O mandacie radnej Klatki powinna zadecydować Rada Miejska

  • 08.01.2019, 19:52 (aktualizacja 08.01.2019, 20:43)
  • Mariusz Strzepek
O mandacie radnej Klatki powinna zadecydować Rada Miejska
Kilka tygodni temu publikowaliśmy informację na temat pisma, jakie wpłynęło do tomaszowskiego magistratu, dotyczącego wygaszenia mandatu radnej Barbary Klatki, którego autor uważa, że w chwili kandydowania nie posiadała ona biernego prawa wyborczego. Pismo adresowane było i wpłynęło do Komisarza Wyborczego w Skierniewicach. Poniżej możecie przeczytać całość wyjaśnień Pana Mieczysława Humka. Zgodnie z nimi sprawą zobowiązana jest zająć się Rada Miejska. Odrębne postępowanie prowadzi tomaszowska prokuratura, która usiłuje wyjaśnić, kto podszywał się w piśmie pod Sylwię Koszarną.

 

W związku z pismem otrzymanym pocztą elektroniczną  w dniu 6 grudnia 2018 r.  uprzejmie informuję, że do wygaszenia mandatu radnego z powodu nieposiadania prawa wybieralności w dniu wyborów do Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z powodu braku stałego zamieszkiwania na obszarze miasta Tomaszów Mazowiecki nie jest uprawniony  Komisarz Wyborczy w Skierniewicach II .

Właściwą w tej sprawie  na podstawie art.383 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) jest Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego. Zgodnie z art. 11 § 1 pkt 5 Kodeksu wyborczego prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego – ma osoba mająca prawo wybierania tych organów.

Przepis ten odsyła  do regulacji określającej czynne prawo wyborcze, zawartej w art. 10 Kodeksu wyborczego, który w odniesieniu do wyborów do rady gminy stanowi, że prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) ma obywatel polski oraz obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat oraz stale zamieszkuje na obszarze tej gminy (art. 10 § 1 pkt 3 lit. a).

Ustawową definicję: "stałego zamieszkania" zawiera  art. 5 pkt 9 Kodeksu wyborczego, który rozumie pod tym pojęciem "zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego pobytu".

Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego może podjąć uchwałę o stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu radnego, w przypadku, gdy ustali, że występują przesłanki do uznania, że radna nie zamieszkuje stale na obszarze miasta Tomaszów Mazowiecki. Do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu konieczna jest bowiem pewność, że radna nie posiada prawa wybieralności z powodu braku stałego miejsca zamieszkania na obszarze miasta Tomaszów Mazowiecki. Wygaśnięcie mandatu radnego jest instytucją prawa wyborczego, trzeba mieć zatem na względzie, że mamy tu do czynienia z wkroczeniem w materię chronioną konstytucyjnie, jaką jest czynne i bierne prawo wyborcze.

Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego zobowiązana jest również stosownie do art. 383§ 3 Kodeksu wyborczego przed  podjęciem uchwały umożliwić radnej złożenie wyjaśnień. W sytuacji, gdy będzie podjęta uchwała o stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu z wyżej przedstawionej przyczyny radnej  przysługuje na podstawie art. art. 384 § 1 Kodeksu wyborczego  skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi w terminie 7 dni od dnia doręczenia uchwały za pośrednictwem Rady Miejskiej  Tomaszowa Mazowieckiego, jako organu, który stwierdził wygaśnięcie mandatu.

Z treści przedstawionego pisma wynika, że zostało przekazane również Przewodniczącemu Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego, który powinien  podjąć czynności w sprawie.

W sprawie ,, podszywania” się autora pisma pod inną osobę proponuję zawiadomić organy ścigania. Pismo, które przekazał Pan w załączeniu otrzymałem również pocztą tradycyjną od Sylwii Koszarnej, bez wskazania adresu nadawcy.

 

Komisarz Wyborczy II

Mieczysław Humka

 

 

Mariusz Strzepek
Podziel się:
Oceń:

Komentarze (9)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Ajdejano
Ajdejano 02.02.2019, 16:18
Do "wyborcy" pier.... jak mały Kazio po dużym deszczu. Zmocz dobrze głowę, zwal k...., wypij duże piwo ( nie wiem, czy ty w ogóle wiesz - co to jest piwo) i nie pier... tutaj głupot.
Ciekawski
Ciekawski 29.01.2019, 22:07
Długo nie wyjaśnia się tej sprawy! Dlaczego?
Polak
Polak 14.01.2019, 09:57
Co to za baba przeciez ona nawt nie jest z Tomaszowa
wyborca
wyborca 09.01.2019, 16:23
a może będzie tak jak w poprzedniej kadencji ? Radny który wskazał zameldowanie gdzie indziej , a zamieszkiwał poza terenem miasta , został radnym miasta , wskazywał w oświadczeniach majątkowych jednie nieruchomośc która zamieszkiwał - czyli poza terenem Tomaszowa Mazowieckiego. O tym fakcie pewnie nikt nie wiedział i nie chciał wiedzieć , bo i po co ? Kogo obchodziło że jest to niezgodne z prawem ?
Sady adminstracyjne uważają że za miejsce stałego pobytu w świetle orzecznictwa nie uznaje się bowiem miejsce, gdzie dana osoba jest zameldowana, ale to gdzie realizuje swoje podstawowe funkcje życiowe tj. mieszka, spożywa posiłki, nocuje, wypoczywa, przechowuje swoje rzeczy niezbędne do codziennego funkcjonowania. To właśnie miejsce jest nazywane , centrum życiowym. Czy opisana sytuacja nie jest dziwna , w obliczy faktu, że wszyscy Polacy znają się na prawie i przepisach wyborczych ? Obowiązujące obecnie prawo stanowi, że kiedy rada gminy, miasta czy powiatu poweźmie wiadomość, iż radny utracił prawo wyborcze, musi wygasić mu mandat. Jeżeli nie podejmuje takiej uchwały, wojewoda wzywa do jej podjęcia w terminie 30 dni. W razie bezskutecznego upływu tego terminu wojewoda, po powiadomieniu ministra właściwego do spraw administracji publicznej, wydaje zarządzenie zastępcze, czyli sam wygasza mandat.
Uwielbiamy tzw falandyzacje prawa ale przecież wszystkie orzeczenia sądów w tego typu sprawach są jednoznaczne i bardzo czytelne. Jeśli prawo jest źle interpretowane przez organ który ma stanowić to prawo lokalnie , to jest to szacunek i jego przestrzeganie , czy mozna nawać to inaczej ? wyobraźmy sobie sytuację , że ktoś pozbawiony jest wyrokiem, prawa do kierowania pojazdami , a jeździ samochodem nadal . Czekawi mnie ilu rodaków powie - spoko przeciez nikomu nic nie wadzi, musi pracowac , musi utrzymać rodzinę. Musi x kolejne argumenty .Gorzej gdy spowoduje zdarzenie i bedzie brak uprawnień do odszkodowania z ubezpiecznia. Ale czy radny łamiąc prawo wyborcze i mając jednoczesnie przyzwoity dochód z pracy , musi być radnym ? Jaki przykład stosowania i postrzegania prawa daje wyborcom i mieszkańcom ? Pozostawiam czytelnikom pod rozwagę
Mariusz Strzępek
Mariusz Strzępek 09.01.2019, 19:05
Obiecuję, że jeśli będzie tak jak w poprzedniej kadencji, to osobiście skieruje pismo do Rady Miejskiej jeszcze raz. Nie anonimowe, tylko podpisane własnym nazwiskiem. Jeśli sa wątpliwości, to właściwy organ obowiązany jest zająć w tej sprawie stanowisko. Skoro ludzie noszą na koszulkach słowo konstytucja i na usłąch slogany o praworządności powinni być gotowi na weryfikację legalnści własnych działań. Wątpliwości są uzasadnione. Należy je albo rozwiać albo podjąć działania mające na celu wyeliminowanie nieprawidłowości.
Mark
Mark 09.01.2019, 15:50
Dajta juz spokoj
Kura dziobka
Kura dziobka 10.01.2019, 11:22
Tzn co? Oszukiwanie ludzi jest ok?
Adek
Adek 09.01.2019, 10:53
Wybory były 21 października 2018r. Mamy 9 styczeń 2019r. I co? I nic! Będą teraz radzić. Sama zainteresowana powinna zdecydować się czy jest tomaszowianką czy brzustowianką. Jeśli faktycznie przebywa to tu to tam to niech odda mandat. Uniknie kompromitacji, sporów sądowych i niepotrzebnego rozgłosu.
.
. 08.01.2019, 22:48
Nie zdziwiłbym się gdyby to ktoś z kręgu PO się podszywał.

Pozostałe