Zabezpieczenie zobowiązań – co warto wiedzieć?

  • 07.10.2014, 23:42
  • Mariusz Strzępek
Oferując pożyczkę lub kredyt część podmiotów żąda przedstawienia zabezpieczenia zobowiązania. Wśród najpopularniejszych zabezpieczeń wskazać należy na poręczycieli, zastaw, ubezpieczenie lub nieruchomość, na której ustanawiana jest hipoteka.

Na polskim rynku działają banki i tak zwane parabanki. Te pierwsze udzielając zainteresowanym konsumentom pożyczek czy kredytów najczęściej wymagają zabezpieczenia. Wśród najczęściej stosowanych form zabezpieczenia wskazać można na hipotekę, poręczycieli, zastaw i przewłaszczenie, weksel czy ubezpieczenie. Nie oznacza to jednak, że tylko banki chcą się zabezpieczyć na wypadek niesolidnego klienta. Część firm pożyczkowych również wymaga zabezpieczenia. Różnica polega jednak na tym, że te parabanki, które takiego wymagają, najczęściej ograniczają się do poręczycieli. Dzieje się tak dlatego, że pożyczane przez nie kwoty nie są wysokie. Co warto wiedzieć o poszczególnych typach zabezpieczeń?

 

Ryzyko i zabezpieczenie

 

Każda instytucja finansowa, która udziela pożyczek lub kredytów ponosi ryzyko. Przeterminowane i niespłacone zobowiązania mogą być olbrzymim problemem w sytuacji, gdy nawet komornik sądowy nie jest w stanie wyegzekwować należności. W celu oceny ryzyka poszczególne podmioty nie tylko szacują zdolność kredytową zainteresowanych klientów, ale również – w przypadku wyższych kwot – często ustanawiają określone formy zabezpieczenia spłaty zobowiązania. Trzeba jednak podkreślić, że nie wszystkie podmioty udzielające pożyczek stosują takie zabezpieczenia. Pod adresem http://finansowaparabola.pl/parabanki-lista-firm-oferujacych-pozyczki-pozabankowe.html znaleźć można wykaz parabanków, które nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń, choć część z nich dokładnie sprawdza dotychczasową historię kredytową wnioskodawcy.

 

Hipoteka nie tylko przy kredytach

 

Choć zabezpieczenie w postaci hipoteki większość konsumentów kojarzy głównie z kredytami hipotecznymi, warto wiedzieć, że nie tylko w takiej sytuacji się z niego korzysta. Część banków wymaga hipoteki wówczas, gdy konsument składa wniosek o udzielenie pożyczki na wysoką kwotę. W takiej sytuacji warunkiem uzyskania pieniędzy może być konieczność wpisu wierzyciela (czyli kredytodawcy lub pożyczkodawcy) do księgi wieczystej nieruchomości. Wówczas też instytucja finansowa staje się tak zwanym wierzycielem hipotecznym. Jeżeli zobowiązany nie będzie spłacał swoich zobowiązań, to wierzyciel będzie mógł dochodzić zaspokojenia swoich praw z nieruchomości lub przejąć ją na poczet spłaty długu.

 

Przewłaszczenie

 

Takie formy zabezpieczenia najczęściej banki stosują wówczas, gdy wnioskodawca jest zainteresowany pozyskaniem środków, za pomocą których nabędzie choćby samochód. Przy przewłaszczeniu nabyty samochód nie staje się własnością kupującego, gdyż formalnie należy do kredytodawcy. Bank przekazuje zatem pojazd w użytkowanie swojemu klientowi do czasu spłaty ostatniej raty. Wówczas samochód staje się własnością pożyczkobiorcy, który może nim swobodnie zarządzać.

 

Poręczenie najpopularniejsze

 

Wśród zabezpieczeń to właśnie poręczenie jest najpopularniejsze. Tu założenie jest proste – poręczenie zadłużenia gwarantowane jest przez inną osobę, która staje się tak zwanym żyrantem. To właśnie poręczyciel potwierdza, że jest gotowy spłacić zaciągnięte zobowiązanie w sytuacji, gdy pożyczkodawca zaprzestanie dokonywać regularnych spłat. Warto przy tym zauważyć, że taka forma zabezpieczenia najczęściej nie występuje przy chwilówkach. Aktualny ranking firm pozabankowych, które pożyczają bez konieczności przedstawiania poręczycieli znaleźć można na stronie: http://finansowaparabola.pl/chwilowki-ranking-online.html. Poręczyciel może przy tym odpowiadać wyłącznie za kapitał lub kapitał i dodatkowe koszty.

 

Weksel nie tylko in blanco

 

Zabezpieczeniem pożyczki lub kredytu może być też weksel. Aktualnie jest on najczęściej wykorzystywany jako dodatkowe zabezpieczenie kredytu hipotecznego. Wśród najpopularniejszych weksli wskazać należy na in blanco, które charakteryzują się tym, że opatrzone są jedynie terminem wystawienia. W przypadku braku spłaty należności podmiot posiadający taki dokument może go wypełnić zgodnie z tak zwaną deklaracją wekslową, czyli aneksem dołączonym do popisanej przez strony umowy kredytowej lub pożyczkowej.

 

Kiedy ubezpieczenie?

 

Dobrym zabezpieczeniem kredytu, zwłaszcza hipotecznego, jest ubezpieczenie. Zdarza się, że banki nakładają na zainteresowane gotówką osoby obowiązek wykupienia ubezpieczenia czasowego lub stałego. Wśród najczęściej wymienianych jego rodzajów wskazać przy tym należy na ubezpieczenie od utraty pracy czy czasowej niezdolności do jej wykonywania. Popularne są też ubezpieczenia na wypadek śmierci kredytobiorcy czy nieszczęśliwych wypadków, w tym przede wszystkim pożaru.

 

 

Mariusz Strzępek

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe