nie pamiętasz hasła?
Dziś są imieniny: Cezarego, Zygfryda, Marii
×

Uwaga! Nasze strony wykorzystują pliki cookies

Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Używamy ich w celach reklamowych i statystycznych a także po to, by dostosować nasze witryny dla indywidualnych potrzeb naszych czytelników i użytkowników. Plików cookie mogą też używać nasi partnerzy, reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy multimediów. Może zmienić ustawiania dotyczące plików cookies na Twojej przeglądarce. Korzystanie z serwisów bez dokonania zmiany oznacza, że pliki COOKIES będą zapisywane w pamięci twojego komputera lub innego urządzenie, z którego korzystasz do przeglądania witryn internetowych. Więcej informacji na temat cookies znajdziesz w naszej polityce prywatności.

Kolejny plan cząstkowy

dodano: 2017-10-10 09:39:59, ostatnia aktualizacja: 2017-10-10 09:45:21

Rada Miejska w Tomaszowie Mazowieckim zadecydowała o przystąpieniu do sporządzenia kolejnego cząstkowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Tym razem obejmie on obszar położonego w rejonie ulic: Kolejowej, Torowej, Podoby i Michałowskiej.

Obszar wskazany w uchwale częściowo objęty jest miejscowym planem sporządzonym jako zmiana miejscowego planu ogólnego, który wygasł z mocy art. 87 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z dniem 31.12.2003 r. Uchwałą nr IX/73/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Tomaszowa Mazowieckiego Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego stwierdziła brak aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzonych i uchwalonych jako zmiany ww. miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Stwierdzono potrzebę przystąpienia do sporządzania planów miejscowych dla zespołów urbanistycznych zawierających w sobie obszary objęte zmianami miejscowego planu ogólnego.  

 

Tereny znajdujące się w rejonie ulic: Torowej, Michałowskiej i Podoby, wskazane są jako obszar problemowy, dla którego należy przystąpić do sporządzenia planu miejscowego zgodnie z „Wieloletnim programem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w obszarze miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2016 – 2020” zatwierdzonym zarządzeniem nr 123/2016 z dnia 16 marca 2016 r. Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

 

Należy zauważyć, że latach 2011 – 2017 do tomaszowskiego magistratu wpłynęło dziewięć wniosków o zmianę planu miejscowego bądź o opracowanie planu miejscowego terenu znajdującego się na przedmiotowym obszarze. Urzędnicy, po ich analizie stwierdzili, że większość proponowanych zmian jest zgodna z kierunkiem zagospodarowania określonym Studium.

 

Uchwała o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego daje podstawę prawną do rozpoczęcia procedury planistycznej. Sporządzony plan miejscowy określi m. in.: przeznaczenie terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi, zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, zasady ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego, wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy, sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, stawki procentowe służące naliczaniu opłaty planistycznej oraz zasady modernizacji i rozbudowy systemów komunikacyjnych i sieci infrastruktury technicznej obsługującej ten obszar.

 

 
Komentarze do tego artykułu są moderowane. Oznacza to, że Twoja opinia pojawi się na stronie po zaakceptowaniu jej przez moderatora. Nie zostanie zaakceptowana żadna wypowiedź zawierająca wulgaryzmy wypowiedziane wprost, skrótami lub wygwiazdkowane. Prosimy używać języka polskiego z zachowaniem zasad pisowni. Nie tolerujemy TaKiEgO StYlU PiSaNiA. Zamieszczanie kilku kolejnych wypowiedzi pod jednym tematem uważamy za „zaśmiecanie” strony. Redakcja nie bierze odpowiedzialności za opinie wyrażane przez internautów.
Wybierz sposób wyświetlania:
liniowy
drzewo
0 (0) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Kolo: Kolejną Bierdonke lub inny market wybudować mało ich w naszym Tomaszówku
niedziela, 15 października 2017, godzina 11:08:46
+1 (1) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
buuu: Polowa Białobrzeg to teren zalewowy. Większość chałup na np. ul. Michałowskiej stawiane były bez pozwolenia. Ciekawe co zrobią Ci, którzy postawili takie hacjendy, a nowy plan nie będzie przewidywał zabudowy owych terenów.
środa, 11 października 2017, godzina 08:57:29
+5 (5) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Komentarz jest odpowiedzią na komentarz nr @2
emeryt: Nie kracz pan nie kracz bo kogo będzie stać na wykupienie miejscówki na cmentarzu?
wtorek, 10 października 2017, godzina 12:34:15
+3 (3) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
<>: Nic nie napisano o biletach dla seniorów 70+
Czy od 1.01.2018 też będą te osoby korzystać ze darmowej komunikacji MZK ?
wtorek, 10 października 2017, godzina 11:57:01
+6 (6) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
amator: MPZP kolejną porażką, chaosem szeroko pojętego zagospodarowania i hamowaniem rozwoju Tomaszowa. Jak w takiej gminie plan nie może być kompleksowy?

Proszę przyjrzeć się niedalekim okolicom Tomaszowa, m.i. gminom w okolicy Łasku, Pabianic czy Zduńskiej Woli, gdzie MPZP obowiązuję na terenach CAŁYCH GMIN !
wtorek, 10 października 2017, godzina 11:17:35
+5 (5) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
EOP: Właściciele gruntów prawobrzeżnego Tomaszowa już zacierają dłonie, oczekując że ceny działek znacząco poszybują w górę.
wtorek, 10 października 2017, godzina 10:52:26
+4 (6) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
accountant manager: Teraz należałoby sprawdzić kto te wnioski poskładał. Czy aby na pewno to najpilniejszy do uchwalenia plan zagospodarowania przestrzennego w naszym mieście? Mam jednak wątpliwości. Zaraz okaże się, że to jakiś radny albo działacz jedynie słusznej "siły przewodniej narodu". Takie przypadki już odnotowano. Czyż nie uchwalano planu pod pana WP?
wtorek, 10 października 2017, godzina 10:15:29

dodaj artykuł dodaj fotoreportaż
zobacz również
^ do góry