Obradowanie w Powiecie

  • 01.12.2017, 22:01
  • Mariusz Strzępek
Obradowanie w Powiecie
W czwartek, 30 listopada 2017 roku, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim, odbyła się XLI sesja rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim. Poza prezentacją informacji o aktualnej sytuacji w Tomaszowskim Centrum Zdrowia, obrady bez większej historii.

Na temat  Tomaszowskiego Centrum Zdrowia przeczytasz pod poniższym linkiem

Szpital na plusie. Plany, inwestycje, pacjenci

 

 

Rozpatrzono projekt i podjęto  uchwałę w sprawie określenia zadań realizowanych przez powiat tomaszowski w 2017 roku w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania. Zmieniono aktualnie obowiązującą uchwałę. Jak się okazało jest niskie zainteresowanie stażami dla osób niepełnosprawnych. Ponad 36tysięcy złotych przesunięto więc na inne cele. Część przeznaczonych zostanie na dofinansowanie utworzenie przez osobę niepelnosprawną utworzenia firmy, część na dofinansowanie miejsca pracy. 

 

Radni przyjęli Program współpracy powiatu tomaszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018. Pytań i dyskusji w tym temacie nie było. 

 

Uchwała stanowi deklarację współpracy Powiatu Tomaszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018. Jest to dopełnieniem obowiązku ustawowego, wynikającego z ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wymienione w programie zadania mieszczą się w poszczególnych obszarach działalności pożytku publicznego zdefiniowanych w  tej ustawie. Przyjęta przez radnych uchwały jest podstawą do dysponowania środkami publicznymi zawartymi w budżecie Powiatu.


W celu stworzenia dokumentu w miesiącu wrześniu organizacje pozarządowe zgłaszały swoje propozycje zadań publicznych do realizacji w roku 2018. Miało to na celu określenie potrzeb oraz wyznaczenie kierunków i form współpracy. Projekt Programu współpracy został opracowany przez Wydział Promocji Powiatu z uwzględnieniem opinii i uwag uzyskanych od organizacji pozarządowych oraz informacji od komórek i jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz. Następnie poddano go konsultacjom społecznym, podczas których organizacje pozarządowe mogły zgłaszać swoje uwagi, propozycje zmian. Co ciekawe, w trakcie konsultacji, organizacje nie złożyły żadnego wniosku o zmiany w/w projektu.


Projekt Programu został także przekazany do zaopiniowania Powiatowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego. Proponowane Przez Radę zmiany w zapisach dotyczą działań w obszarze: nauka, edukacja, oświata i wychowanie, kultura fizyczna i sport, wspieranie kultury i sztuki oraz ochrona dóbr kultury i tradycji .

 

[reklama2]

 

Radni zapoznali się teeż z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017. Radny Paweł Łuczak zwrócił uwagę na dysproporcje pomiędzy nakładami finansowymi ponoszonymi na licea w Tomaszowie Mazowieckim, a osiągnięciami uczniów tych szkół. - W II Liceum potrzebny jest remont sali gimnastycznej, parkietów. Nie wiem czemu się tak dzieje. Ne doceniamy najlepszych?  - Kolejna uchwała oświatowa to stwierdzenie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Tomaszowie Mazowieckim w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Tomaszowie Mazowieckim. Zmiany związane są ze zmianami w prawie oświatowym.

 

Podjęto też uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Tomaszowskiego. Dotychczas zasady te regulowała uchwała z dnia 30 marca 2007 roku. Obecnie uaktualniono ją w związku ze zmianami w przepisach prawa w zakresie gospodarowania nieruchomościami. Główne zmiany dotyczą ustanawiania służebności na gruntach należących do samorządu. Radni swoje kompetencje w tym zakresie scedowali na Zarząd Powiatu. 

 

Kolejne punkty to rozpatrzenie projektu  i podjęcie uchwały w sprawie przekazania  Gminie Miasto Tomaszów Mazowiecki zadania z zakresu właściwości  Powiatu Tomaszowskiego z zakresu dróg powiatowych oraz . Dokładnie mówiąc chodzi o ustanowienie strefy płatnego parkowania na ulicach należących do Powiatu Tomaszowskiego. Uchwałę w tej sprawie podjęli już radni miejscy. Przyjęty przez powiat dokument zezwala na to, by operatorem całej strefy był Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.

 

 

Następnie rozpatrzono projekt i podjęto uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2017 oraz w Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tomaszowskiego na lata 2017-2038. 

 

W programie znalazły się też stałe punkty jak: informacja o pracy Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w okresie między  XL  a  XLI sesją Rady Powiatu, interpelacje i zapytania radnych,

 

Mariusz Strzępek

Podziel się:

Oceń:

Zdjęcia (5)


Komentarze (2)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

kiki
kiki 04.12.2017, 14:09
Qrde...a dlaczego nie można zrobić izby wytrzeźwień w bunkrze na Jeleniu ?
Wystarczy tylko trochę pomyślunku i niewielkie nakłady na transport tych opojów.
A miejsca tam mnóstwo co by zapewniło spokój dla całego powiatu a może i województwa.
Grzmot
Grzmot 04.12.2017, 12:28
Państwo Radni Powiatu I Miasta. Zróbcie wreszcie coś z upojonymi w tym mieście. Może najwyższy czas uruchomić izbę wytrzeźwień, bo szpitalna izba przyjęć do trzeźwienia tych osób, to zły pomysł. Zajmowanie się upojonymi przez personel wyszkolony do ratowania życia ludzkiego, to zabieranie ich czasu, ze szkodą dla pozostałych pacjentów tam przebywających. Nie jest to dobrą wizytówką tego miejsca, również odór jaki towarzyszy tym osobom. Czyżby problem ten przerastał radnych?

Pozostałe