Od 25 maja 2020 zmiany w obsłudze interesantów w budynku Starostwa

  • 22.05.2020, 16:26
  • Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim
Od 25 maja 2020 zmiany w obsłudze interesantów w budynku Starostwa
Od poniedziałku 25 maja 2020 roku wykonywanie przez Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim zadań o charakterze publicznym podlega do odwołania ograniczeniu wyłącznie do zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom, tj. w szczególności zadań z zakresu: 1/pomocy społecznej 2/ wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych 3/ administracji architektoniczno-budowlanej 4/ ochrony środowiska dot. decyzji zezwalających na usunięcie drzew i krzewów i dot. zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko.

Do budynku Starostwa będzie mogło wejść jednocześnie po jednej osobie na jedno stanowisko obsługi przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa (odkażenie rąk, bezpieczna odległość, maseczka). Wejście do budynku będzie możliwe:

1/od ul. Szkolnej dla interesantów Wydziału Komunikacji w sprawach związanych   z wydawaniem praw jazdy i odbiorem dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów, Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności oraz do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,

2/od ul. św. Antoniego dla interesantów Powiatowego Urzędu Pracy oraz dla interesantów Starostwa z zakresu Wydziału Architektury i Budownictwa, Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (w zakresie decyzji zezwalających na usunięcie drzew i krzewów i zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko), Wydziału Geodezjii Gospodarki Nieruchomościami (w zakresie wydawania wypisów  i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków) oraz interesantów, którzy chcą złożyć  dokumenty w kancelarii Starostwa.

Od poniedziałku 25 maja 2020 roku będą funkcjonowały w Starostwie następujące stanowiska obsługi:

1/ Wydziału Komunikacji w zakresie wydawania praw jazdy,

2/Wydziału Komunikacji w zakresie wydawania dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych,

3/ Wydziału Architektury i Budownictwa,

4/ Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w zakresie decyzji zezwalających na usunięcie drzew i krzewów i dot. zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko,

5/ Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,

6/Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w zakresie wydawania wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków,

7/ Kasa Starostwa (prosimy o płatność przy użyciu karty płatniczej),

8/ Kancelaria Starostwa.

Do odwołania Starostwo pracuje w godz. od 7.30 do 15.30 (obsługa interesantów Wydziału Komunikacji od 7.30 do godz.15.00)

OBSŁUGA INTERESANTÓW z zakresu WYDZIAŁU KOMUNIKACJI:

- odbiór dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów – tak jak dotychczas – po umówionej wizycie telefonicznej,

- złożenie wniosku w sprawie rejestracji: za pośrednictwem operatora pocztowego/kuriera, osobiście poprzez złożenie  kompletu dokumentów w kancelarii Starostwa.

- złożenie wniosku w sprawie praw jazdy: za pośrednictwem operatora pocztowego/kuriera, osobiście poprzez złożenie  kompletu dokumentów na stanowisku obsługi praw jazdy (sala operacyjna praw jazdy).

Tak jak wcześniej wskazywano, otwarty jest Ośrodek Interwencji Kryzysowej, działający przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Maz. i działa od poniedziałku do piątku w godz. 15.30 – 20.00. (wejście od parkingu) oraz możliwa jest bezpośrednia obsługa jednostek wykonawstwa  geodezyjnego w  Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Tomaszowie Mazowieckim i odbywa się po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty w siedzibie Starostwa.

Komórki organizacyjne Starostwa, realizujące zadania inne niż wymienione powyżej, funkcjonują na dotychczasowych zasadach tj. za pośrednictwem: drogą pocztową, elektroniczną (w tym za pośrednictwem  e-PUAP)  lub telefonicznie. Zachęcamy wszystkich do korzystania z  w/w form komunikacji. Bezpośrednia obsługa interesantów w szczególnych przypadkach jest możliwa ponadto w zakresie pozostałych zadań niż wymienione powyżej, ale odbywa się po uprzednim telefonicznym umówieniu przez interesanta wizyty w siedzibie Starostwa – poniżej podane dane kontaktowe.

Jednostki mające siedzibę w budynku Starostwa funkcjonują na dotychczasowych zasadach.

Szczegółowe informacje w zakresie spraw załatwianych w poszczególnych komórkach/jednostkach można uzyskać telefonicznie lub drogą elektroniczną.

KONTAKT  ZE  STAROSTWEM:

Centrala: tel. 44 724 21 27, 44 724 27 50;  fax 44 7242915

Sekretariat w.333, e-mail: [email protected], Kancelaria w.100

 

Wydział Obsługi (OB)

w. 433,  e-mail:[email protected];

Biuro Rady Powiatu (BRP)

w. 101, 102,   e-mail: [email protected]

Wydział Finansowo-Księgowy i Budżetu (FKB) w. 305 - 310

e-mail: [email protected] , [email protected]

Referat Zarządzania Kryzysowego (ZK)

w. 276, 277, e-mail: [email protected]

Referat Zdrowia i Spraw Obywatelskich (ZSO)

w. 118, e-mail: [email protected];

Referat Transportu i Rozwoju Powiatu (TRP)

w. 224,405, e-mail: [email protected]; [email protected];

Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych (ISP)

w. 221, 222, e-mail: [email protected];

Referat Administrowania Danymi Osobowymi i Informatyki (ADI)

w. 312, 313, e-mail: [email protected]

Wydział Komunikacji (WK)

Rejestracja- w.555 ; Prawa jazdy- w.666 oraz w. 406 i w.408; e-mail: komunikacja[email protected]

Wydział Architektury i Budownictwa (WAB)

w. 104 – 110, e-mail: [email protected]

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (ZRO)

w. 205 -207, e-mail: [email protected]

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (GGN)

Ewidencja gruntów – w. 113, 114, 159, 139; Wypisy/wyrysy: w. 115; PODGiK w. 127, 129, 120, 119, 124, 125, e-mail: [email protected]

Wydział Organizacyjny i Kadr (OK)

w. 225, 227, e-mail: [email protected]; [email protected]

Referat Kontroli (RK)

w. 311, e-mail: [email protected]

Powiatowy Rzecznik Konsumentów (PRK)

Tel. 447253090, e-mail: [email protected]

Wydział Kultury i Promocji Powiatu (KPP)

w. 418, e-mail: [email protected]
Wydział Oświaty i Sportu (OIS)

w. 242; e-mail: [email protected]

Referat Zamówień Publicznych (ZP)

w. 215, 246, e-mail:[email protected]
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (PZN)

w. 409, 410, 416, e-mail: [email protected]

Samodzielne stanowisko ds. zarządzania ruchem drogowym (ZRD)

w. 128, e-mail: [email protected]

Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP)

w.103. e-mail: [email protected]

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

w. 276, e-mail: [email protected]

Referat Prawny (RP)

w. 302, 303, e-mail: [email protected]

adres e-PUAP: o4ua6o2y1n/skrytka

 

Prosimy o dokonywanie płatności przelewem na następujące konta:

Nazwa banku: GETIN NOBLE BANK S.A.

Numer rachunku bankowego

Przeznaczenie rachunku

53 1560 0013 2000 1462 1000 0002

- opłaty komunikacyjne m.in. rejestracja pojazdów, prawo jazdy,

- opłata za parkowanie i holowanie pojazdów usuniętych z drogi,

- opłaty za  najem i dzierżawę majątku Powiatu,

- opłaty za wydanie karty wędkarskiej,

- opłaty geodezyjne,

- opłaty za informacje o środowisku

42 1560 0013 2000 1462 1000 0006

opłaty związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa:

- użytkowanie wieczyste, 

- trwały zarząd, 

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

- odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego,

- najem, dzierżawa

- bezumowne korzystanie z nieruchomości

96 1560 0013 2000 1462 1000 0004

- opłaty za wydanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej

- opłata za duplikat legitymacji osoby niepełnosprawnej

OPŁAT SKARBOWYCH NALEŻY DOKODNYWAĆ NA NASTĘPUJĄCE KONTO:

ING Bank Śląski Centrum Korporacyjne

Nr 90 1050 1461 1000 0023 6464 4324

URZĄD MIASTA

ul. P.O.W. 10/16; 97-200 Tomaszów Maz.

KONTAKT do  jednostek, które mają siedzibę w budynku Starostwa:

Powiatowy Urząd Pracy - 44 724 68 64, e-mail :[email protected]

Zarząd Dróg Powiatowych – 44 710 33 14, e-mail:  [email protected]

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 44 725 08 37, e-mail: [email protected]

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - 44 725 14 60,  e-mail: [email protected]

Informuję ponadto, iż nadal w związku z zaleceniami Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19 oraz wprowadzeniem stanu  epidemii na terenie kraju zawieszone jest do odwołania udzielanie porad prawnych osobiście we wszystkich punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu tomaszowskiego. Udzielanie porad prawnych jest możliwe wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość tj. za pośrednictwem adresu e-mail lub telefonicznie. W celu ustalenia terminu udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej za pomocą środków porozumiewania się na odległość prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 797 876 260  lub na adres e-mail: [email protected]. Dodatkowe informacje znajdują się na stronie www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl

W przypadku pojawienia się nowych okoliczności będziemy przekazywać Państwu informacje na bieżąco. Za utrudnienia i ograniczenia bardzo przepraszamy, ale są one podyktowane wyjątkową sytuacją w związku z obowiązującym stanem epidemii i względami bezpieczeństwa. Liczymy na Państwa zrozumienie.

 

Mariusz Węgrzynowski

Starosta Tomaszowski

Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim

Podziel się:

Oceń:

Zdjęcia (2)

Komentarze (1)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

klug
klug 23.05.2020, 15:06
Cała PR się odmraża z wyjątkiem starostwa tm, które to się zamraża.

Pozostałe