nie pamiętasz hasła?
Dziś są imieniny: Gerarda, Teodora, Hermana
×

Uwaga! Nasze strony wykorzystują pliki cookies

Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Używamy ich w celach reklamowych i statystycznych a także po to, by dostosować nasze witryny dla indywidualnych potrzeb naszych czytelników i użytkowników. Plików cookie mogą też używać nasi partnerzy, reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy multimediów. Może zmienić ustawiania dotyczące plików cookies na Twojej przeglądarce. Korzystanie z serwisów bez dokonania zmiany oznacza, że pliki COOKIES będą zapisywane w pamięci twojego komputera lub innego urządzenie, z którego korzystasz do przeglądania witryn internetowych. Więcej informacji na temat cookies znajdziesz w naszej polityce prywatności.

Zakaz dla większej przejrzystości

dodano: 2017-12-13 21:21:04

Zwracamy się z apelem łódzkiego ruchu miejskiego o dokonanie zmian w pozycji ustrojowej członków organów stanowiących samorządu terytorialnego. Uważamy, że osoby wybrane na radnych powinny pracować na rzecz lokalnej wspólnoty, a nie dla swojego środowiska politycznego. Z racji pełnionej funkcji, radni powinni otrzymywać odpowiednio wysokie wynagrodzenie (wraz z objęciem ubezpieczeniami społecznymi). Równocześnie, zamknięta powinna być dla nich droga umożliwiająca pracę we wszystkich jednostkach samorządu terytorialnego i podległych im instytucjach. Możliwość wykonywania takiej pracy prowadzi do nadużyć, które w świetle obecnie obowiązującego prawa są legalne. Jest to sytuacja, która wymaga naprawy - apeluje Stowarzyszenia Wolne Miasto Łódź do Posłów i Senatorów RP

Prosimy o rozpatrzenie poniższej zmiany w toku prac nad ustawą w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.

Apelujemy o zmianę Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym poprzez korektę art. 24b ust. 1. Proponujemy, aby artykuł ten uzyskał następujące brzmienie:

 

"Osoba wybrana na radnego nie może wykonywać pracy w ramach stosunku pracy ani na podstawie umowy cywilnoprawnej w:
a) urzędzie gminy oraz urzędach innych jednostek samorządu terytorialnego;
b) jednostkach organizacyjnych tych urzędów;
c) samorządowych osobach prawnych w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
d) spółkach handlowych z udziałem samorządowych osób prawnych.
e) Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu osoba ta obowiązana jest złożyć wniosek o urlop bezpłatny w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez właściwy organ wyborczy."

 

Tym samym możliwe będzie wykreślenie art. 24d. Analogiczną zmianę należy wprowadzić w ustawach dotyczących samorządu powiatowego i wojewódzkiego. Równocześnie, zwiększeniu powinny ulec diety radnych oraz powinni oni zostać objęci powszechnymi ubezpieczeniami społecznymi: emerytalnym, zdrowotnym, chorobowym i rentowym.

Nasz apel uzasadniamy przekonaniem o prawomocności reguły, iż realizowanie demokratycznego mandatu wymaga istnienia silnych więzi polityka z wyborczym zapleczem politycznym, czyli z nami, obywatelami. Jednakże wbrew demokratycznej kulturze politycznej, samorządowcy większość dochodów uzyskują z pracy w instytucjach publicznych, zatrudniani przez innych polityków. Dzieje się tak pomimo tego, że obowiązująca ustawa o samorządzie gminnym zabrania radnym pracowania w urzędzie gminy, w której sprawują mandat.  

Pierwszym sposobem jest podjęcie pracy nie w samym Urzędzie Miasta, ale w jednej ze spółek miejskich.  Drugim sposobem omijania zakazu zatrudniania radnych w samorządzie danego szczebla jest wynagradzanie ich w innej jednostce samorządu terytorialnego lub instytucji jej podległej. 


Bulwersujący jest zarówno sam fakt pobierania dodatkowych wynagrodzeń w sektorze publicznym oprócz diety radnego, jak i kwoty uzyskiwane z tego tytułu przez polityków. Są one całkowicie poza ich zasięgiem w sektorze prywatnym, dlatego w ogóle nie próbują nawet takiej pracy podejmować. Mamy więc od lat do czynienia z patologiczną sytuacją, w której lokalni politycy silniej są złączeni więzami finansowymi z kierownictwem swojego środowiska politycznego niż z wyborcami, których interesy powinni reprezentować. Nie sposób oczekiwać, że próbę zmiany tego stanu rzeczy podejmą sami politycy, w szczególności szczebla lokalnego. Potrzebny jest nacisk opinii publicznej, aby zapewnić radnym pełen pakiet ubezpieczeń społecznych, wynagrodzenie i dietę, które pozwolą poświęcić się działalności politycznej w pełnym wymiarze czasu pracy, a jednocześnie zakazać pobierania jakichkolwiek wynagrodzeń z sektora samorządowego.

 

Podobne przypadki są we wszystkich samorządach. Nie jest wolny od nich także Tomaszów Mazowiecki. 

 


 
Komentarze do tego artykułu są moderowane. Oznacza to, że Twoja opinia pojawi się na stronie po zaakceptowaniu jej przez moderatora. Nie zostanie zaakceptowana żadna wypowiedź zawierająca wulgaryzmy wypowiedziane wprost, skrótami lub wygwiazdkowane. Prosimy używać języka polskiego z zachowaniem zasad pisowni. Nie tolerujemy TaKiEgO StYlU PiSaNiA. Zamieszczanie kilku kolejnych wypowiedzi pod jednym tematem uważamy za „zaśmiecanie” strony. Redakcja nie bierze odpowiedzialności za opinie wyrażane przez internautów.
Wybierz sposób wyświetlania:
liniowy
drzewo
+1 (1) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Komentarz jest odpowiedzią na komentarz nr @2
: Pominąłeś zdanie: "zwiększeniu powinny ulec diety radnych oraz powinni oni zostać objęci powszechnymi ubezpieczeniami społecznymi: emerytalnym, zdrowotnym, chorobowym i rentowym", czyli po prostu mają ich objąć przepisy ZUS-u.
Jest tylko pytanie, czy te ZUS-owskie składki będą radni mieli potrącane z diet, czy też my wyborcy będziemy składać się na ich ubezpieczenia?
czwartek, 14 grudnia 2017, godzina 09:55:24
0 (2) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
Ajdejano: Do wpisu nr 1: masz 100% racji. Powyższa propozycja tego stowarzyszenia z Łodzi - zupełnie bez sensu.
Do wyborów, człowiek pracuje gdzieś w jakimś samorządowym urzędzie, instytucji. Zostaje wybrany na radnego i co ? I lekkomyślnie idzie na bezpłatny urlop na cztery lata (teraz będzie to 5 lat) i co ? Będzie żył i utrzymywał rodzinę za otrzymywane dietki radnego ?!?!

Jak sobie to wyobrażają ci mędrcy z tego stowarzyszenia, proponując takie idiotyzmy ?!
Czyżby nagle uaktywnili się ze swoimi idiotyzmami, bo przypomnieli sobie, że za rok wybory samorządowe i "cóś" trzeba pokazać tym przyszłym wyborcom ?!
czwartek, 14 grudnia 2017, godzina 08:38:09
+6 (6) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
dodaj odpowiedź
^^: Jeżeli radni mieli by być objęci powszechnymi ubezpieczeniami społecznymi: emerytalnym, zdrowotnym, chorobowym i rentowym.
Po pierwsze to powinni pracować po 8 godzin dziennie.
Po drugie powinni otrzymywać wynagrodzenie płacąc - podatki, ZUS, zdrowotne i otrzymywać diety jak wszyscy śmiertelni pracownicy zgodnie z kodeksem pracy.
środa, 13 grudnia 2017, godzina 22:34:41

dodaj artykuł dodaj fotoreportaż
^ do góry