Starostwo do odwołania zamknięte dla petentów

  • 17.03.2020, 16:05
  • Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim
Starostwo do odwołania zamknięte dla petentów
Do mieszkańców powiatu tomaszowskiego, informację o zamknięciu do odwołania Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim dla petentów, ogłosił Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego.

Z uwagi na rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19 w trosce o zdrowie Klientów i pracowników Urzędu, działając na podstawie § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r., w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r., poz. 433), podjąłem decyzję o czasowym zamknięciu Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim dla Klientów od 18 marca 2020 r.  do odwołania.
Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim pracuje normalnie, ale bez bezpośredniego kontaktu z Klientem. Sprawy będą załatwiane drogą elektroniczną (w tym za pośrednictwem e-PUAP)  lub telefonicznie.  W sprawach pilnych, wymagających obecności w Urzędzie, wizyty będą umawiane indywidualnie po telefonicznym kontakcie. 

KONTAKT  ZE STAROSTWEM:
Centrala: tel.44 724 21 27, 44 724 27 50;  fax 44 724 29 15
Sekretariat w.333, e-mail: [email protected]
Kancelaria w.100

Wydział Obsługi (OB) 
w. 433,  e-mail: [email protected]

Biuro Rady Powiatu (BRP) 
w. 101, 102,   e-mail: [email protected]

Wydział Finansowo-Księgowy i Budżetu (FKB) w. 305 - 310
e-mail: księ[email protected] , [email protected]

Referat Zarządzania Kryzysowego (ZK) 
w. 276, 277, e-mail: [email protected]

Referat Zdrowia i Spraw Obywatelskich (ZSO) 
w. 118,
e-mail: [email protected];

Referat Transportu i Rozwoju Powiatu (TRP) 
w. 224,405,
e-mail: [email protected]; [email protected];

Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych (ISP) 
w. 221, 222,
e-mail: [email protected];

Referat Administrowania Danymi Osobowymi i Informatyki (ADI) 
w. 312, 313,
e-mail: [email protected]

Wydział Komunikacji (WK) 
Rejestracja- w.555 ; Prawa jazdy- w.666 oraz w. 406 i w.408;
e-mail: [email protected]

Wydział Architektury i Budownictwa (WAB) 
w. 104 – 110,
e-mail: [email protected]

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (ZRO) 
w. 205 -207
, e-mail: [email protected]

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (GGN) 
Ewidencja gruntów – w. 113, 114, 159, 139; Wypisy/wyrysy: w. 115; PODGiK w. 127, 129, 120, 119, 124, 125
, e-mail: [email protected]

Wydział Organizacyjny i Kadr (OK) 
w. 225, 227,
e-mail: [email protected]; [email protected]

Referat Kontroli (RK)
w. 311,
e-mail: [email protected]

Powiatowy Rzecznik Konsumentów (PRK)
Tel. 044-725-30-90
, e-mail: [email protected]

Wydział Kultury i Promocji Powiatu (KPP)
w. 418,
e-mail: [email protected]

Wydział Oświaty i Sportu (OIS)
w. 242;
e-mail: [email protected]

Referat Zamówień Publicznych (ZP)
w. 215, 246,
e-mail:[email protected]

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (PZN) 
w. 409, 410, 416,
e-mail: [email protected]

Samodzielne stanowisko ds. zarządzania ruchem drogowym (ZRD)
w. 128,
[email protected]

Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP) w.103

Inspektor Ochrony Danych (IOD)
w. 276,
e-mail: [email protected]

Referat Prawny (RP) 
w. 302, 303
, e-mail: [email protected]

adres e-PUAP: o4ua6o2y1n/skrytka

Prosimy o dokonywanie płatności przelewem na następujące konta:

Nazwa banku: GETIN NOBLE BANK S.A.
Numer rachunku bankowego    Przeznaczenie rachunku
53 1560 0013 2000 1462 1000 0002     - opłaty komunikacyjne m.in. rejestracja pojazdów, prawo jazdy, 
- opłata za parkowanie i holowanie pojazdów usuniętych z drogi,
- opłaty za  najem i dzierżawę majątku Powiatu,
- opłaty za wydanie karty wędkarskiej, 
- opłaty geodezyjne, 
- opłaty za informacje o środowisku
42 1560 0013 2000 1462 1000 0006    opłaty związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa:
- użytkowanie wieczyste,  
- trwały zarząd,  
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego, 
- najem, dzierżawa 
- bezumowne korzystanie z nieruchomości 
96 1560 0013 2000 1462 1000 0004    - opłaty za wydanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej
- opłata za duplikat legitymacji osoby niepełnosprawnej

OPŁAT SKARBOWYCH NALEŻY DOKODNYWAĆ NA NASTĘPUJĄCE KONTO:
ING Bank Śląski Centrum Korporacyjne 
Nr 90 1050 1461 1000 0023 6464 4324
URZĄD MIASTA
ul. P.O.W. 10/16
97-200 Tomaszów Maz.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Finansowo-Księgowy i Budżetu tut.Starostwa.

Ponownie informujemy, że występująca epidemia koronawirusa spełnia przesłanki tzw. siły wyższej co daje na podstawie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego (art. 189e) możliwość odstąpienia od naliczania kar pieniężnych z powodu niezarejestrowania w terminie 30 dni pojazdu sprowadzonego z innego kraju Unii Europejskiej albo nie zgłoszenia w tym samym terminie nabycia lub zbycia pojazdu.
Po ustaniu stanu zagrożenia epidemicznego w terminie 7 dni należy złożyć wniosek o przywrócenie terminu dokonania tych czynności razem z wnioskiem o rejestrację lub zawiadomieniem o nabyciu lub zbyciu pojazdu i będzie równoznaczne z dokonaniem czynności w ustawowym terminie, a więc nie podlega administracyjnej karze pieniężnej.  Wzór wniosku o przywrócenie terminy będzie udostępniony w późniejszym czasie na stronie BIP urzędu.
Klientów Wydziału Komunikacji informuję, że zawiadomienie o zbyciu czy nabyciu pojazdu zarejestrowanego na terenie kraju można złożyć elektronicznie przez platformę epuap.gov.pl lub drogą pocztową. 

POWYŻSZE CZASOWE ZAMKNIĘCIE STAROSTWA dotyczy również jednostek, które mają siedzibę w budynku Starostwa:
Powiatowy Urząd Pracy - 44 724 68 64, e-mail :[email protected]
Zarząd Dróg Powiatowych – 44 710 33 14, e-mail:  [email protected]
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 44 725 08 37, e-mail: [email protected]
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - 44 725 14 60,  e-mail: [email protected]
W sprawach pilnych, wymagających obecności w w/w jednostkach wizyty będą umawiane indywidualnie po telefonicznym kontakcie. 

W przypadku pojawienia się nowych okoliczność będziemy przekazywać Państwu informacje na bieżąco.
Za utrudnienia i ograniczenia bardzo przepraszamy, ale są one podyktowane wyjątkową sytuacją. Liczymy na Państwa zrozumienie.

Mariusz Węgrzynowski
Starosta Powiatu Tomaszowskiego

Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (1)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

varan
varan 17.03.2020, 18:35
Panie Starosto, Pan się nie boi ! Przecież Patron Powiatu nas przed wirusem ochroni !

Pozostałe