Zaproszenie do udziału w I Regionalnym Przeglądzie Senioralnej Twórczości Kabaretowej

  • 12.09.2018, 14:29
  • Powiatowe Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim
Zaproszenie do udziału w I Regionalnym Przeglądzie Senioralnej Twórczości Kabaretowej
Powiatowe Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim zaprasza wszystkich seniorów z powiatów: rawskiego, opoczyńskiego, skierniewickiego, piotrkowskiego oraz tomaszowskiego do udziału w I Regionalnym Przeglądzie Senioralnej Twórczości Kabaretowej. Więcej szczegółów w regulaminie (do pobrania) oraz w PCAS, ul. Mościckiego 3

 

 

REGULAMIN
I Regionalny Przegląd Senioralnej Twórczości Kabaretowej – „A to ci kabaret…”

• ORGANIZATOR
Łódzki Dom Kultury ul.  R. Traugutta 18, 90-113 Łódź 
Powiatowe Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Maz. ul. Mościckiego 3, 97-200 Tomaszów Maz.
tel. 44 724 63 34

 


•PATRONAT HONOROWY
Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień,
Starosta Powiatu Tomaszowskiego Mirosław Kukliński

 


•PARTNERZY
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Starostwo Tomaszowskie

 


• CELE PRZEGLĄDU
• prezentacja aktualnych osiągnięć osób indywidualnych i grup kabaretowych z woj. łódzkiego,
 w których występuje przewaga osób powyżej 60 roku życia;
• wspieranie oraz promocja twórczości amatorskiej;
• zachęcenie mieszkańców do zwiększenia aktywności w prezentacjach konkursowych oraz festiwalowych;
• integracja środowisk seniorskich.

 


• TERMIN
11.10. 2018 r. – w przypadku dużej liczby zgłoszeń Przegląd będzie realizowany przez dwa dni
w terminie: 11 i 12 października (czwartek, piątek) 2018.

 


•MIEJSCE
Powiatowe Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Maz., ul. Mościckiego 3. Prezentacja grup na scenie kina „Włókniarz” ul. Mościckiego 6

 


•WARUNKI UCZESTNICTWA
I Regionalny Przegląd Senioralnej Twórczości Kabaretowej ma formułę konkursu
i przeznaczony jest dla amatorów powyżej 60 roku życia z powiatów: tomaszowskiego, rawskiego, skierniewickiego, opoczyńskiego i piotrkowskiego. W Przeglądzie mogą wziąć udział grupy kabaretowe oraz osoby indywidualne działające przy instytucjach kultury (biblioteki, domy kultury,
muzea) uniwersytetach trzeciego wieku, centrach i klubach seniora, świetlicach wiejskich, organizacjach pozarządowych, parafiach oraz osoby niezrzeszone.

1. Komisja konkursowa powołana przez organizatora przyznawać będzie nagrody w dwóch kategoriach:
I) Prezentacja indywidualna
II)  Prezentacja grupowa
2. Zgłoszone kabarety powinny spełniać poszczególne warunki:
a) Uczestnicy Przeglądu zobowiązani są do prezentacji kabaretowej ( scenki, skecze, piosenki kabaretowe, monologi itp.)
b) Czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 20 minut.
c) Tematyka repertuarowa jest dowolna, nie naruszająca godności osób trzecich.
d) Wśród członków każdej z grup kabaretowych powinny przeważać osoby w wieku 60+.
3. Warunkiem uczestnictwa w Przeglądzie jest przesłanie poprawnie i czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia do dnia 30.09. 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Powiatowe Centrum Animacji Społecznej, ul. Mościckiego 3, 97-200 Tomaszów Maz z dopiskiem: I regionalny Przegląd Twórczości Dojrzałej „Przystanek 60+” lub na adres
e-mail: [email protected]
4. W przypadku dużej ilości zgłoszeń o kwalifikacji do Przeglądu zdecyduje kolejność nadesłania zgłoszenia.
5. Repertuar zgłoszony do Przeglądu nie podlega zmianie.
6. Organizator nie zapewnia scenografii oraz podkładu muzycznego.
7. Organizator nie pokrywa kosztów podróży.
8. Organizator nie pokrywa kosztów ZAIKS.
9. Ze względów organizacyjnych uczestnicy proszeni są o korzystanie z ograniczonej scenografii.
10. Występy będzie oceniać powołana przez organizatora profesjonalna komisja, która przyzna        nagrody główne oraz wyróżnienia w dwóch kategoriach: indywidualnej i grupowej.
Komisja zastrzega sobie prawo do nieprzyznania poszczególnych nagród w każdej z kategorii lub innego ich podziału. Werdykt komisji jest ostateczny. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa w Przeglądzie.
11. Program Przeglądu zostanie zamieszczony na stronie Łódzkiego Domu Kultury (www.ldk.lodz.pl)
i PCAS ( www.pcastm.pl )  oraz wysłany mailem do osób i grup biorących udział do 30 września 2018
12. Organizator zapewnia uczestnikom obsługę elektro-akustyczną oraz sale do prezentacji.
13. Udział w Przeglądzie jest bezpłatny, dobrowolny i oznacza akceptację regulaminu.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do fotografowania i filmowania wydarzenia.


15. Gala finałowa odbędzie się po zakończeniu przesłuchań w kinie „Włókniarz”, ul. Mościckiego 6. Termin oraz godzina zostaną podane w programie szczegółowym.
16. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych uczestników na potrzeby Przeglądu oraz z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie przez ŁDK  i PCAS zdjęć i filmów zawierających wizerunek uczestników zarejestrowany w trakcie I Regionalnego Przeglądu Senioralnej Twórczości Kabaretowej – „A to ci kabaret…”. Wyrażenie zgody jest równoznaczne z tym, iż zdjęcia mogą zostać umieszczone na stronie internetowej ŁDK i PCAS, w mediach społecznościowych, materiałach promocyjnych ŁDK i PCAS oraz w mediach ( prasa, telewizja).
17. Karta zgłoszenia i regulamin zostaną zamieszczone na stronie www.ldk.lodz.pl oraz www.pcastm.pl

 

Kartę zgłoszenia można pobrać ze strony

www.http://pcastm.pl/?p=853

 

Powiatowe Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim
Podziel się:
Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe