Decyzja, która nie mogła poczekać?

  • 16.12.2014, 23:59
  • Mariusz Strzępek
Decyzja, która nie mogła poczekać?
Ostatnia nowelizacja ustawy o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy wprowadziła zmiany także w odniesieniu do Powiatowych Rad Zatrudnienia. Zmieniło się nie tylko ich nazewnictwo (teraz to Rada Rynku Pracy) ale także część kompetencji. Są one przede wszystkim organami opiniodawczo-doradczymi starosty w sprawach polityki rynku pracy ale biorą też czynny udział powoływaniu dyrektorów PUP.

Poprzedni Zarząd Powiatu zarządzeniem numer 32 /2014 powołał Powiatową Radę Rynku Pracy. Zgodnie art. 23 pkt. 3 Ustawy o promocji zatrudnienia w jej skład  wchodzić powinny osoby powoływane przez starostę spośród działających na terenie powiatu terenowych struktur każdej organizacji związkowej i organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji, społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy. 


Dalej w punkcie 4. Tego samego artykułu mamy określony tryb powoływania członków Rady. Zgodnie z nim starosta powinien zwrócić się w formie pisemnej do organów i organizacji uprawnionych o zgłoszenie kandydata  a organizacje te  do zgłoszenia powinny dołączyć opisy kariery zawodowej potencjalnego członka oraz informacje potwierdzające osiągnięcia i doświadczenia w zakresie rynku pracy.

 

Wątpliwości budzi już sam fakt powołania Rady tuż przed wyborami samorządowymi, ale i forma wybrania jej składu pozostawia wiele do życzenia i wymaga chyba zweryfikowania jego legalności. Trudno powiedzieć, jakimi kryteriami kierował się były starosta Piotr Kagankiewicz dobierając członków. Pewnym jest, że pominął kilka organizacji funkcjonujących od lat na tomaszowskim rynku, zrzeszających przedsiębiorców,  a zaprosił do uczestnictwa organizacje, o których nikt u nas nie słyszał.

 

Wśród 9 nazwisk widniejących w treści zarządzenia na próżno szukać przedstawicieli Stowarzyszenie Kupców Targowiska Miejskiego, Stowarzyszenie Kupców i Pracodawców Powiatu Tomaszowskiego, czy Stowarzyszenia PRO-TM, następcy Stowarszyszenia Pracodawców BCTM . Jest za to Związek Pracodawców Ziemi Łódzkiej Lewiatan, o którego działalności na terenie naszego Powiatu nikt nie słyszał a żeby było zabawniej związek ten jest reprezentowany przez osobę pełniącą obowiązki dyrektora miejskiego zakładu budżetowego, pana Bogdana Smolarka.

 

Już wyznaczenie tego rodzaju reprezentanta kompromituje tę organizację, ponieważ jest to osoba, która nigdy nie miała nic wspólnego z prowadzeniem działalności gospodarczej na własny rachunek ani też nie zarządzała nigdy taką działalnością. Pan Smolarek całe swoje życie przepracował bowiem jako urzędnik. Najpierw w Wojskowej Komendzie Uzupełnień, później w ZHP. Teraaz, jako emerytowany przedstawiciel służb mundurowych jest pełniącym obowiązki dyrektora OSIR. Może Lewiatan uznał, że człowiek zna się na rynku pracy, ponieważ zorganizował kilka finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Tomaszowie.


W ustawie znajduje się też delegacja do umieszczania w Radzie Rynku Pracy przedstawicieli samorządu. Były starosta powołał trzy takie osoby, które reprezentują nie samorząd powiatowy ale były Zarząd Powiatu. Skąd taki pomysł i pośpiech w ich powołaniu przed samymi wyborami? Zapewne na to pytanie nigdy nie uda się uzyskać odpowiedzi.

 

Bezrobocie jest jednym z najpoważniejszych problemów z jakimi przyjdzie się zmierzyć w tej kadencji władzom Powiatu Tomaszowskiego. Wciąż, mimo dużej emigracji zarobkowej zajmujemy niechlubne miejsce pod względem liczby bezrobotnych w całym województwie.

 

Tym bardziej dziwi, że poprzednie władze powiatu w sposób dziecinnie nieodpowiedzialny, zrobiły swoim następcom psikusa powołując na kolejne 4 lata gremium, które swoją wiedzą i doświadczeniem powinno wspierać walkę z bezrobociem, a które jeśli przyjrzymy się składowi osobowemu ma niewielkie osiągnięcia w tym względzie w okresie minionych kilku lat (większość osób była już wcześniej członkami Powiatowej Rady Zatrudnienia).

 

Do zakresu działania powiatowych rad rynku pracy należy w szczególności: inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia; ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy; składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia; ocenianie okresowych sprawozdań z działalności powiatowego urzędu; delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora urzędu pracy; opiniowanie wniosków o odwołanie dyrektora urzędu pracy.


 

Kilka tygodni temu na łamach portalu opisywaliśmy kosztowne wyjazdowe szkolenia, jakie PUP organizował dla członków Powiatowej Rady Zatrudnienia, a ówczesna radna Małgorzata Nowak wystąpiła do dyrekcji Urzędu o przekazanie informacji na temat inicjatyw podejmowanych przez członków PRZ. W odpowiedzi otrzymała jedynie zbiór pozbawionych jakichkolwiek konkretów zapisów o charakterze ogólnym.  

 

Czytaj także 

Ekskluzywne szkolenia.... by "pomagać" bezrobotnym

 

Mariusz Strzępek

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe