Tomaszów aglomeracją miejską

 • 03.11.2019, 11:10 (aktualizacja 03.11.2019, 11:16)
 • red.
Tomaszów aglomeracją miejską
Na ostatniej sesji Rady Miejskiej samorządowcy przyjęli uchwałę w prawie utworzenia aglomeracji Tomaszów Mazowiecki. Została wyznaczona uchwałą Sejmiku Województwa Łódzkiego ze stycznia 2015 r. Tworzą ją miejscowości: Tomaszów Mazowiecki, Zaborów Pierwszy, Zaborów Drugi, Wiaderno, Wąwał, Twarda, Tresta, Swolszewice Małe, Smardzewice, Komorów. Uchwała dyskusji nie wzbudziłą

Ponowne wyznaczenie obszaru Aglomeracji Tomaszów Mazowiecki podyktowane zostało zmianami przepisów prawa, m.in. zmianą w zakresie kompetencji organów właściwych do wyznaczenia obszaru aglomeracji. Znowelizowane Prawo wodne uprawnienia te przekazało samorządom gminnym, które w tej sprawie powinny podjąć stosowne uchwały. Ustawa wskazuje, że jeżeli aglomeracja obejmuje tereny położone w dwóch lub więcej gminach, właściwa do jej wyznaczenia jest rada gminy o największej równoważnej liczbie mieszkańców. W tym przypadku jest to oczywiście Rada Miejska, ponieważ w jej skład wejdą miejscowości położone w gminie wiejskiej Tomaszów.

Aglomeracja Tomaszów Mazowiecki ma charakter monocentryczny, ze względu na fakt, że obejmuje jedno miasto rozmieszczone wokół niego w sposób satelitarny zurbanizowane wsie, tworząc w ten sposób strefę podmiejską. Utworzenie aglomeracji to krok w kierunku wchłonięcia ich przez miasto i utworzenia dzielnic „sypialnianych”.

Z uwagi na zmiany przepisów prawa związanymi ze sposobem wyliczania Równoważnej Liczby Mieszkańców wyznaczając aglomerację Tomaszów Mazowiecki zweryfikowano jej obszar i granice, uwzględniając aktualizację RLM, wskaźnika koncentracji oraz planowane inwestycje.

Dla aglomeracji Tomaszów Mazowiecki została ustanowiona liczba RLM w ilości 95 710. Stopień skanalizowania wynosi 91,9%, po zrealizowaniu inwestycji budowy sieci kanalizacji sanitarnej w latach 2019 – 2020 i podłączeniu 5 369 osób stale przebywających na terenie aglomeracji oraz 331 osób czasowo przebywających w aglomeracji stopień skanalizowania wzrośnie do 97,86% co pozwoli spełnić wymóg wyposażenia aglomeracji o RLM < 100 000, w sieć kanalizacyjną co najmniej na poziomie 95%.

Autorzy zajmujący się problematyką urbanizacji wskazują na korzyści i zjawiska negatywne wynikające z ustanowienia aglomeracji miejskich. Aldona Harasimowicz w swojej pracy zat.Eefekty aglomeracji . Czynnik czy bariera rozwoju miast? Analiza wybranych aspektów w świetle literatury przedmiotu” wskazuje na szereg korzyści. Wśród nich

 • duży i zróżnicowany rynek pracy, w tym rozwój specjalistycznych rynków pracy

 • chłonny rynek zbytu

 • duża liczba i duże zróżnicowanie podmiotów gospodarczych (w tym wyspecjalizowane podmioty)

 • możliwość bezpośrednich kontaktów (twarzą w twarz) podczas transakcji między podmiotami

 • gospodarczymi; łatwość komunikowania się, przepływ informacji

 • wyższa renta gruntowa

 • rozpowszechnianie się umiejętności i wiedzy

 • sieć powiązań formalnych i nieformalnych pomiędzy podmiotami

 • malejące koszty transakcji

 • redukcja ryzyka związanego z szokami rynkowymi

 • dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna i społeczna

 • możliwość wspólnego użytkowania dóbr publicznych

 • różnorodne możliwości zagospodarowania czasu wolnego i rozwoju mieszkańców

 • stosunkowo wysoki poziom tolerancji na różnorodność;

 • większa akceptacja dla ludzi wyznających wartości inne od „społecznie akceptowanych lub pożądanych” (brak lub niski poziom kontroli społecznej)

Z jakimi czynnikami niepożądanymi możemy mieć do czynienia? Ta sama autorka wylicza:

 • wysokie koszty funkcjonowania poszczególnych podmiotów (np. ceny nieruchomości, ceny czynników produkcji) i życia

 • wzrost wydatków publicznych wynikający z funkcjonowania aglomeracji (np. na ochronę środowiska, gospodarkę odpadami, modernizację i rozbudowę infrastruktury technicznej)

 • zatłoczenie i marnotrawstwo czasu związane z przemieszczaniem się w obrębie aglomeracji miejskiej (zarówno w mieście centralnym, ale także na przedmieściach)

 • przestępczość

 • zanieczyszczenie środowiska

 • hałas

 • choroby cywilizacyjne (wynikające w dużej mierze z tzw. miejskiego stylu życia)

 • wykluczenie społeczne, ubóstwo, segregacja społeczna

 • napływ imigrantów

 • obniżanie standardów w zakresie dotychczasowych systemów wartości, etyki (np. spadek znaczenia rodziny, przyjaźni, laicyzacja społeczeństwa)

 • anonimowość, powierzchowność relacji międzyludzkich

 • brak poczucia tożsamości, przynależności do danej społeczności, miejsca

red.

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (31)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

he-man
he-man 12.11.2019, 21:02
Trochę to dziwne bo wszelkie prognozy idą w przeciwną stronę. Miasto systematycznie się wyludnia. Ta kwestia z aglomeracją to chyba bardziej desperacka próba utrzymania statusu miasta. Jak dla mnie to nic z tego nie będzie. Za 4 lata będzie zmiana władz i nowe wpadną na inne dziwne pomysły.
m&amp;m
m&m 14.11.2019, 08:48
Wyludnia się, bo kto może, to buduje się pod Tomaszowem. Atrakcyjnych terenów dostatek. Jeśli jednak w Tomaszowie się pracuje, bywa codziennie, robi zakupy, chodzi do kina i można do centrum ze swojej wsi dojechać w 10 minut, to coś jest na rzeczy z tą aglomeracją. Przecież te rozbudowywane wsie można nazwać osiedlami i są praktycznie dzielnicami Tomaszowa.
EL
EL 04.11.2019, 23:02
"Aglomeracja tomaszowska" - brzmi wręcz niewiarygodnie.. Jak dla mnie Tomaszów powinien mieć silne relacje z Łodzią, jest miastem młodym historycznie z przeszłością podobną jak Zgierz, Pabianice, Brzeziny. Gdyby tylko leżał bliżej Łodzi... Jestem tomaszowianinem, tu się wychowałem i mieszczańskie tradycje są mi bliższe niż "małomiasteczkowe" nawyki , których przez ostatnie lata przybyło.. Przede wszystkim ważna jest silna współpraca samorządów, wypracowanie wspólnych udogodnień komunikacyjnych na przyszłość. Mieszkańcy powinni mieć możliwość szybkiego dojazdu do Łodzi do pracy i w innych celach. W zach. Europie to norma. U nas wciąż jeszcze nie.
Taka ciekawostka
Taka ciekawostka 14.11.2019, 11:04
Nie wiem czy wiecie, ale jeszcze 50 lat temu adres do naszego miasta to: Tomaszów Maz. powiat brzeziński.
Ajdejano
Ajdejano 04.11.2019, 15:25
Do "z" dzisiaj rano: brawo!
Ja, kiedy czytałem artykuł powyżej, też przez chwilę zastanawiałem się: co tutaj ma Prawo wodne do komunalizacji sąsiednich miejscowości.
Jednak, nie chciało mi się tego zgłębiać i skupiłem się na tych dyrdymałach, opisujących ewentualne przyłączenie pobliskich wsi do miasta.
Jednak prawda jest taka, że nie ma żadnej, racjonalnej przesłanki, aby z tomasiówka robić metropolię, natomiast oczywistym powinno być, aby sieć kanalizacji komunalnej w sąsiednich wsiach i sieć tomaszowską uznać za jednolitą sieć, która i tak, w końcówce, wspólnie jest zbierana w kolektory podstawowe i tymi kolektorami trafia do tomaszowskiej oczyszczalni ścieków. I to już ma sens.
Tylko nie wiem, czy nie zapomniano o modernizacji kolektora K-0.
Jurek
Jurek 04.11.2019, 11:48
Są w Tomaszowie dwie bardzo ciekawe ulice uzbrojone w media; Fabryczna od Bema i Ruda. Z jednej strony zabudowane a druga strona ulicy stanowi pas lasu. Czy nie można byłoby zrobić wycinki lasu pasem po 50 metrów szerokości. Miasto zyskałoby na długości prawie 2 km działki budowlane z dostępem do wspomnianych już mediów w tych ulicach. I szacunkowo około 100 działek budowlanych, po sprzedaży których miasto zyskałoby zastrzyk gotówki.
Wyciąć las
Wyciąć las 04.11.2019, 18:14
a powstałe tereny zabetonować.
Oj, głowa radziecka, a rozum dziecka.
analityk
analityk 04.11.2019, 17:24
Niezły pomysł; 100 działeczek po 150 tys. = 15 milionów zł do kasy Ratusza!
Damian
Damian 04.11.2019, 12:37
ŁEB SE WYTNIJ A NIE LAS
z
z 04.11.2019, 06:49
Artykuł jest nieścisły i druga jego część (ta poświęcona problemom urbanizacji) wprowadza w błąd. Uchwała Rady Miejskiej dotyczyła aglomeracji według Prawa wodnego. To nie ma nic wspólnego z wchłanianiem okolicznych miejscowości przez Tomaszów. To dotyczy gospodarki ściekami. Taka aglomeracja była już wyznaczona, ostatnio uchwałą sejmiku województwa (co autor zauważył).
t
t 03.11.2019, 22:22
Aglomeracja Tomaszów Mazowiecki dzięki przyłączeniu części gminy wiejskiej Tomaszów zwiększy ilość mieszkańców oraz swój miejski budżet (będzie można pokryć straty).
Tomaszów ma szansę być drugim miastem co do wielkości po Łodzi.
Tom
Tom 04.11.2019, 08:53
Przy dalszym zwiększonym ubytku ludności Tomaszowa, za 4 lata spadamy poniżej pułapu 50 tys mieszkańców i wybieramy wtedy burmistrza...
młody
młody 14.11.2019, 11:33
Za cztery lata jest nas w Tomaszowie poniżej 50 tys, to znaczy będziemy wybierać Burmistrza?
J.P.
J.P. 03.11.2019, 22:20
Czy AGLOMERACJA TOMASZOWA przekroczy zapowiadane kiedyś 100 tys. głów?
L.G.
L.G. 04.11.2019, 08:32
Nie przekroczy sto tysięcy głów, przybędzie nam w aglomeracji ok 12 tys, wtedy Tomaszów uzyska około 70 tys. mieszkańców. A to i tak mniej jak ma Piotrków który liczy 75 tys. mieszkańców.
:)
:) 04.11.2019, 17:37
Chyba dawno pan nie aktualizował informacji o piotkrowie :D 75tys hahahha - pan tam gdzieś na ich portalach to napisze - uśmieją się :)
Piotrków Trybunalski
Piotrków Trybunalski 04.11.2019, 18:11
Według danych z 31 grudnia 2018 ma 72 211 mieszkańców.
Ajdejano
Ajdejano 03.11.2019, 21:48
Do "Mieszkaniec".
W Nagórzycach nie ma kanalizacji, natomiast koło grot przebiega duży kolektor kanalizacji pomiędzy Borkami a Tomaszowem. To g.ó.w.n.o ciągle się zapycha i dlatego muszą je przepychać.
Mieszkaniec
Mieszkaniec 03.11.2019, 21:28
Kanalizacja niby jest ale w Nagorzycach ciagle kolo grot pompuja szambo wieczorami. Nie wszyscy jednak maja przylacze?! A to jest niby Tomaszow, a smrod niesamowity.
Jesteśmy metropolią
Jesteśmy metropolią 03.11.2019, 19:25
mamy własne gołębie
Bee
Bee 03.11.2019, 19:10
To teraz TM bedzie mial ze 100tys mieszkancow
Kamień z Wonwału
Kamień z Wonwału 03.11.2019, 17:45
Gorzej gdy Opoczno przegłosuje taką ustawę i wchłoną Tomaszów, jako sypialnię Opoczna :-)
Ja
Ja 03.11.2019, 17:54
To tam ustawy przyjmują? No proszę:)
Tolek
Tolek 03.11.2019, 16:45
Ja nie chcę do Tomaszowa
Mieszkaniec
Mieszkaniec 03.11.2019, 15:49
Proponuje jak w Łodzi uruchomić bilet aglomeracyjny na terenie Tomaszowa Mazowieckiego to by było naprawdę super rozwiązanie.
Roman
Roman 03.11.2019, 15:29
Chej pisy tomaszowskie, włączcie ale Tomaszów do Warszawy. Będziemy taką sypialnią stolicy.
Ajdejano
Ajdejano 03.11.2019, 13:57
Materiał powyżej dobry i dosyć wnikliwy, ale Admin zapomniał, że Jego portal, to nie jest portal naukowy, a nawet nie paranaukowy. To jest portal dla zwykłych ludzi, a nawet dla takich wariatów, jak np. ja.

Nie tak dawno temu były pomysły, aby np. Spałę włączyć do Tomaszowa. Był ten pomysł ogólnie wyśmiewany (przeze mnie też). Bo to było trochę naciągane: kilka kilometrów lasów pomiędzy miastem i Spałą ???
Teraz jakaś cisza....
To może jeszcze włączcie: Zawadę, Łazisko, Kwiatkówkę (pani Basia, Świńska już nie, bo to brzydka nazwa), Jadwigów, Luboszewy i Lubochnię (o ile się na to zgodzi).

Chciałbym doczekać czasów, kiedy Wolbórz bezie też aglomeracją.
Coraz bardziej kabaretowe sprawy podejmują nasi przedstawiciele (nie daj Panie Boże), czyli radni.
KP
KP 04.11.2019, 11:37
Inicjatywa dotyczyła włączenia Spały do Gminy Tomaszów a nie do miasta Tomaszów. To zupełnie co innego.
Silv
Silv 03.11.2019, 18:00
Zapraszam do Kędzierzyna- Koźla zobaczysz, że może istnieć miasto, w którym osiedla odzielone są lasami, polami itp.. i to nie taki mały kawałek jak u nas do Spały ale co może wiedzieć tak światowy człowiek jak ty, :)
.
. 03.11.2019, 14:41
W punktach dal esencje, wlasnie bardzo dobrze
Taaa
Taaa 03.11.2019, 13:43
Piszecie o TM jak o nowym jorku :D ten papier na pewno spowoduje wzrost przestępczości :D I zwiększenie korków w Smardzewicach :D

Pozostałe