Agnieszka Drzewoska informuje

  • 20.12.2018, 23:57 (aktualizacja 22.12.2018, 17:47)
  • Mariusz Strzepek
Agnieszka Drzewoska informuje
Informacja Powiatowego Rzecznika Konsumentów w sprawie Energetycznego Centrum S.A. – sprzedawcy energii elektrycznej i paliwa płynnego.

Postanowieniem z dnia 03 grudnia 2018 r. wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1933/18 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Energetycznego Centrum S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa (KRS: 0000353502), wyznaczając jednocześnie sędziego-komisarza w osobie SSR Kamili Wasilewskiej, zastępcę sędziego-komisarza w osobie SSR Pawła Stosio oraz syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego.

Rzecznik konsumentów w ślad między innymi za komunikatami Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wskazuje, że Klienci Energetycznego Centrum S.A., którzy do dnia poprzedzającego ogłoszenia upadłości Spółki czyli 17 grudnia br. uregulowali na rzecz Spółki jakiekolwiek należności z tytułu sprzedaży energii elektrycznej lub paliwa gazowego za okres, w którym Spółka takich usług nie świadczyła mogą dochodzić swoich roszczeń z tego tytułu wobec Spółki w trybie przewidzianym przez przepisy ustawy Prawo upadłościowe, tj. w ramach zgłoszenia wierzytelności. Wierzytelności można zgłaszać przez miesiąc od daty publikacji o upadłości czyli do 16 stycznia 2019 r.

W przypadkach gdy po dniu ogłoszenia upadłości (data publikacji w Monitorze Sądowym czyli 17 grudnia br.) u konsumentów Energetycznego Centrum S.A. zostaną odnotowane jakiekolwiek nienależne wpłaty na rzecz Spółki z tytułu sprzedaży energii elektrycznej lub paliwa gazowego za okres, w którym Spółka takich usług nie świadczyła powinny być podjęte czynności mające na celu zwrot takich wpłat poszczególnych klientom.

W kwestiach związanych z działalnością Spółki w zakresie sprzedaży produktów dodatkowych opartych na usługach medycznych (Luxmed) oraz usługach ubezpieczeniowych (AXA, Energia na zdrowie, Pakiet ochronny) będzie na chwilę obecną w dalszym ciągu kontynuowana. Dlatego też klienci Energetycznego Centrum S.A., którzy zawarli umowy w ww. zakresie ze Spółką są zobowiązani do dokonywania dalszych wpłat zgodnie z dotychczas zawartymi umowami. Wpłaty mają być dokonywane na dotychczasowe rachunki bankowe Spółki.
Obecnie przystąpiono także do dokonywania czynności zmierzających do całościowego rozliczenia wszystkich klientów Energetycznego Centrum S.A. z tytułu usług sprzedaży energii elektrycznej oraz paliwa gazowego jakie świadczyła Spółka przed dniem ogłoszenia upadłości. Po zakończeniu tych prac i stwierdzeniu ewentualnych nadpłat widniejących na kontach rozliczeniowych poszczególnych klientów, zostaną podjęte niezwłoczne czynności mające na celu zamknięcie rachunków bankowych tych klientów, na których kontach będą widnieć ww. nadpłaty.

Rzecznik konsumentów w związku z sygnałami zgłaszanymi z terenu powiatu tomaszowskiego apeluje do konsumentów-klientów Spółki o zweryfikowanie rozliczeń i niezwłoczne składanie reklamacji jeśli jest taka konieczność.

 

Wszelkie istotne informacje związane z postępowaniem upadłościowym Energetycznego Centrum S.A. będą umieszczane w toku postępowania upadłościowego na stronie internetowej Spółki: ec.net.pl oraz stronie internetowej Syndyka www.saltarski.com w zakładce pn. „Komunikaty”.

 

Mariusz Strzepek
Podziel się:
Oceń:

Komentarze (2)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Paweł
Paweł 20.12.2018, 12:15
Pozdrawiam Panią Rzecznik w Tomaszowie Maz. która fachowo zajęła się sprawą Energetycznego Centrum S.A.
mały Miki
mały Miki 19.12.2018, 22:24
W największych polskich miastach nie spotyka się tak zaangażowanych rzeczników praw konsumenckich, a od kilku lat obserwuje ich działaność.
Pozostałe