczących ochrony miejsc pracy dla nauczycieli, kadry kierowniczej placówek szkolnych oraz egzaminów ósmoklasistów? (od początku września 2016 roku do końca grudnia 2016 r. w całej Polsce odbyły się ogółem 1462 takie spotkania);

 

3. Z posiadanych przez nas informacji wynika, iż w dniu 25 marca 2017 r. odbyło się spotkanie z Minister Edukacji Narodowej Anną Zalewską, na którym była Pani obecna. Czy podczas tego spotkania zostały przedstawione założenia, wskazówki, projekty działań lub inne rozwiązania konieczne lub właściwe do wprowadzenia w tomaszowskich placówkach wraz z reformą edukacji? Jaki konkretny przekaz wynika z tych konsultacji i jak konsultacje te mogą przekładać się na potrzeby i oczekiwania mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego, w szczególności nauczycieli, rodziców i dzieci objętych planowaną reformą?

 

 

4. Czy przewidziane są dalsze spotkania przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej z przedstawicielami samorządu (dyrektorami placówek edukacyjnych, urzędnikami resortów odpowiedzialnych za edukację w Państwa gminie) dotyczące finansowania reformy, tak jak miało to miejsce w Łodzi z przedstawicielami łódzkiego samorządu?

 

5. W Łodzi szacowany koszt wprowadzenia reformy edukacji to 70,000,000 zł, w tym 8,000,000 zł na utworzenie sal dydaktycznych na potrzeby prowadzenia lekcji z przedmiotów takich jak fizyka i chemia. W związku z powyższym, czy są oszacowane koszty całkowite wprowadzenia reformy edukacji w placówkach szkolnych podlegających pod Gminę-Miasto Tomaszów Mazowiecki i w jakiej kwocie są one zabezpieczone w budżecie miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2017 r. na realizację zadań z nią związanych, w tym:

            - dostosowania placówek byłych gimnazjów dla potrzeb uczniów klas 1-3,

            - dostosowania placówek szkół podstawowych na przyjęcie uczniów byłych klas gimnazjalnych,

            - stworzenia sal dydaktycznych do nauczania chemii, biologii, fizyki,

            - zakupu materiałów i wyposażenia sal lekcyjnych dla poszczególnej grupy wiekowej uczniów;

 

6. Jaka jest kwota z części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017, jaką otrzyma Gmina-Miasto Tomaszów Mazowiecki, zgodnie z algorytmem podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2017, stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego i w jakiej części zostanie ona wykorzystana do finansowania reformy edukacji terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego, w tym zadań wymienionych powyżej w pkt. 5?

 

7. Jaka kwota została przeznaczona na waloryzację wynagrodzeń nauczycieli placówek edukacyjnych podlegających Gminie-Miasto Tomaszów Mazowiecki, zgodnie z planem podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli zapowiedzianym przez Minister Annę Zalewską? Jaka kwota będzie pochodziła z części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy-Miasto Tomaszów Mazowiecki, a jaka z środków zabezpieczonych w budżecie miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

 

8. Zgodnie z zapowiedzią Minister Anny Zalewskiej dzięki reformie edukacji w całej Polsce przewiduje się stworzenie ok. 5000 miejsc pracy w zawodzie nauczyciela. W związku z powyższym, jaka jest ilość przewidzianych do stworzenia miejsc pracy w zawodzie nauczyciela w placówkach edukacyjnych podlegających Gminie-Miasto Tomaszów Mazowiecki w roku szkolnym 2017/2018?

 

9. Czy w związku z reformą edukacji przewiduje się zwolnienia wśród nauczycieli pracujących w placówkach edukacyjnych podległych Gminie-Miasto Tomaszów Mazowiecki? Jeżeli tak, to jaka jest planowana ilość zwolnień wśród nauczycieli i nauczyciele jakich konkretnych przedmiotów będą ewentualnie zwalniani?

 

10. Jak przedstawia się plan szkoleń nauczycieli, dotyczący w szczególności nowych podstaw programowych do klas 1-4 i 7 i ilu nauczycieli zostanie nim objętych? Jaki jest przewidywany koszt tych szkoleń? Czy zostanie on pokryty z kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy-Miasto Tomaszów Mazowiecki? Czy zostały na ten cel zabezpieczone środki w budżecie miasta?

 

11. Czy planowane jest spotkanie z mieszkańcami miasta Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie zmian jakie zajdą w miejskim systemie edukacji po wprowadzeniu reformy? Jak do tej pory informowano rodziców uczniów, których reforma dotyczy bezpośrednio?

 

12. Niektóre z tomaszowskich placówek są przepełnione, uczniowie uczęszczają do szkół w systemie zmianowym. Czy w związku ze zwiększeniem liczby uczniów w poszczególnych placówkach szkół podstawowych, co będzie efektem wprowadzanych przez reformę zmian (MEN planuje likwidację zmianowości), problem ten nie zwiększy się? Czy miasto ma przygotowane rozwiązanie, aby temu zapobiec?

 

 

13. Jak Gmina Miasto Tomaszów Maz. planuje poradzić sobie z problem dublujących się roczników – tj. ostatniego rocznika gimnazjum (obecne klasy pierwsze) oraz  obecnych klas szóstych szkoły podstawowej, które to w roku szkolnym 2018/2019 będą jednocześnie przystępowały do egzaminów do szkół średnich. Jak zostanie rozwiązany ten problem pod względem logistycznego przeprowadzenia egzaminów, z założenia podwójnej liczby młodzieży niż zazwyczaj oraz z rozmieszeniem ich – o ile nam wiadomo - w niezmieniającej się ilości szkół średnich takich jak licea i technika.

 

14. Mając na uwadze dobrą współpracę Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki ze Starostwem Powiatowym, czy jest już Pani wiadomo, ile i jakich specjalizacji szkół branżowych powstanie na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego i jaką ilość uczniów będzie gotowa każda z nich przyjąć?

 

15. Jakie rozwiązanie przygotowała Gmina-Miasto Tomaszów Maz. dla uczniów obecnych klas pierwszych gimnazjum (dzieci urodzone w latach 2003/2004 - ostatni rocznik gimnazjalny), którzy:

            - nie uzyskają promocji do klasy drugiej w roku szkolnym 2016/2017,

            - nie uzyskają promocji do klasy trzeciej w roku szkolnym 2017/2018,

            - nie uzyskają promocji do klasy pierwszej szkoły średniej w roku szkolnym 2018/2019?

 

16. Czy  znane są już limity uczniów  w poszczególnych szkołach, których budynki szkolne będą mogły pomieścić zgodnie z wytycznymi ppoż. oraz BHP?

        

Z góry dziękujemy za poświęcenie czasu i wysiłku na odpowiedzi. Zadajemy je w trosce o losy naszych dzieci i systemu edukacji, który tak szybko i drastycznie się zmienia. Jest to także nasza reakcja na liczne zapytania, które trafiają bezpośrednio do biura poselskiego Katarzyny Lubnauer, jak i koła .Nowoczesna w Tomaszowie Mazowieckim, od niedoinformowanych rodziców i zaniepokojonych nauczycieli.

                                                          

Z poważaniem,

w imieniu Katarzyny Lubnauer, posłanki na Sejm RP VIII Kadencji

oraz Zarządu i członków Koła .Nowoczesna Ryszarda Petru w Tomaszowie Maz.

przewodnicząca Koła .Nowoczesna Tomaszów Maz.

dyrektorka biura poselskiego i asystentka Katarzyny Lubnauer ,

 

Sylwia Koszarna
Komentarze do tego artykułu są moderowane. Oznacza to, że Twoja opinia pojawi się na stronie po zaakceptowaniu jej przez moderatora. Nie zostanie zaakceptowana żadna wypowiedź zawierająca wulgaryzmy wypowiedziane wprost, skrótami lub wygwiazdkowane. Prosimy używać języka polskiego z zachowaniem zasad pisowni. Nie tolerujemy TaKiEgO StYlU PiSaNiA. Zamieszczanie kilku kolejnych wypowiedzi pod jednym tematem uważamy za „zaśmiecanie” strony. Redakcja nie bierze odpowiedzialności za opinie wyrażane przez internautów.
Wybierz sposób wyświetlania:
liniowy
drzewo
+2 (2) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Zainteresowana: Czy jest już odpowiedź Pani Prezydentowej? Proszę o publikację, kiedy ją otrzymacie. Dziękuję
wtorek, 30 maja 2017, godzina 09:51:04
-3 (5) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Maszoperia Kitaferia: Ludzie od święta sześciu króli i innych równie ciekawych rewelacji chcą się brać za system edukacji! O, Buddo! Ocal nas ode złego xD
poniedziałek, 29 maja 2017, godzina 14:22:02
+7 (9) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Komentarz jest odpowiedzią na komentarz nr @16
Smutna rzeczywistość: Jak przeprowadza swoje konsultacje MEN???
Do opiniowania zapraszają już po ich rozpoczęciu... żeby nikt nie zdążył zadać pytań.
"Ministerstwo Edukacji Narodowej 8 maja 2017 r. wysłało pismo organizacjom edukacyjnym i wybranym szkołom informując, że w okresie 28 kwietnia – 26 maja 2017 r. będą prowadzone konsultacje publiczne projektów podstaw programowych dla szkół ponadpodstawowych."
sobota, 20 maja 2017, godzina 08:47:17
+5 (15) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Komentarz jest odpowiedzią na komentarz nr @30
Paweł: Pan się chyba obudził z zimowego snu. Wystarczyłoby oglądać coś więcej niż tylko reżimówkę, i to tylko chociażby 15min dziennie, aby mieć bardzo jasny pogląd na sprawę zaangażowania Nowoczesnej w sprawy reformy edukacji. Było o tym bardzo głośno, bardzo dużo słów, pism, na szczeblu i krajowym i lokalnym, pomijam już fakt bardzo licznego udziału struktur Nowoczesnje jak i poszczególnych posłów w zbieranie podpisów pod referendum w sprawie reformy, o ile mi wiadomo zebrali tylko w .N ponad 100tys. W Tomaszowie też zbierali i uzbierali. Już nie wspomnę o samej osobie łódzkiej posłanki Nowoczesnej, pani Lubnauer, która odbyla w regionie bardzo wiele spotkań poświęconych tej reformie właśnie jak i zagadnieniom szkolnictwa ogolnie. W Tomaszowie również odbyło sie takie spotkanie i to już dawno temu. Poza tym w Opocznie niedawno, jak i w powiecie piotrkowskim i wielu innych powiatach naszego województwa. Mnie więc zastanawia to, jak tak można w żywe oczy kłamać i liczyć, że ktoś w to uwierzy. To się dopiero nazywa tupet!
sobota, 20 maja 2017, godzina 08:19:02
-1 (15) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
<>: Jednak jedno mnie zastanawia. Temat likwidacji gimnazjum był wałkowany w prasie, TV i innych mediach od X czasu. Dlaczego od razu Nowoczesna nie interweniowała w tej sprawie, nie wysyłała żadnych pism do MEN, Prezydenta, Zastępcy Prezydenta i dopiero teraz na miesiąc przed zakończeniem roku szkolnego2016/2017 wzięła się do pracy i zasypuje wszystkich wokoło swoimi pismami. Przecież wg ustawy o likwidacji gimnazjów ta zmiana nastąpi już we wrześniu czyli za 3 m-ce. Nastąpiły słoneczne dni i czyżby Nowoczesna się nagle obudziła po zimowym śnie?
sobota, 20 maja 2017, godzina 05:14:07
+2 (8) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Komentarz jest odpowiedzią na komentarz nr @23
eh: właśnie, nie rozumiem tego. jak się nie wie co powiedzieć a koniecznie chce się skrytykowac, to się u nas w tomaszówku atakuje osobiście, a to nogi krzywe, a to za stara, za głupia, a po co pyta skoro głupia itd. Żal.
piątek, 19 maja 2017, godzina 21:28:17
+5 (15) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Komentarz jest odpowiedzią na komentarz nr @15
bzdury piszesz proszę pana: Co za głupoty pan gada! Cała Nowoczesna az się trzęsie w sprawie edukacji, a szczególnie właśnie pani Kasia Lubnauer! jest bardzo zaangazowana w sprawy edukacji, to wszędzie widać i słuchać, choć do pana pewnie to nie dotarło, bo wiedze, ze Pan raczej się posługuje sloganami, a nie faktami. I pewnie też z tego powodu, ze ich nie interesuje zbierali podpisy pod referendum w sprawie reformy edukacji?! prawie 1mln łacznie podpisów cała opozycja. I te 1mln głosów rząd PiS lekcewazy kompletnie!
piątek, 19 maja 2017, godzina 21:26:19
-1 (9) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Komentarz jest odpowiedzią na komentarz nr @22
Tak: funkcjonują gimnazja których bronicie.
piątek, 19 maja 2017, godzina 20:37:56
+4 (10) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Tm: Nie rozumiecie nowoczesni. W tym miescie sie slucha a nie zadaje pytania. Po co marnowac czas wice prezydent na prace. Przeciez wiadomo zeby lepiej nie pracowala
piątek, 19 maja 2017, godzina 17:16:22
+8 (14) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Error: PiS to wyjątkowy stan umysłu. Jedni reforme ukrywają jak w Tomaszowie a inni wychodzą przed szereg. W mazowieckim już zlikwidowali pisowscy radni gimnazja.
Już!
A to znaczy że świadectw nie będzie. Ale to się wymarze gumką. A naprawi Długopisem.
piątek, 19 maja 2017, godzina 17:09:07
+11 (11) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Komentarz jest odpowiedzią na komentarz nr @15
Niezwykły obywatel: Taaaa
Wszyscy wierzymy, że rodzić umowil się do kuratorium . Do którego i kiedy?
Poza tym Szanowny niezwykły rodzicu - wieku rodziców nie chodzi nawet na wywiadówki, to jak trafią do kuratorium? A tak na marginesie - licząc średnio po - strzelam - 300-400 dzieci - naprawdę KAŻDY na szanse na spotkanie w kuratorium? Widzę propaganda robi swoje. Logiki zero. Nie doczytałem się winy pani prezydent w tym piśmie. Który wers?
piątek, 19 maja 2017, godzina 17:04:44
+10 (14) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Komentarz jest odpowiedzią na komentarz nr @15
znawca kobiet: Co Pan stara się ludziom wmówić? Jaki jad? Gdzie Pan w tym liście wyczytał jad czy złośliwość??! Rzeczowe, konkretne pytania, na miejscu i na czasie. Nic ponadto. Pan za to zionie jadem, aż nie chce się tego czytać. Osobiste wycieczki pod adresem ludzi też mógłby sobie Pan darować, bo to niskie strasznie. "Ta Pani" nie ma co robić, i dlatego listy pisze? Naprawdę chce Pan ludzi do tego przekonać? Za stara?? Wiek Pan kobiecie będzie wypominał, bo pisać śmie? a jeśli już mamy rozmawiac na Pana poiomie, to wolę oglądać i słuchać energicznych, pięknych i mądrych czterdziestolatek, niż trzydziestolatek wyglądających jak własne ciotki, które recytują bezmyślnie co im na kartce napiszą. No ale każdy ma swoje preferencje i fantazje. Argumenty jak ślepaki, nie ważne gdzie, ale ważne aby opluć. Żenada.
piątek, 19 maja 2017, godzina 17:01:44
+7 (9) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Komentarz jest odpowiedzią na komentarz nr @19
x: No tak. To też metoda na pozbycie się problemu. Co się w tym kraju dzieje??!
piątek, 19 maja 2017, godzina 16:39:01
+13 (13) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Komentarz jest odpowiedzią na komentarz nr @15
Tomaszowianin: Pan nie rozumie. Nie chodzi o to, czy ta biedna Pani się sama dowie i czy wpadnie na pomysł, tak jak i Pan przedsiębiorczy, aby iść samej i się dowiedzieć w kuratorium. Ona jako rodzic ucznia i zwykły obywatel, powinna być dogłębnie i wyczerpująco i w odpowiednim czasie poinformowana bez konieczności indywidualnych wycieczek do władz. A tego nie ma. Jest jeden wielki chaos i bałagan. Pani Szymańska natomiast nie jest winna temu, że ktoś reformę wymyślił, ale jest już odpowiedzialna za jej właściwe wprowadzenie w placówkach szkolnych znajdujących się pod jej kompetencją. A Pani piszącej listy, to może Pan ewentualnie podziękować, a nie obrażać.
piątek, 19 maja 2017, godzina 16:37:46
+6 (6) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Komentarz jest odpowiedzią na komentarz nr @8
Ziemianin: Dobrze by było aby Pani Szymańska zajęła sie tylko swoim resortem.
piątek, 19 maja 2017, godzina 15:27:27
-7 (9) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Komentarz jest odpowiedzią na komentarz nr @11
Jak: nie zda w 3 klasie gimnazjum? Kompletnie się nie orientujesz. Teraz wypychają, a potem tym bardziej.
piątek, 19 maja 2017, godzina 15:17:59
+2 (4) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Komentarz jest odpowiedzią na komentarz nr @10
W dwunastce: było spotkanie z rodzicami.
piątek, 19 maja 2017, godzina 15:15:54
+5 (7) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Komentarz jest odpowiedzią na komentarz nr @12
Ziemianin: Wiesz już, ze autorzy listu nic nie wiedza, ale z Twojej wypowiedzi nie wynika abyś sam wiedział coś więcej.
piątek, 19 maja 2017, godzina 15:15:05
+10 (14) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Komentarz jest odpowiedzią na komentarz nr @8
RR: Jestem w radzie rodziców. NIKT NIE PRZEPROWADZIŁ DO TEJ PORY ŻADNEGO SPOTKANIA Z RODZICAMI w tej konkretnej sprawie. ŻADNEGO. Z tego co wiem, jakieś spotkanie odbyło się z przewodniczącymi RR chyba w styczniu i to tyle. ŻADNEJ informacji w dół do rodziców. Takż ejeśli coś wiedza, to jakas tajemna wiedza, bo nikt sie nia nie dzieli. Parafrazując Kurskiego - ciemny lud to kupi, nie? Im mniej ludzie wiedza tym lepiej?
piątek, 19 maja 2017, godzina 15:14:53
-4 (18) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Komentarz jest odpowiedzią na komentarz nr @12
Zwykły rodzic: Przecież w parlamencie są i nic nie wiedzą. Nie pytają, nie interesuje ich to. Biedna, skromna osoba z małego miasteczka zainteresowała się tematem i nikt nie potrafi jej pomóc. Nie jestem zwolennikiem tej reformy. Uważam za głupotę cofać się za grube miliony. Zamiast szastać pieniędzy, bo musimy pokazać, należałoby udoskonalać to co już istnieje. Czy wszystko jest takie złe? Bzdury. Jedno trzeba władzy przyznać w tej kwestii (boją się chyba mediów), w kuratorium dowiedziałem się wszystkiego. A co jest winna Pani Prezydent, ona to wymyśliła? Nie ma wyjścia, musi wdrażać. Proponuję Pani od pisania (bo widzę, że ma dużo wolnego czasu) umówić się w kuratorium na spotkanie. Jako mama. Nikt nie odmówił mi spotkania. Nie wiem czy jeszcze są wywieszone w urzędzie propozycje spotkań np. z rodzicami w celu rozwiania wątpliwości. Te pisemka to taki swojski, tomaszowski jad. Nic się nie zmieniło. Szkoda. Może Pani pisząca z N. to już jednak za stare pokolenie na zmiany.
piątek, 19 maja 2017, godzina 15:10:53

dodaj artykuł dodaj fotoreportaż
 Było blisko 

   Lechia Tomaszów wygrałą dzisiejszy mecz z MKS Ełk 3:0. Do awansu do II ligi wystarczał rems Widzewa z Sokołem Ostróda. Nistety łodzianie wygrali swój pojedynek 2:3. Tym samym to oni zagrają w wyższej klasie rozgrywkowej     

 Było blisko 

   Lechia Tomaszów wygrałą dzisiejszy mecz z MKS Ełk 3:0. Do awansu do II ligi wystarczał rems Widzewa z Sokołem Ostróda. Nistety łodzianie wygrali swój pojedynek 2:3. Tym samym to oni zagrają w wyższej klasie rozgrywkowej     

 Było blisko 

   Lechia Tomaszów wygrałą dzisiejszy mecz z MKS Ełk 3:0. Do awansu do II ligi wystarczał rems Widzewa z Sokołem Ostróda. Nistety łodzianie wygrali swój pojedynek 2:3. Tym samym to oni zagrają w wyższej klasie rozgrywkowej     

 Było blisko 

   Lechia Tomaszów wygrałą dzisiejszy mecz z MKS Ełk 3:0. Do awansu do II ligi wystarczał rems Widzewa z Sokołem Ostróda. Nistety łodzianie wygrali swój pojedynek 2:3. Tym samym to oni zagrają w wyższej klasie rozgrywkowej     

 Było blisko 

   Lechia Tomaszów wygrałą dzisiejszy mecz z MKS Ełk 3:0. Do awansu do II ligi wystarczał rems Widzewa z Sokołem Ostróda. Nistety łodzianie wygrali swój pojedynek 2:3. Tym samym to oni zagrają w wyższej klasie rozgrywkowej     

 Było blisko 

   Lechia Tomaszów wygrałą dzisiejszy mecz z MKS Ełk 3:0. Do awansu do II ligi wystarczał rems Widzewa z Sokołem Ostróda. Nistety łodzianie wygrali swój pojedynek 2:3. Tym samym to oni zagrają w wyższej klasie rozgrywkowej     

 Było blisko 

   Lechia Tomaszów wygrałą dzisiejszy mecz z MKS Ełk 3:0. Do awansu do II ligi wystarczał rems Widzewa z Sokołem Ostróda. Nistety łodzianie wygrali swój pojedynek 2:3. Tym samym to oni zagrają w wyższej klasie rozgrywkowej     

 Było blisko 

   Lechia Tomaszów wygrałą dzisiejszy mecz z MKS Ełk 3:0. Do awansu do II ligi wystarczał rems Widzewa z Sokołem Ostróda. Nistety łodzianie wygrali swój pojedynek 2:3. Tym samym to oni zagrają w wyższej klasie rozgrywkowej     

^ do góry