MDM na rynku wtórnym - zasady oraz nowe uregulowania

 • 09.09.2015, 23:59
 • Mariusz Strzępek
MDM na rynku wtórnym - zasady oraz nowe uregulowania
„Mieszkanie dla Młodych” jest programem pomocy realizowanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz instytucje bankowe. Ideą programu jest dofinansowanie wkładu własnego oraz finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu. Ostatnie zmiany umożliwiły korzystanie z programu MDM również osobom poszukującym nieruchomości na rynku wtórnym.

Z dniem 1 września 2015 roku weszła w życie nowelizacja rządowego programu „Mieszkanie dla Młodych”.  Nowe rozwiązania wprowadzone przez ustawodawcę czynią program zdecydowanie bardziej atrakcyjnym oraz rozszerzają grupę potencjalnych beneficjentów. Szczególnie warto zwrócić uwagę na uprzywilejowanie  osób wychowujących co najmniej trójkę dzieci. Najbardziej istotne regulacje z punktu widzenia kredytobiorców zostały zaprezentowane poniżej:

 

 1. Rynek

 

Od 1 września 2015 roku rozszerzono pulę nieruchomości o rynek wtórny. Zbywcą takich nieruchomości mogą być osoby fizyczne, prawne, spółdzielnie mieszkaniowe (dotyczy również członków spółdzielni podpisujących ze spółdzielnią umowę o wybudowanie lokalu i wniosą wkład budowlany). Dofinansowanie może także objąć lokale mieszkalne uzyskane na skutek przebudowy bądź adaptacji. Ustawodawca nie wyklucza także nieruchomości pochodzących z licytacji  komorniczych – o ile bank przewiduje taką możliwość. Dotychczas z dofinansowania można było skorzystać kupując jedynie nieruchomość od dewelopera. Podobnie jak RNS (Rodzina na Swoim) program MDM  finansuje zakup nieruchomości, która zostanie wykorzystana wyłącznie na cele mieszkaniowe.

 

 1. Pierwsza nieruchomość oraz wiek  kredytobiorców

 

Z programu skorzystać mogą wszystkie osoby urodzone po 1 stycznia 1980 roku.  W przypadku małżeństw wystarczy jednak, by tylko jeden z małżonków spełniał wymagane kryterium wieku. Nowelizacja jednak, wyłączyła z „cenzusu” wiekowego osoby wychowujące przynajmniej trójkę dzieci.  Osoby takie nie są związane również wymogiem nabywania pierwszej własnej nieruchomości. Pozostali  chętni chcący skorzystać z dofinansowania nie mogli w przeszłości (oraz obecnie) być właścicielami nieruchomości mieszkalnej czy posiadać spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

 

 1. Łatwiejszy dostęp do programu dla osób nieposiadających zdolności kredytowej

 

Częstym problemem osób młodych był brak zdolności kredytowej pozwalającej skorzystać z programu MDM. Obecnie wraz z samym beneficjentem programu do kredytu może przystąpić dowolna osoba.  Ułatwi to zakup własnego „M” osobom będącym w nieformalnych związkach oraz tym, które w celu poprawienia zdolności kredytowej będą mogły skorzystać ze wsparcia innych osób. W poprzedniej wersji ustawy takiego wsparcia mogły udzielić jedynie osoby z najbliższej rodziny.

Należy podkreślić także, że MDM jest dofinansowaniem wkładu własnego, a to jego zgromadzenie staje się coraz częściej przeszkodą w drodze do własnego M.

 

 1. Kredyt w programie MDM

 

Kredyt objęty dopłatą może zostać przeznaczony jedynie na zakup nieruchomości służącej zaspokojeniu celów mieszkaniowych tj. lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Należy przy tym zaznaczyć, że MDM nie pokryje kosztów związanych chociażby z zakupem miejsca postojowego czy garażu. Oczywiście  (jeżeli zdolność kredytowa na to pozwala) istnieje możliwość skorzystania z dodatkowego źródła finansowania jednak nie objętego już dopłatą z MDM.  Kolejną ważną przesłanką, która musi zostać spełniona jest przynajmniej 15-letni okres kredytu hipotecznego i wielkość kredytu w kwocie odpowiadającej co najmniej 50% ceny nieruchomości.  Ponadto lokal musi być położony na terytorium RP, a kredyt udzielony w złotówkach.

 

 1. Wskaźniki dopłat oraz wielkość nieruchomości

 

Powierzchnia użytkowa nabywanej nieruchomości nie może przekroczyć 75m2 w przypadku lokalu mieszkalnego i 100 m2 w przypadku domu jednorodzinnego. W sytuacji gdy beneficjentem jest osoba wychowująca przynajmniej trójkę dzieci to wyżej podane powierzchnie wzrastają o  10m2 ( 85m2 dla mieszkania i 110 m2 dla domu). Nie należy jednak utożsamiać  wyżej podanego metrażu z maksymalnym metrażem, który zostanie objęty dopłatą.  Dla nieruchomości o powierzchni użytkowej do 50m2  dopłatą zostanie objęta faktycznie cała powierzchnia użytkowa. W przypadku jednak nieruchomości powyżej 50 m2, metraż objęty dopłatą wyniesie 50 m2. Beneficjenci wychowujący co najmniej trójkę dzieci (własnych lub przysposobionych) mogą liczyć na zwiększenie maksymalnego metrażu objętego dopłatą  o 15 m2 (z 50 m2 do 65m2).

Wielkość dofinansowania wkładu własnego uzależniona jest od ilości własnych i przysposobionych dzieci wychowywanych przez beneficjentów:

 

 1. 10% bezdzietni
 2. 15% wychowujący jedno dziecko
 3. 20%  wychowujący dwójkę dzieci
 4. 30% w przypadku trojga lub większej liczby dzieci.

 

Aby skorzystać z dopłaty cena zakupu nieruchomości nie może przekroczyć kwoty przewidzianej przez ustawodawcę. Określa się ją poprzez iloczyn powierzchni użytkowej nieruchomości i średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2. Wskaźnik ten dla województwa łódzkiego wynosi:

 1. dla miasta Łodzi: 4 105, 00 zł
 2. dla gmin sąsiadujących z Łodzią: 3 723, 75 zł
 3. dla pozostałych gmin w województwie łódzkim: 3 342,50 zł

 

ŚREDNI WSKAŹNIK PRZELICZENIOWY  KOSZTÓW ODTWORZENIA 1 m2 DLA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO WYNOSI 3 342.50  zł

 

Cena zakupu nieruchomości zgodnie z wymogami MDM nie może przekroczyć:

 1. na rynku pierwotnym:

1,1  x pow.  użytkowa nieruchomości x średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2

 1. na rynku wtórnym

0,9 x pow. użytkowa nieruchomości x średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2

 

Oprócz dofinansowania wkładu własnego MDM przewiduje także dodatkowe wsparcie w formie spłaty części kredytu beneficjentom (rodzinom lub osobom samotnym), którym w okresie  5 lat od zakupu nieruchomości urodzi się (bądź zostanie przysposobione) trzecie bądź kolejne dziecko.

Ustawodawca w obawie przed spekulacyjnym wykorzystaniem programu zobowiązuje beneficjentów do zwrotu otrzymanego dofinansowania w przypadku:

 

 1. zbycia prawa własności lub współwłasności
 2. wynajęcia lub użyczenia lokalu mieszkalnego
 3. zmianę sposobu użytkowania uniemożliwiającą zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych
 4. uzyskania prawa własności lub współwłasności bądź spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu innego lokalu mieszkalnego. Do zwrotu dofinansowania nie zobowiązują natomiast prawa nabyte w drodze spadku.

 

Podsumowując MDM przynajmniej dla części kredytobiorców to z pewnością szansa na zakup pierwszej, własnej nieruchomości. Pozwala bowiem nie tylko kupić taniej sam lokal mieszkalny, ale i po części rozwiązuje problem braku wkładu własnego i kiepskiej zdolności kredytowej.  Niskie ceny nieruchomości z pewnością dodają programowi atrakcyjności i czynią go jeszcze szerzej dostępnym. Wystarczy bowiem wspomnieć ostatnie miesiąca programu RNS (Rodzina na Swoim), gdzie pomimo atrakcyjnych

 

Jeżeli zainteresowani są Państwo kupnem nieruchomości w Tomaszowie Mazowieckim (bądź okolicach) objętej programem MDM zapraszam serdecznie do kontaktu. Postaramy się znaleźć mieszkanie(dom), które spełni Państwa oczekiwania, a przy tym będzie zgodne z kryteriami MDM. 

 

Rafał Zieliński

 

RENOMA Nieruchomości

TOMAX lok. 220

535 666 450

www.renomanieruchomosci.com

Mariusz Strzępek

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe