Zakaz dla większej przejrzystości

  • 13.12.2017, 21:21
Zakaz dla większej przejrzystości
Zwracamy się z apelem łódzkiego ruchu miejskiego o dokonanie zmian w pozycji ustrojowej członków organów stanowiących samorządu terytorialnego. Uważamy, że osoby wybrane na radnych powinny pracować na rzecz lokalnej wspólnoty, a nie dla swojego środowiska politycznego. Z racji pełnionej funkcji, radni powinni otrzymywać odpowiednio wysokie wynagrodzenie (wraz z objęciem ubezpieczeniami społecznymi). Równocześnie, zamknięta powinna być dla nich droga umożliwiająca pracę we wszystkich jednostkach samorządu terytorialnego i podległych im instytucjach. Możliwość wykonywania takiej pracy prowadzi do nadużyć, które w świetle obecnie obowiązującego prawa są legalne. Jest to sytuacja, która wymaga naprawy - apeluje Stowarzyszenia Wolne Miasto Łódź do Posłów i Senatorów RP

Prosimy o rozpatrzenie poniższej zmiany w toku prac nad ustawą w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.

Apelujemy o zmianę Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym poprzez korektę art. 24b ust. 1. Proponujemy, aby artykuł ten uzyskał następujące brzmienie:

 

"Osoba wybrana na radnego nie może wykonywać pracy w ramach stosunku pracy ani na podstawie umowy cywilnoprawnej w:
a) urzędzie gminy oraz urzędach innych jednostek samorządu terytorialnego;
b) jednostkach organizacyjnych tych urzędów;
c) samorządowych osobach prawnych w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
d) spółkach handlowych z udziałem samorządowych osób prawnych.
e) Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu osoba ta obowiązana jest złożyć wniosek o urlop bezpłatny w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez właściwy organ wyborczy."

 

Tym samym możliwe będzie wykreślenie art. 24d. Analogiczną zmianę należy wprowadzić w ustawach dotyczących samorządu powiatowego i wojewódzkiego. Równocześnie, zwiększeniu powinny ulec diety radnych oraz powinni oni zostać objęci powszechnymi ubezpieczeniami społecznymi: emerytalnym, zdrowotnym, chorobowym i rentowym.

Nasz apel uzasadniamy przekonaniem o prawomocności reguły, iż realizowanie demokratycznego mandatu wymaga istnienia silnych więzi polityka z wyborczym zapleczem politycznym, czyli z nami, obywatelami. Jednakże wbrew demokratycznej kulturze politycznej, samorządowcy większość dochodów uzyskują z pracy w instytucjach publicznych, zatrudniani przez innych polityków. Dzieje się tak pomimo tego, że obowiązująca ustawa o samorządzie gminnym zabrania radnym pracowania w urzędzie gminy, w której sprawują mandat.  

Pierwszym sposobem jest podjęcie pracy nie w samym Urzędzie Miasta, ale w jednej ze spółek miejskich.  Drugim sposobem omijania zakazu zatrudniania radnych w samorządzie danego szczebla jest wynagradzanie ich w innej jednostce samorządu terytorialnego lub instytucji jej podległej. 


Bulwersujący jest zarówno sam fakt pobierania dodatkowych wynagrodzeń w sektorze publicznym oprócz diety radnego, jak i kwoty uzyskiwane z tego tytułu przez polityków. Są one całkowicie poza ich zasięgiem w sektorze prywatnym, dlatego w ogóle nie próbują nawet takiej pracy podejmować. Mamy więc od lat do czynienia z patologiczną sytuacją, w której lokalni politycy silniej są złączeni więzami finansowymi z kierownictwem swojego środowiska politycznego niż z wyborcami, których interesy powinni reprezentować. Nie sposób oczekiwać, że próbę zmiany tego stanu rzeczy podejmą sami politycy, w szczególności szczebla lokalnego. Potrzebny jest nacisk opinii publicznej, aby zapewnić radnym pełen pakiet ubezpieczeń społecznych, wynagrodzenie i dietę, które pozwolą poświęcić się działalności politycznej w pełnym wymiarze czasu pracy, a jednocześnie zakazać pobierania jakichkolwiek wynagrodzeń z sektora samorządowego.

 

Podobne przypadki są we wszystkich samorządach. Nie jest wolny od nich także Tomaszów Mazowiecki. 

 


 

Podziel się:
Oceń:

Komentarze (3)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Ajdejano
Ajdejano 14.12.2017, 08:38
Do wpisu nr 1: masz 100% racji. Powyższa propozycja tego stowarzyszenia z Łodzi - zupełnie bez sensu.
Do wyborów, człowiek pracuje gdzieś w jakimś samorządowym urzędzie, instytucji. Zostaje wybrany na radnego i co ? I lekkomyślnie idzie na bezpłatny urlop na cztery lata (teraz będzie to 5 lat) i co ? Będzie żył i utrzymywał rodzinę za otrzymywane dietki radnego ?!?!

Jak sobie to wyobrażają ci mędrcy z tego stowarzyszenia, proponując takie idiotyzmy ?!
Czyżby nagle uaktywnili się ze swoimi idiotyzmami, bo przypomnieli sobie, że za rok wybory samorządowe i "cóś" trzeba pokazać tym przyszłym wyborcom ?!
♥
14.12.2017, 09:55
Pominąłeś zdanie: "zwiększeniu powinny ulec diety radnych oraz powinni oni zostać objęci powszechnymi ubezpieczeniami społecznymi: emerytalnym, zdrowotnym, chorobowym i rentowym", czyli po prostu mają ich objąć przepisy ZUS-u.
Jest tylko pytanie, czy te ZUS-owskie składki będą radni mieli potrącane z diet, czy też my wyborcy będziemy składać się na ich ubezpieczenia?
^^
^^ 13.12.2017, 22:34
Jeżeli radni mieli by być objęci powszechnymi ubezpieczeniami społecznymi: emerytalnym, zdrowotnym, chorobowym i rentowym.
Po pierwsze to powinni pracować po 8 godzin dziennie.
Po drugie powinni otrzymywać wynagrodzenie płacąc - podatki, ZUS, zdrowotne i otrzymywać diety jak wszyscy śmiertelni pracownicy zgodnie z kodeksem pracy.

Pozostałe