Współpraca na rzecz Klastra Energii – podpisano list intencyjny

  • 20.04.2018, 14:56
  • UM Tomaszów Mazowiecki
Współpraca na rzecz Klastra Energii – podpisano list intencyjny
Tomaszów Mazowiecki, Opoczno, Rawa Mazowiecka, Wolbórz, Rzeczyca i Politechnika Częstochowska – Wydział Elektryczny będą współpracować w celu utworzenie Klastra Energii. 19 kwietnia w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim podpisano w tej sprawie list intencyjny. Do współpracy zostaną również zaproszeni przedsiębiorcy z tego obszaru. To efekt wcześniejszych spotkań i konferencji poświęconych tej tematyce.

Utworzenie Klastra Energii ma na celu zwiększenie efektywności wspólnych działań dla poprawy warunków życia mieszkańców poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń, zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego i osiągnięcia samowystarczalności energetycznej poprzez budowę własnych źródeł wytwórczych opartych o lokalne zasoby paliwowe, a w szczególności wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

 

Gminy będą współpracować przy opracowaniu wspólnej Strategii Rozwoju Klastra pozwalającej na realizację ww. celów ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych sposobów wytwarzania, magazynowania, dystrybucji, sprzedaży i rozliczania energii elektrycznej i ciepła.


Wspólne działania w Klastrze Energii służyć będą kreowaniu pozytywnego wizerunku ww. samorządów, jako atrakcyjnego miejsca dla rozwoju przemysłu i usług, a jednocześnie przyjaznego środowisku naturalnemu.
 Każda ze stron wydeleguje przedstawiciela do prac w zespole roboczym, który uzgodni szczegółowe zasady współpracy. Pracami zespołu kierować będzie przedstawiciel Tomaszowa Mazowieckiego.
 

Marcin Witko – prezydent Tomaszowa Mazowieckiego
 
Przede wszystkim klastry energetyczne, oczywiście pod warunkiem spełnienia konkretnych warunków, dają dużo większe możliwości rozwoju miasta, ponieważ dużo lepiej ocenione są projekty kogeneracji energetycznej, w ogóle projekty energetyczne, przy ubieganiu się o środki zewnętrzne. Bardzo się cieszę, że ten list podpisało tyle samorządów, ale mam nadzieję, że to jest  początek, wszyscy mogą jeszcze do nas przystąpić. Cieszę się, że do tworzenia klastra przystąpiły miasto-gmina Wolbórz, Rawa Mazowiecka, Opoczno, bardzo się cieszę, że do podpisania przystąpiła gmina Rzeczyca, cieszę się również, że dzieje się to pod patronatem Politechniki Częstochowskiej wydziału elektrycznego, która to uczelnia przygotowywała dla nas raport gminy samowystarczalnej energetycznie. Tomaszów Mazowiecki jest najbardziej zaawansowany z tych samorządów w pracach nad projektem gminy samowystarczalnej energetycznie, ale jestem przekonany, ze w ramach takiego klastra możemy się wzajemnie uzupełniać, możemy sobie podpowiadać rozwiązania oraz korzystać z proponowanych rozwiązań. Rząd zapowiadał, że część środków będzie dedykowana tym  samorządom, które podejmą wyzwanie gmin samowystarczalnych energetycznie, podejmą wyzwania porozumień klastrowych i to na pewno ułatwi nam drogę, po to, aby sięgnąć po 80 czy 85-procentowe dofinansowanie, które w konsekwencji spowoduje, że mieszkańcy będą ponosić mniejsze koszty, a gmina, czyli Tomaszów Mazowiecki w pewnym momencie będzie samowystarczalna energetycznie, nie będzie musiała oglądać się na czynniki zewnętrzne jeśli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne.

 


 


 
Marek Kaźmierczyk wójt Rzeczycy:

 
Gmina już od jakiegoś czasu interesowała się klastrami energetycznymi. Po spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim, mamy zainteresowanych przedsiębiorców, którzy chcą przystąpić do takiego klastra, ponieważ klaster energetyczny jest korzystny zarówno dla przedsiębiorców produkujących energię, jak i dla podmiotów odbierających energię, ale również dla nas jako samorządu, ponieważ to też jest w perspektywie obniżenie kosztów funkcjonowania. Myślę, że stworzenie klastra energetycznego jest korzystne dla wszystkich stron, które się w nim znajdą. Jest to  możliwość wspólnego osiągnięcia sukcesu i rozwoju naszych lokalnych społeczności.

 


 


 
Andrzej Jaros burmistrz Wolborza:
 
Myślę, że to jest pierwszy ważny krok, zdajemy sobie sprawę, jako samorządowcy, że klaster energetyczny dotyczył będzie przede wszystkim przedsiębiorstw i mam nadzieję, że uda nam się ich przekonać do wspólnego stworzenia klastra, który da możliwości dofinansowania energii zielonej, o którą najbardziej nam chodziło, a z drugiej strony da też odbiorców. Myślę, że przed nami jest wizja, jak w naszych gminach ta energia odnawialna może się rozwinąć i jakie będą możliwości. Wspólnie z podmiotami, które podpisały list możemy uzyskać spore dofinansowania ze strony ministerstwa, bo właśnie o to zabiegamy. Na dziś musimy wspólnie przekonać przede wszystkim nasze Rady do tego, ponieważ będziemy musieli podjąć uchwały.

 

 


 
Sylwia Całus prodziekan ds. współpracy i  rozwoju, Wydział Elektryczny Politechniki Częstochowskiej:
 
Klastrem energii określa się mechanizm pozwalający na rozwój energetyki w lokalnym i regionalnym wymiarze, uwzględniającym system zarządzania popytem. Podstawowymi obszarami działalności jeśli chodzi o klaster energii są m. in.: wytwarzanie energii elektrycznej z paliw konwencjonalnych np., wysokosprawnej kogeneracji, trigeneracji lub poligeneracji, wytwarzanie energii elektrycznej z OZE, wytwarzanie ciepła z odnawialnych źródeł energii, z energii konwencjonalnej, wytwarzanie paliw gazowych, płynnych, obrót energią elektryczną, sprzedaż energii lub paliw odbiorcą końcowym oraz oczywiście magazynowanie energii i jej nośników.


 

UM Tomaszów Mazowiecki

Zdjęcia (1)

Podziel się:
Oceń:
  • TAGI:

Komentarze (1)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Pułgłuwek fotowólkaliczny
Pułgłuwek fotowólkaliczny 20.04.2018, 21:27
Pani Sylwia Całus, wygłaszając swoją nowomowe, myślała, że jest na sali wykładowej w NASA, a słuchaczami są profesorowie nad/zwyczjni i doktoży od energji kfantowej....

Pozostałe