Tomaszów według obiektywnych wskaźników pisma Wspólnota

  • 17.10.2018, 16:21
  • Mariusz Strzępek
Tomaszów według obiektywnych wskaźników pisma Wspólnota
Prestiżowy branżowy magazyn poświęcony sprawom samorządowym "Wspólnota" opubliował wlaśne najnowszą edycję rankingu, który zawsze poprzednie budzi wielkie emocje. Za pomocą wskaźników liczbowych szacowan jest w nim sukces, jaki odniosły samorządy w trakcie mijającej kadencji. Nieźle też w nim prezentuje się nasze miasto.

Zacznijmy od metodologii. 

 

Autorzy koncentrują się wyłącznie na szczeblu gminnym. Po drugie, rankig obrazuje sukces, który udało się osiągnąć w trakcie kończącej się kadencji. Istotna jest więc zmiana, jaka nastąpiła w  ostatnich czterech latach. Co ważne pismo opiera się w swoim opracowniu na najnowszych dostępnych danych – przede wszystkim pochodzących z GUS, ale także ze sprawozdań budżetowych samorządów.  Autorzy podkreślają natomiast, że mylącym uproszczeniem byłoby traktowanie wyników rankingu jako jednoznacznej oceny działalności władz lokalnych.

 

W bieżącym rankingu zastosowano metodę obliczania wskaźnika podobną jak cztery lata temu. Końcowy wskaźnik sukcesu jest sumą czterech wskaźników cząstkowych odnoszących się do: – sukcesu finansowego (związanego z budżetem jednostki samorządowej), – sukcesu ekonomicznego (wiążącego się ze stanem gospodarki lokalnej), – sukcesu infrastrukturalnego (odnoszącego się przede wszystkim do komunalnej infrastruktury technicznej), – sukcesu społecznego (który w swej zmienionej nieco formie zastąpił stosowany wcześniej wskaźnik sukcesu edukacyjnego).

 

Jeśli chodzi o poszczególne zmienne pod uwagę wzięto:

 

1. Sukces finansowy – Zmiana wielkości budżetu w przeliczeniu na 1 mieszkańca w latach 2013–2017. Ujęto wszystkie potencjalne (tzn. uwzględniające skutki obniżek podatków lokalnych) dochody, oprócz dotacji celowych i po odjęciu przekazywanych przez gminy składek na tzw. podatek janosikowy.

 

2. Sukces ekonomiczny – Zmiana odsetka zarejestrowanych bezrobotnych (2013–2017). – Nowe zarejestrowane w  latach 2014–2017 podmioty gospodarcze w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. – Nowo zarejestrowane w  latach 2014–2017) podmioty gospodarcze działające w sferze wysokiej techniki oraz usług high-tech w przeliczeniu na 1000 mieszkańców (do przemysłów wysokiej i średniowysokiej techniki zaliczone zostały podmioty z branż: produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych, produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych, produkcja urządzeń elektrycznych, produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanej, produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli. Dodatkowo włączono do tej grupy produkcję pozostałego sprzętu transportowego. Do usług high-tech zaliczono natomiast działalność związaną z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych, nadawanie programów ogólnodostępnych, telekomunikację, działalność związaną z oprogramowaniem, działalność usługową w zakresie informacji oraz badania naukowe i prace rozwojowe). – Zmiana wielkości dochodów z PIT w latach 2013–2017. – Zmiana wielkości dochodów z CIT w latach 2013–2017. – Zmiana wielkości bazy podatkowej podatku od nieruchomości od osób prawnych w latach 2013–2017 (nowe inwestycje gospodarcze zwiększają powierzchnię nieruchomości objętych tym podatkiem, a  zatem zwiększają bazę podatkową).

 

3. Sukces infrastrukturalny – Wielkość wydatków finansowanych z  dotacji z  unijnych programów operacyjnych – łączna kwota z lat 2015–2017. – Powierzchnia użytkowa nowych mieszkań oddanych do użytku – liczba metrów kwadratowych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców (łącznie w latach 2014–2017). – Przyrost odsetka liczby mieszkańców podłączonych do oczyszczalni ścieków w latach 2013–2017 (uwaga: wskaźnik ten pominięty został dla miast na prawach powiatu ze względu na bardzo wysokie wartości w punkcie startowym – w więk- 4 www.wspolnota.org.pl SukceS kadencji ranking szości przypadków nie było miejsca na poprawę wartości wskaźnika). – Przyrost odsetka mieszkańców w  mieszkaniach podłączonych do kanalizacji komunalnej (w okresie 2013–2016). – Przyrost długości ścieżek rowerowych w latach 2013–2017. – Wielkość wydatków inwestycyjnych na transport publiczny (czyli wydatków na zakup nowego taboru, budowę linii tramwajowych czy w przypadku Warszawy – budowa linii metra) w latach 2015–2017. Dane obejmują wydatki budżetów gminnych oraz wydatki związków komunalnych, do których należą gminy, jak również nakłady inwestycyjne spółek komunalnych (dane pochodzą z Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej). Zmienna ta została uwzględniona tylko w przypadku miast na prawach powiatu (w grupie tej wszystkie miasta utrzymują transport zbiorowy, a zadanie to jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na opinie mieszkańców o funkcjonowaniu usług publicznych).

 

4. Sukces społeczny – Wyniki sprawdzianu kończącego edukację w szkołach podstawowych – zmiana w latach 2013–2016 (dane Centralnej komisji Egzaminacyjnej). – Wskaźnik tzw. Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD) w gimnazjach w roku 2016 (dane Centralnej Komisji Egzaminacyjnej – wskaźnik obrazuje poprawę stanu wiedzy uczniów na koniec tego etapu edukacji w porównaniu z sytuacją w chwili rozpoczynania nauki w gimnazjum). – Zmiana odsetka dzieci w wieku 3–5 lat objętych opieką przedszkolną w latach 2013–2016 (uwzględnione zostały też dzieci w punktach przedszkolnych, zespołach wychowania przedszkolnego oraz w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych). – Zmiana odsetka dzieci w wieku 1–3 lat objętych opieką żłobkową w latach 2013–2016 (dane obejmują także kluby dziecięce oraz dzieci w wieku 3 lat i młodsze w przedszkolach, punktach przedszkolnych, zespołach wychowania przedszkolnego oraz w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych). – Liczba mieszkań komunalnych oddanych do użytkowania w przeliczeniu na 10 tysięcy mieszkańców w latach 2014–2017

 

 

Mariusz Strzępek

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe