nie pamiętasz hasła?
Dziś są imieniny: Halki, Kordiana, Kordelii
×

Uwaga! Nasze strony wykorzystują pliki cookies

Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Używamy ich w celach reklamowych i statystycznych a także po to, by dostosować nasze witryny dla indywidualnych potrzeb naszych czytelników i użytkowników. Plików cookie mogą też używać nasi partnerzy, reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy multimediów. Może zmienić ustawiania dotyczące plików cookies na Twojej przeglądarce. Korzystanie z serwisów bez dokonania zmiany oznacza, że pliki COOKIES będą zapisywane w pamięci twojego komputera lub innego urządzenie, z którego korzystasz do przeglądania witryn internetowych. Więcej informacji na temat cookies znajdziesz w naszej polityce prywatności.

Czy w Tomaszowie powstanie kasyno?

dodano: 2017-11-28 19:30:00, ostatnia aktualizacja: 2017-11-28 19:31:06

Opinie na temat lokalizacji w naszym mieście kasyna wyrażą na najbliższej, czwartkowej, sesji radni Rady Miejskiej. Sprawą zajmowy się już komisje problemowe i ich opinia jak udało nam się doowiedzieć jest jednoznaczenie negatywna.

Z wnioskiem o wydanie opinii wystąpiła Firma LV BET Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. Kasyno miałoby zostać zlokalizowane w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Legionów 21/23 – w lokalu w Galerii Bulwary. Spółka zamierza ubiegać się o uzyskanie koncesji na prowadzenie kasyna w budynku pod w/w adresem.

 

Koncesji na prowadzenie kasyna gry udziela minister właściwy do spraw finansów publicznych. W myśl art. 35 pkt 15 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych wniosek o udzielenie koncesji na prowadzenie kasyna gry powinien zawierać pozytywną opinię rady gminy o lokalizacji kasyna gry. Negatywna opinia rady gminy wyłącza możliwość wydania koncesji na prowadzenie kasyna gry. Natomiast pozytywna opinia nie wiąże organu właściwego do wydania w/w zezwolenia. 

 

Jak czytamy w uzsadnienie do projektu uchwały w tej sprawie, ustawodawca nie sprecyzował przesłanek oceny lokalizacji kasyna gry, pozostawiając to swobodnemu uznaniu organu uprawnionego do wydania opinii. W doktrynie i orzecznictwie ugruntowany jest pogląd, że uchwała rady gminy w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry powinna odnosić się wyłącznie do konkretnej lokalizacji. Wyrażając opinię rada gminy powinna kierować się oceną lokalizacji z punktu widzenia ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla danego obszaru, ponieważ akt ten może np. zawierać regulacje niedopuszczające prowadzenie tego rodzaju działalności na danym terenie, a w przypadku braku takiego planu istotne znaczenie dla wyrażenia opinii może mieć rzeczywiste zagospodarowanie terenów sąsiednich, np. usytuowanie w najbliższej okolicy szkół, placówek oświatowo – wychowawczych, placówek opiekuńczych, cmentarzy czy ośrodków kultu religijnego.

 

Na terenie potencjalnej lokalizacji kasyna nie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego miasta, a tym samym nie ma ustaleń co do funkcji czy też wskaźników zabudowy na tym terenie. Podkreślić również należy, że wskazana we wniosku spółki lokalizacja kasyna gry mieści się w budynku usługowym, wolnostojącym, sąsiadującym z budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi przy ul. Fabrycznej i Legionów. Obiekt znajduje się również w ciągu komunikacyjnym ulicy Legionów, z którego korzysta znaczna część mieszkańców miasta.

 

3 listopada br. odbyło się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego celem zapoznania się z wnioskiem LV BET Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach oraz zaopiniowania przez każdą komisję złożonego wniosku. We wspólnym posiedzeniu uczestniczyły komisje: Budżetu i Działalności Gospodarczej, Gospodarki Mieszkaniowej, Komunalnej i Ochrony Środowiska, Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Spraw Społecznych i Rodziny.

 

W dyskusji podnoszono, że przedmiotem opinii rady powinna być wyłącznie lokalizacja kasyna gry i jedynie w tym zakresie rada powinna zająć stanowisko. Innymi słowy opinia ma dotyczyć miejsca, w którym ma funkcjonować kasyno gry. Nie ma znaczenia dla wyrażenia opinii negatywna ocena tego rodzaju działalności przez radnych. Wskazywano, że rada gminy, wydając opinię, nie może również dokonywać oceny potrzeby i celowości funkcjonowania kasyna gry na terenie gminy. Organ stanowiący gminy wydając opinię o lokalizacji nie ma też uprawnienia do zajmowania się tym, czy działanie kasyna gry na terenie gminy przyniesie korzyści finansowe tej jednostce samorządu terytorialnego, czy nie. 

 

Radni wskazywali, że proponowana lokalizacja kasyna gry znajduje się w pobliżu dwóch placówek oświatowych, tj. Szkoły Podstawowej nr 3 i Przedszkola nr 11. Ponadto w pobliżu znajduje się supermarket Biedronka i Targowisko Miejskie skupiające punkty handlowe, które odwiedzają całe rodziny, w tym dzieci i młodzież najbardziej narażone na negatywne oddziaływanie kasyna. Podkreślić również należy, że Galeria Bulwary to centrum handlowe będące miejscem spotkań całych rodzin. W proponowanej lokalizacji kasyno nie byłoby zatem miejscem w żaden sposób odizolowanym. 

 

W wyniku przeprowadzonych odrębnych głosowań każda z komisji wyraziła negatywną opinię na temat wniosku spółki.

 

- Mając powyższe na uwadze, po zapoznaniu się z propozycją lokalizacji kasyna gry w budynku Galerii Bulwary przy ul. Legionów 21/23 w Tomaszowie Mazowieckim, Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego postanawia negatywnie ją zaopiniować 

 

- tak brzmi podsumowanie uchwały

 

 
Możliwość komentowania wygasła
Wybierz sposób wyświetlania:
liniowy
drzewo
+11 (17) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
AW: " Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego postanawia negatywnie ją zaopiniować " jestem w szoku....pozytywnym
wtorek, 28 listopada 2017, godzina 16:53:39

dodaj artykuł dodaj fotoreportaż
 Przypominamy o ciszy wyborczej 

   Komentarze dotyczące wyborów i kandydatów będą przez nas usuwane aż do zamknięcia lokali wyborczych     

 Przypominamy o ciszy wyborczej 

   Komentarze dotyczące wyborów i kandydatów będą przez nas usuwane aż do zamknięcia lokali wyborczych     

 Przypominamy o ciszy wyborczej 

   Komentarze dotyczące wyborów i kandydatów będą przez nas usuwane aż do zamknięcia lokali wyborczych     

 Przypominamy o ciszy wyborczej 

   Komentarze dotyczące wyborów i kandydatów będą przez nas usuwane aż do zamknięcia lokali wyborczych     

 Przypominamy o ciszy wyborczej 

   Komentarze dotyczące wyborów i kandydatów będą przez nas usuwane aż do zamknięcia lokali wyborczych     

 Przypominamy o ciszy wyborczej 

   Komentarze dotyczące wyborów i kandydatów będą przez nas usuwane aż do zamknięcia lokali wyborczych     

 Przypominamy o ciszy wyborczej 

   Komentarze dotyczące wyborów i kandydatów będą przez nas usuwane aż do zamknięcia lokali wyborczych     

 Przypominamy o ciszy wyborczej 

   Komentarze dotyczące wyborów i kandydatów będą przez nas usuwane aż do zamknięcia lokali wyborczych     

^ do góry