Zdrowie Psychiczne równie ważne

  • 21.01.2020, 10:46 (aktualizacja 21.01.2020, 11:16)
  • Stanisław Konstanty Gruszczyński
Zdrowie Psychiczne równie ważne
W 2018 roku Powiat Tomaszowski przyjął Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018-2022. Zawiera on część zat. diagnoza występowania zaburzeń psychicznych na terenie powiatu tomaszowskiego. Niestety wydaje się być ona mocno niekompletna, ponieważ opiera się jedynie na danych pochodzących z Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Obejmje więc jedynie osoby, które same chcą uzyskać prawne potwierdzenie statusu osoby niepełnosprawnej. Liczba osób cierpiących na zburzenia psychicznie jest wielokrotnie większa niż wskazuje to ten dokument.

Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w zakresie zaburzeń psychicznych orzeka o jednej z trzech kategorii:
- 01-U (upośledzenie umysłowe począwszy od upośledzenia w stopniu umiarkowanym),
- 02-P (choroby psychiczne w tym: zaburzenia psychotyczne, zaburzenia nastroju począwszy od zaburzeń o umiarkowanym stopniu nasilenia, utrwalone zaburzenia lękowe o znacznym stopniu nasilenia, zespoły otępienne),
- 12-C (całościowe zaburzenia rozwojowe, powstałe przed 16 rokiem życia, z utrwalonymi zaburzeniami interakcji społecznych lub komunikacji werbalnej oraz stereotypami zachowań, zainteresowań i aktywności o co najmniej umiarkowanym stopniu nasilenia).

Niestety dane ujęte w tabelach są kompletnie niespójne. Według tabeli numer 3 liczba wydanych orzeczeń wg przyczyny niepełnosprawności (dotyczących wymienionych wyżej kategorii) wynosi w 2017 roku 164. Tymczasem w kolejnym zestawieniu, gdzie pojawia się rodział na stopnie niepełnosprawności osób tych jest już 550. Relacja powinna być być może odwrotna, ponieważ stopnia niepełnopsrawności nie określa się w przypadku osób do 16 roku życia. 

Niezależnie jednak od niezbyt chyba rzetelnie przygotowanych danych przez Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności skala problemu w naszym powiecie jest dużo większa. 

 

Wskazuzją na to dane z tego samego opracowania dotyczące ilości pacjentów, którym porad udzialono w ramach Poradni Zdrowia Psychicznego przy Tomaszowskim Centrum Zdrowia. W 2017 roku było ich 1479. Udzielono im ponad 3500 porad. Z uwagi na fakt, że TCZ nie miał podpisanej umowy na lecznie dzieci, brak jest danych o osobach pponiżej 18 roku życia. Ponad 500 osób trafiło natomiast do poradni leczenia uzależnień. 

Udzielanie pomocy w związku z zaburzeniami psychicznymi odnoszone jest zwyczajowo do świadczeń opieki zdrowotnej oraz działalności wyspecjalizowanych w tym zakresie podmiotów leczniczych. Tak postrzegana pomoc utożsamiana jest z leczeniem.  Jednak nie każda osoba z zaburzeniami psychicznymi tego wymaga. Często świadczenia zdrowotne udzielane takim osobom traktowane są jako ostateczność.

Nie bez znaczenia jest tu postawa samych zainteresowanych i ich bliskich, którzy nie dostrzegają problemu, próbują go bagatelizować albo ukrywać przed otoczeniem. Część osób cierpi na zaburzenia, które nie kwalifikują się do leczenia. Większość takich osób funkcjonuje w swoim środowisku samodzielnie lub pod opieką rodziny, niemniej zaburzenia psychiczne nierzadko są przyczyną powstawania trudnych sytuacji życiowych, których dana osoba nie jest w stanie przezwyciężyć. 

Oznacza to, iż liczba osób wymagających specjalistycznej pomocy psychologicznej lub psychitrycznej jest faktycznie duży wieksza niż wynika to z oficjalnych rejestrów. Niestety program ochrony zdrowia psychicznego nie wskazuje kierunków, dzięki którym zadanie to można byłoby wykonywać w sposób efektywny. Dokument wprost wyklucza opracowanie lokalnego programu zwiększenia dostępności i zmniejszenia nierówności w dostępie do różnych form środowiskowej psychiatrycznej opieki zdrowotnej, w tym rozwoju Centrum Zdrowia Psychhicznego oraz placówek psychiatrycznej opieki zdrowotnej dla dzieci i młodzieży. Powodem jest brak środków finansowych, które na ten cel można byłoby przyznaczyć. 

Tymczasem problem staje się coraz bardziej palący. Ilość osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających (w tym dopalaczy) jest zatrważająca. Co roku notowanych jest coraz więcej przypadków. Oddział psychiatryczny Tomaszowskicgo Centrum Zdrowia obsługuje de facto cztery powiaty (także opoczyński, piotrkowski i rawski). Trafiają na niego pacjenci często w stanie zagrażającym ich zdrowiu i życiu. 

Warunki, jakie panują na oddziale często uniemożliwiają podjęcie skutecznej terapii. W ubiegłym roku poczyniono pierwsze kroki w celu zmiany tej sytuacji. Na początek na wniosek szefa komisji zdrowia rodziny i spraw społecznych zakupiono nowe łóżka dla pacjentów oddziału. Do budżetu wprowadzono też 100 tysięcy złotych na przygotowanie projektu nowego budynku, w którym mogłaby ulokować się psychitria wraz z oddziałem odwykowym oraz terapi,a dzienną i psychiatrią środowiskową. Z uwagi na to, że jeden lekarzy kończy specjalizacją z zakresu pscyhiatrii dzieciięcej mielibyśmy szansę stać się jednym z  nielicznych ośrodków leczących osoby niepełnolenie. 

- Nie mamy gdzie pracować ani też możliwości bezpiecznego opiekowania się pacjentami. Obecnie jest to około 40 osób. Mamy oddział psychiatryczny ogólny, gdzie w jednym dużym pomieszczeniu podzielonym na kilkanaście sal kilkułóżkowych znajdują się pacjenci w bardzo ciężkim stanie psychicznym, bezpośrednio zagrażający sobie i otoczniu oraz tacy, którzy zbliżają się już do "wypisu". Na oddziale powinna być wyodrębniona część ostra, przeznaczona dla pacjentów niebezpiecznych - mówią lekarze i podkreślają, że współczesne trendy w leczeniu zaburzeń psychicznych podążają w kierunku minimalizacji liczby całodobowych hospitalizacji. Psychiatria dzienna oraz środowiskowa nie generuje tak wysokich kosztów - Na oddział dzienny pacjent trafia o 9 rano a wychodzi z niego o 16 po południu. - Medycy twierdzą też, że często ich oddział traktowany jest jak izba wytrzeźwień. Trafiają na niego osoby nietrzeźwe i agresyywne, którymi personel musi się zajmować mimo, że nie ma żadnych podstaw do hospitalizacji. 

Osobnym problemem jest stan techniczny budynku oraz grzyb wykwitających na części ścian. Prawdą jest, że na oddziale przez ostatnie lata nie działo się nic. Być może teraz pojawia się na to szansa. Kluczem są oczywiście pieniądze. Na budowę nowego oddziału potrzeba zapewne kilkanaście milionów złotych. Powiat sam takiego ciężaru nie udźwignie. Trzeba pieniędzy poszukać gdzieś indziej. Według Narodowego Programu Ochrony Zdroiwa Psychicznego za tworzenie Centrów Zdrowia Psychicznego odpowiadają marszałkowie województw. Potrzebny więc aktywny, intesywny i skuteczny lobbing. Od dnia wyborów aktywność polityków, którzy bywali u nas kilka razy dziennie niestety osłabła. Należy liczyć na osobiste kontakty Starosty i Prezydenta. 

Pieniądze na projekt są, program funcjonalno użytkowy przygotowuje szpital. Trzeba też zmienić i zaktualizować kilka dokumentów o charakterze strategicznym łącznie z cytowanym na wstępie programem przyjętym przez powiat oraz mapą potrzeb zdrowotnych

 

Stanisław Konstanty Gruszczyński

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (7)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Autor tekstu
Autor tekstu 21.01.2020, 15:05
https://pl.wikipedia.org/wiki/…
.
. 21.01.2020, 19:07
Dobry Autor. Więcej jego tekstow prosimy!
Ados
Ados 21.01.2020, 13:38
Jaki związek ma ilość wydanych orzeczeń z liczbą udzielonych porad czy samych pacjentów ? Sam byłem u lekarza tej samej specjalnosci 4 razy w ubiegłym roku. Nie wszyscy ubiegają się o stopień niepełnosprawnosci. Jaką ma Pan wiedzę lekarską, bo w tekście owszem przytacza pan opinie anonimowych lekarzy, w innym zaś miejscu opisuje sposoby ipostepowania i terapię jakby sam był terapeutą lub specjalistą?
SKG
SKG 21.01.2020, 14:20
A ja gdzieś wskazuję taką korelację?
Ados
Ados 21.01.2020, 16:08
Cyt. . Część osób cierpi na zaburzenia, które nie kwalifikują się do leczenia. Większość takich osób funkcjonuje w swoim środowisku samodzielnie lub pod opieką rodziny, niemniej zaburzenia psychiczne nierzadko są przyczyną powstawania trudnych sytuacji życiowych, których dana osoba nie jest w stanie przezwyciężyć. Czyja to opinia ?

Oznacza to, iż liczba osób wymagających specjalistycznej pomocy psychologicznej lub psychitrycznej jest faktycznie duży wieksza niż wynika to z oficjalnych rejestrów. To jest przypuszczenie czy fakt?
Soda
Soda 24.01.2020, 13:29
To pewnie fakt bo część osób wybiera leczenie prywatne.
!
! 21.01.2020, 18:06
Ok. B.dobrze krótko i konkretnie.

Pozostałe