nie pamiętasz hasła?
Dziś są imieniny: Piotra, Pawła, Ziemowita
×

Uwaga! Nasze strony wykorzystują pliki cookies

Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Używamy ich w celach reklamowych i statystycznych a także po to, by dostosować nasze witryny dla indywidualnych potrzeb naszych czytelników i użytkowników. Plików cookie mogą też używać nasi partnerzy, reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy multimediów. Może zmienić ustawiania dotyczące plików cookies na Twojej przeglądarce. Korzystanie z serwisów bez dokonania zmiany oznacza, że pliki COOKIES będą zapisywane w pamięci twojego komputera lub innego urządzenie, z którego korzystasz do przeglądania witryn internetowych. Więcej informacji na temat cookies znajdziesz w naszej polityce prywatności.

Okręgi zaskarżone

dodano: 2018-04-10 09:01:41, ostatnia aktualizacja: 2018-04-10 09:58:25

W ubiegłym tygodniu informowaliśmy naszych czytelników o uchwaleniu w naszym mieście nowych okręgów wyborczych. Budzą one od początku wiele emocji. Jeszcze przed ich przyjęciem przez radnych opublikowane zostało oświadczenie sygnowane przez lokalne struktury kilku partii politycznych. Teraz uchwała została zaskarżona do komisarza wyborczego

o okręgach

Brak zgody na takie metody

 

- To kontynuacja działań podpisanych pod oświadczeniem podmiotów SLD, PO, N oraz kilku niezrzeszonych partyjnie wyborców. Na zaskarżenie uchwały Rady Miasta od dnia jej publikacji i podania do wiadomości publicznej było tylko 5 dni. Dziś był ostateczny dzień na złożenie skargi i tak też się stało. Skarga podpisana została przez 20 wyborców z terenu miasta Tomaszowa i złożona do komisarza wyborczego odpowiedzialnego za teren miasta Tomaszowa Mazowieckiego, którego biuro zlokalizowane jest w Skierniewicach - wyjaśniają autorzy skargi.

 

 

       Tomaszów Maz., 06 kwietnia 2018 r.

Wyborcy Miasta  Tomaszowa Mazowieckiego

w  liczbie 15 wg załączonego wykazu (zał. Nr 1)

 

 

 KOMISARZ WYBORCZY

 w Skierniewicach II

 ul. Konstytucji 3-go Maja 6

 96-100 Skierniewice

 

 

Skarga do Komisarza Wyborczego

na ustalenia Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego

w sprawie okręgów wyborczych.

 

Niniejszym kierując się dyspozycją art. 420 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy składamy skargę na ustalenia Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie nowych okręgów wyborczych ustalonych uchwałą NR LX/531/2018 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie podziału Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

 

Mając na uwadze przedstawione poniżej zarzuty na ustalenia przedmiotowej uchwały wnosimy o wydanie postanowienia o uchyleniu zaskarżonej uchwały bądź postanowienia dokonującego zmiany tej uchwały i dokonanie podziału miasta Tomaszowa Mazowieckiego na cztery okręgi wyborcze, zgodnie z mapą załączoną do niniejszej skargi (zał. Nr 2).

 

Do reprezentowania skarżących i odbierania korespondencji związanej ze skargą upoważniamy  ........

 

Uzasadnienie

 

W dniu 29 marca 2018 roku została podjęta uchwała NR LX/531/2018 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie podziału Gminy-Miasto Tomaszów Mazowiecki na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i iczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. Informacja o podjętej uchwale i ustalonych okręgach została podana do publicznej wiadomości w dniu 3 kwietnia 2018 roku.

 

Zgodnie z powyższą uchwałą Gmina-Miasto Tomaszów Mazowiecki została podzielona na 3 okręgi wyborcze, w których wybiera się radnych w liczbie: w I okręgu wyborczym 8, w II okręgu wyborczym 8, w III okręgu wyborczym 7 (mapa w załączeniu – zał. Nr 3).

 

Jak podano przy omawianiu przedmiotowej uchwały (uchwała zamieszczona na BIP nie zawiera uzasadnienia) przy podziale na okręgi organ wykonawczy kierował się granicami dotychczasowego podziału miasta  na stałe obwody głosowania. Ponadto wskazano,  iż dokonano zmian nazw niektórych ulic, które nastąpiły po podjęciu dotychczas obowiązującej uchwały w sprawie podziału miasta na okręgi wyborcze. Zmiany te wynikają z uchwały nr XXII/227/2016 z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie nazw ulic na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2016r., poz. 599), a także z Uchwały Nr XLIV/401/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego, zgodnie z którą nazwę ulicy Oskara Lange zmieniono na nazwę ulicy Wandy Panfil (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2017r., poz. 2524) oraz Uchwały Nr XLIV/402/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego, zgodnie z którą nazwę ulicy Teodora Duracza zmieniono na nazwę ulicy Wilanowska (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2017r., poz. 2525).

 

Z takim stanowiskiem organu wykonawczego wnioskującego o podjęcie uchwały, a w konsekwencji ze stanowiskiem Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego zgodzić się nie można. W ocenie skarżących ustalony podział narusza zasady zawarte w art. 419 i 417 kodeksu wyborczego.

 

zobacz nowe okręgi wyborcze

Nowe okręgi wyborcze

 

Przede wszystkim należy wskazać, iż  z przedstawionej uchwały nie sposób ustalić czy przy podziale na okręgi wyborcze nie została naruszona reguła zachowania jednolitej normy przedstawicielstwa. Takiego zapewnienia w uzasadnieniu do uchwały doszukać się nie sposób.

 

Przestawiony podział na trzy okręgi nie ma nic wspólnego z granicami dotychczasowego podziału miasta  na stałe obwody głosowania. W żaden sposób to twierdzenie nie zostało poparte argumentacją.

 

Przedstawiony podział odbiega od naturalnie ukształtowanych geograficznych dzielnic Miasta Tomaszów Mazowiecki. Uchwalony podział obejmuje w swoich granicach niezwiązane ze sobą, odległe od siebie dzielnice miasta. W myśl podjętej uchwały wspólną reprezentację w Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w ramach jednego okręgu będą się ubiegać np. mieszkańcy osiedla Obrońców Tomaszowa z 1939 roku, potocznie zwanego Niebrowem oraz dzielnica Białobrzegi, natomiast mieszkańcy osiedli wielorodzinnych usytuowanych w centrum i okolicach centrum miasta będą wybierać wspólnych przedstawicieli do rady z mieszkańcami zabudowy jednorodzinnej dzielnicy Ludwików. Ustalony podział miasta na okręgi nie uwzględnia odrębnego charakteru poszczególnych dzielnic, ich partykularnych potrzeb, co w konsekwencji utrudni w sposób znaczący właściwą i rzetelną reprezentację danego regionu przez radnego w okresie trwania jego mandatu.

 

Przyjęty stan rzeczy może nawet doprowadzić do skrajnej sytuacji, w której dana dzielnica ujęta w ramach okręgu może nie uzyskać reprezentacji w Radzie Miejskiej.

 

W dalszej kolejności wskazać należy, iż w żadnym razie nie może być uzasadnieniem ustalonego podziału na okręgi zmiana nazwy ulic usytuowanych w Tomaszowie Mazowieckim. W tym przypadku organ uchwałodawczy nie wskazał żadnego argumentu, który uzasadniłby jak zmiana nazwy ulicy wpływa na konieczność podziału miasta na trzy okręgi. Zatem i z tego powodu nie jest możliwe zweryfikowanie stanowiska Rady Miejskiej i dlatego też zdaniem skarżących z tej przyczyny uchwała jest wadliwa.

 

W tym miejscu należy zauważyć, iż Powiat Tomaszowski jest nadal podzielony na cztery okręgi wyborcze. Taki stan rzeczy powodował będzie mylne przekonanie wyborców o ilości okręgów,  wprowadzi jedynie zdezorientowanie wyborców, co niewątpliwie może wpływać  na błędy wyborcze i utrudniać wyborcom wybór przedstawiciela do Rady Miejskiej.

 

Uchwalony nowy podział miasta na okręgi wyborcze, nie wskazuje w uzasadnieniu na wadliwość dotychczasowego podziału i nie argumentuje z jakiego powodu nowy podział jest lepszy od podziału obowiązującego w dotychczasowych wyborach samorządowych (uchwała z dnia 29.03.2018 r. nie zawiera żadnego uzasadnienia). 

           

Mając powyższe na uwadze ustalony podział miasta Tomaszowa na okręgi wyborcze jest wadliwy, a jako taki  w sposób negatywny wpłynie na udział mieszkańców w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania organów publicznych Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, a tym samym niekorzystnie wpłynie na działanie lokalnego samorządu.

 

na ten sam temat

Premie dla gigantów

 
Komentarze do tego artykułu są moderowane. Oznacza to, że Twoja opinia pojawi się na stronie po zaakceptowaniu jej przez moderatora. Nie zostanie zaakceptowana żadna wypowiedź zawierająca wulgaryzmy wypowiedziane wprost, skrótami lub wygwiazdkowane. Prosimy używać języka polskiego z zachowaniem zasad pisowni. Nie tolerujemy TaKiEgO StYlU PiSaNiA. Zamieszczanie kilku kolejnych wypowiedzi pod jednym tematem uważamy za „zaśmiecanie” strony. Redakcja nie bierze odpowiedzialności za opinie wyrażane przez internautów.
Wybierz sposób wyświetlania:
liniowy
drzewo
0 (2) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Dimos: Ja - nik na płatnych usługach Witko. Chwali nieudolność. Co zrobił Witko przez prawie 4 lata? Zmniejszył wpływy do kasy miejskiej "darmowymi autobusami", zadaszył istniejący tor i położył asfalt na ul. Piaskowej. Smutna rzeczywistość... FCTM a raczej panie radny (bezradny) litości z tą wazeliną.
wtorek, 1 maja 2018, godzina 09:40:11
+1 (5) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Komentarz jest odpowiedzią na komentarz nr @32
No przecież pisowskie dorobkiewicze: mieszkają na Starej Wsi... Nawet w zeszłym roku na koszt gminy drogę im specjalnie wybudowano... BRAWO !!!
piątek, 13 kwietnia 2018, godzina 15:28:05
+3 (5) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Komentarz jest odpowiedzią na komentarz nr @31
do kiki: a który to radny zamieszkuje poza terenem okręgu wyborczego tzn miasta ?
czwartek, 12 kwietnia 2018, godzina 21:26:52
-2 (10) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
kiki: Podać nazwiska tych co podpisali się pod skargą!!!
Co ma dopowiedzenia 20 osób do kilkudziesięciu tysięcy wobec tej sprawy ?
czwartek, 12 kwietnia 2018, godzina 19:29:16
-3 (7) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Komentarz jest odpowiedzią na komentarz nr @28
ja: Jak na razie wszystko (oprócz stadionu) zrealizował co zapowiedział:D
czwartek, 12 kwietnia 2018, godzina 13:44:08
+2 (6) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Komentarz jest odpowiedzią na komentarz nr @24
vlad_palovnik: Świetnie że sam to zauważyłeś. Przeciętni.....To władza, której targetem są co najwyżej przeciętni....
czwartek, 12 kwietnia 2018, godzina 06:11:26
+6 (14) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Dimos: Witko toczy boje z Pisem Wegrzynowskiego. Możliwe, że będzie musiał wystawić własny komitet z radnym iz PO i SLD. Prawda jest taka, że te nowe okręgi to anty demokracja. Miasto ma prezydenta mistrza marketingu i przeciętnego wizjera. Czy miasto rozwija się? Czy zarobki wzrosły? Czy fantazje Witko o 100.000 mieszkańców mają pokrycie? Moim zdaniem to dobry aktor bez pomysły jak zarządzać miastem. Zapisze się w historii jako ten co narobił długów i obietnic bez pokrycia.
czwartek, 12 kwietnia 2018, godzina 00:24:14
+1 (1) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Komentarz jest odpowiedzią na komentarz nr @25
OB: przecież wiadomo o kogo chodzi więc dlaczego obrońcy demokracji milczą ?
czwartek, 12 kwietnia 2018, godzina 00:02:27
+3 (13) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
fctm: Prawda jest taka że na pewno M.Witko zdobędzie drugą kadencje bo nie widać innego sensownego kandydata,ale do rady miasta może już tyle jego kolegów z Pisu się nie dostać. Tak wróżę co wyjdzie zobaczymy...
Najważniejsze żeby Tomaszów miał się lepiej bo na razie to jest przyjażny od pewnego czasu pewnym gością zza wschodniej granicy.
środa, 11 kwietnia 2018, godzina 07:41:00
+4 (6) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
wyborca: Ja się zgadzam że jest kwestia do załatwienia, ale jednocześnie zapytam wprost czy są Panowie i Panie są za tym by okolice zalewu wpisać do nowo zaproponowanego okręgu - obojętnie jakiego ? Może Pańswto skarżący dadzą wykładnię prawną nt bycia radnym miejskim , przy miejscu zamieszkiwania poza miastem ? Czy uważaja PAństwo , że taka sytuacja jest naprawdę zgodna z art. 5 ust. 1 i art. 6a ust. 1 ordynacji samorządowej, gdzie wyraźnie jest , że prawo wybierania w wyborach do rady gminy przysługuje obywatelowi polskiemu oraz obywatelowi Unii Europejskiej niebędącemu obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat oraz stale mieszka na obszarze tej gminy ?

Czy macie Państwo inne zdanie na temat , że miejsca zamieszkania nie można utożsamiać z miejscem zameldowania ? Czy uważacie , że definicja Najwyższego Sądu Administracyjnego , mówiąca " instytucja zameldowania służy wyłącznie do rejestracji danych o miejscu pobytu osób, ma charakter porządkowy, ewidencyjny i nie wiąże się z nią nabycie jakichkolwiek praw bądź obowiązków przez osobę podlegającą zameldowaniu, jest definicją pozbawioną racji ?
Czy osoby znające prawo i stan faktyczny ,tak jak troskliwi Państwo , powinni z taką sytuacją coś zrobić ?
środa, 11 kwietnia 2018, godzina 00:06:03
-2 (12) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Komentarz jest odpowiedzią na komentarz nr @21
wert: Powiedziałem, możecie tylko ujadać. Przeciętni Tomaszowianie widzą ile zrobił i następną kadencję ma pewną.
wtorek, 10 kwietnia 2018, godzina 23:22:35
+2 (10) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Raz że piszesz niezrozumiale: a dwa że bez sensu. Cóż z tego że są tereny czy to pod duże czy pod małe budowlane inwestycje., jeśli mamy w mieście urzędasów z partyjno kościelnego nadania. Ludzie postawili domy lecz od lata ubiegłego roku nie mogą ich zasiedlić bo jakiś urzędas zadecydował że podłączy im wodę ... a kanalizację podłączy w następnej pięciolatce władzy pisrańców... POWODZENIA !!! Dopóki będą w mieście rządzić ludzie z wykształceniem " nauczyciela religii" czyli fachowcy jedni w swoim rodzaju będzie tak jak jest czyli byle jak...!
wtorek, 10 kwietnia 2018, godzina 19:41:50
0 (10) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Komentarz jest odpowiedzią na komentarz nr @14
Ja: Bzdury to wypisujesz Ty. Niech to będzie jakakolwiek rozgrywka polityczna. Ważne, ze wykorzystana dla Tomaszowa. Niech każdy tak rozgrywa o ile będą z tego korzyści dla miasta. Z tym, ze poprzednicy nie potrafili jakoś :) Terenów nie ma. Je siej bzdur. Mpzp to jedno, a tereny drugie. Nie ma dużych inwestycyjnych działek. A urzędnik robi to, co prezydent karze. To on potrafił z tych ludzi wyciągnąć to, czego nie było widać przez lata. Wcześniej pieniądze zewnętrzne jakoś do miasta strumieniami się nie lały. Wystarczy wspomnieć płac Kościuszki. Hsrasny się nastaral, a i tak dali ciała!
wtorek, 10 kwietnia 2018, godzina 15:52:25
+3 (9) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Komentarz jest odpowiedzią na komentarz nr @13
TO WYLICZ DOKŁADNIE CO ZROBIŁ !!!: ON I JEGO KOLESIE I NA ICH KOSZT !!! Łatwo podpinać się pod osiągnięcia innych !!! Jego zasługa / u łódzkiego biszkopta/ to dni antoniańskie i nic więcej !!!
wtorek, 10 kwietnia 2018, godzina 15:16:25
+3 (9) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Komentarz jest odpowiedzią na komentarz nr @9
Arena Lodowa???: Ciekawe jak długo miasto będzie miało czkawkę przez t inwestycją na która Tomaszowa nie stać... Bo nikt nie ma pomysłu póki co na jej utrzymanie !!!
wtorek, 10 kwietnia 2018, godzina 15:14:00
+7 (11) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Komentarz jest odpowiedzią na komentarz nr @4
I znów racja !: Witko zostawi nam takie długi że i nasze prawnuczki będą je spłacać ! ALE POPULIZM ZAWSZE JEST BARDZO KOSZTOWNY !!!
wtorek, 10 kwietnia 2018, godzina 15:09:09
+7 (13) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Komentarz jest odpowiedzią na komentarz nr @3
Święta racja !!!: A Witko i jego kolesie tak podzielili miasto by móc manipulować głosami na swoją korzyść!
wtorek, 10 kwietnia 2018, godzina 15:07:36
0 (6) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Komentarz jest odpowiedzią na komentarz nr @1
Nie ...połóżcie piórka po sobie: i zostawcie piaskownicę na wyłączność chłoptysia z Torbanowa...
wtorek, 10 kwietnia 2018, godzina 15:06:11
-10 (18) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
fctm: Publikujcie nadal takie artykuły a frekwencja zamiast 40% wyniesie 20% bo każdy już ma dość tego biadolenia jedni na drugich i tak w kółko Macieju hahah.
Żenada! W Polsce każdy niby się zna na polityce,tylko że czerpie wiedzę jedni z TVPiS a drudzy z zakłamanego już od dawnych czasów tvsrenu! Gratuluję i proponuję poczytać inne źródła .
wtorek, 10 kwietnia 2018, godzina 13:59:43
+5 (11) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Komentarz jest odpowiedzią na komentarz nr @7
wow: Wymarły handel, to zasługa wzrostu cen za użytkowanie lokali, zmniejszającej się liczby ludności i galerii handlowej. Ps. nie wykonawca inwestycji drogowych ustala ilość miejsc parkingowych, a projektujący, inwestor - Zarząd Dróg Wojewódzkich. Jak budujesz pan dom, to nie murarz ustala miejsce, w którym będzie okno, a architekt. Jeżeli natomiast żąda pan miejsc parkingowych, to proszę te żądania do pana prezydenta kierować, bo takowych w czasie kadencji nie stworzyl. Nawet na rolnej ludziom zamiótł teren pod parking i opchnął w ubiegłym roku.
wtorek, 10 kwietnia 2018, godzina 13:31:25

dodaj artykuł dodaj fotoreportaż
zobacz również
^ do góry