Informujemy o zmianach w obsłudze interesantów w budynku Starostwa

  • 18.09.2020, 16:05 (aktualizacja 22.09.2020, 21:43)
  • redakcja
Informujemy o zmianach w obsłudze interesantów w budynku Starostwa
Od poniedziałku 21 września 2020r. pracownicy Starostwa przy wejściu do budynku będą kierować interesantów do poszczególnych wydziałów biorąc pod uwagę zachowanie niezbędnych środków bezpieczeństwa sanitarnego. Będzie możliwość osobistego załatwienia spraw w każdym wydziale Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim.

Urzędnicy wyposażeni w środki ochrony osobistej – będą przyjmować interesantów w wyznaczonych miejscach (dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu  nie może być większa niż 1 osoba na 1 stanowisko obsługi).

Wchodzących do budynku obowiązuje dezynfekcja rąk oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy wchodzący będzie musiał mieć zakryte usta i nos.

Prosimy o zachowanie bezpiecznych odległości, a w przypadku oczekiwania na załatwienie sprawy zajmowanie wyłącznie miejsc wyraźnie do tego wyznaczonych.

W przypadku dużego natężenia osób w budynku Starostwa może zajść konieczność poczekania na swoją kolej przed budynkiem.

W przypadkach kiedy jest to możliwe zachęcamy do załatwiania spraw drogą elektroniczną (w tym za pośrednictwem ePUAP)  lub telefonicznie.

 

Wejście do budynku od ul. Szkolnej będzie możliwe dla interesantów:

 Wydziału Komunikacji w sprawach związanych  z: wydawaniem praw jazdy,  oraz po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym w sprawach związanych z:

  • odbiorem dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów,
  • dokonywaniem adnotacji urzędowych w dokumentach rejestracyjnych (hak, gaz LPG, dopisanie współwłaściciela itp.)
  • zawiadamianiem o nabyciu i zbyciu pojazdu;

Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Zarządu Dróg Powiatowych;

 

Wejście do budynku od ul. Św. Antoniego będzie możliwe dla interesantów:

  • Powiatowego Urzędu Pracy,
  • Wydziału Komunikacji w celu złożenia wniosków z zakresu rejestracji pojazdu i wyrejestrowania pojazdu (demontaż, kradzież, wywóz za granicę pojazdu) oraz w sprawie wymiany dowodu rejestracyjnego lub wtórników,  
  • i  dla interesantów pozostałych Wydziałów Starostwa.

 

OBSŁUGA INTERESANTÓW z zakresu WYDZIAŁU KOMUNIKACJI:

 

Godziny obsługi interesantów:

7.30 do godz.15.00

wtorki 7.30 do godz. 17.00

(Aby móc dokonać opłaty w kasie prosimy o przybycie przed godziną 15.00, we wtorki przed godz. 17.00)

 

- odbiór dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów, dokonywanie adnotacji urzędowych w dokumentach rejestracyjnych (hak, gaz LPG, wpisywaniem współwłaściciela itp.) – po umówionej wizycie telefonicznej (Wydział Komunikacji

w. 243, 252, 281, 444, 445, 492, 493, 495, 497, 498, 499, 555  oraz w. 406 i w.408)

- złożenie wniosku w sprawie rejestracji i wyrejestrowania pojazdu(demontaż, kradzież, wywóz za granicę pojazdu) oraz w sprawie wymiany dowodu rejestracyjnego lub wtórników: za pośrednictwem operatora pocztowego/kuriera, osobiście poprzez złożenie  kompletu dokumentów w Informacji Starostwa.

- złożenie wniosku w sprawie praw jazdy: za pośrednictwem operatora pocztowego/kuriera, osobiście poprzez złożenie kompletu dokumentów na stanowisku obsługi praw jazdy (sala operacyjna praw jazdy).

 

Godziny otwarcia Starostwa Powiatowego:

poniedziałek 7.30‒15.30

wtorek 7.30‒17.00

środa 7.30‒15.30

czwartek 7.30‒15.30

piątek 7.30‒15.30

 

KASA czynna:

poniedziałek 7.30‒15.00

wtorek 7.30‒17.00

środa 7.30‒15.00

czwartek 7.30‒15.00

piątek 7.30‒15.00

(Prosimy o płatność przy użyciu karty płatniczej)

 

Istnieje również możliwość wcześniejszego dokonywania płatności przelewem na następujące konta:

 

Nazwa banku: GETIN NOBLE BANK S.A.

Numer rachunku bankowego

Przeznaczenie rachunku

53 1560 0013 2000 1462 1000 0002

- opłaty komunikacyjne m.in. rejestracja pojazdów, prawo jazdy,

- opłata za parkowanie i holowanie pojazdów usuniętych z drogi,

- opłaty transportowe (licencje, zezwolenia, zaświadczenia na potrzeby własne),

- opłaty za  najem i dzierżawę majątku Powiatu,

- opłaty za wydanie karty wędkarskiej,

- opłaty geodezyjne,

- opłaty za informacje o środowisku

42 1560 0013 2000 1462 1000 0006

opłaty związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa:

- użytkowanie wieczyste, 

- trwały zarząd, 

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

- odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego,

- najem, dzierżawa

- bezumowne korzystanie z nieruchomości

96 1560 0013 2000 1462 1000 0004

- opłaty za wydanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej

- opłata za duplikat legitymacji osoby niepełnosprawnej

OPŁAT SKARBOWYCH NALEŻY DOKODNYWAĆ NA NASTĘPUJĄCE KONTO:

ING Bank Śląski Centrum Korporacyjne

Nr 90 1050 1461 1000 0023 6464 4324

URZĄD MIASTA

ul. P.O.W. 10/16; 97-200 Tomaszów Maz.

 

W przypadku wpłaty na konto potwierdzenie przelewu należy dołączyć do składanego wniosku

 

KONTAKT  ZE  STAROSTWEM:

Centrala: tel. 44 724 21 27, 44 724 27 50;  fax 44 7242915

Sekretariat w.333,  e-mail: [email protected], Kancelaria w.100

 

Wydział Obsługi (OB)

w. 433,  e-mail: [email protected];  

 

Biuro Rady Powiatu (BRP)

w. 101, 103,   e-mail: [email protected]

 

Wydział Finansowo-Księgowy i Budżetu (FKB) w. 305 - 310

e-mail: [email protected] , [email protected]

 

Referat Zarządzania Kryzysowego (ZK)

w. 276, 277, e-mail: [email protected]

 

Referat Zdrowia i Spraw Obywatelskich (ZSO)

w. 118, e-mail: [email protected];

 

Referat Transportu i Rozwoju Powiatu (TRP)

w. 224, e-mail: [email protected]; z zakresu transportu w. 405  e-mail: [email protected];

 

Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych (ISP)

w. 221, 222, 241 e-mail: [email protected];

 

Referat Administrowania Danymi Osobowymi i Informatyki (ADI)

w. 312, 313, e-mail: [email protected]

 

Wydział Komunikacji (WK)

Rejestracja- w. 243, 252, 281, 444, 445, 492, 493, 495, 497, 498, 499, 555; Prawa jazdy- w. 666 oraz w. 406 i w.408; e-mail: [email protected]

 

Wydział Architektury i Budownictwa (WAB)

w. 104 – 110, e-mail: [email protected]

 

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (ZRO)

w. 205 -207, e-mail: [email protected]

 

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (GGN)

Ewidencja gruntów – w. 113, 114, 159, 139; Wypisy/wyrysy: w. 115; PODGiK w. 127, 129, 120, 119, 124, 125, e-mail: [email protected]

 

Wydział Organizacyjny i Kadr (OK)

w. 225, 227, e-mail: [email protected]; [email protected]

 

Referat Kontroli (RK)

w. 311, e-mail: [email protected]

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów (PRK)

Tel. 44 7253090, e-mail: rzeczni[email protected]

 

Wydział Kultury i Promocji Powiatu (KPP)

w. 417, 418, e-mail: [email protected]


Wydział Oświaty i Sportu (OIS)

 w. 242; e-mail: [email protected]

 

Referat Zamówień Publicznych (ZP)

w. 215, 246, e-mail:[email protected]


Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (PZN)

w. 409, 410, 416, e-mail: [email protected]

 

Samodzielne stanowisko ds. zarządzania ruchem drogowym (ZRD)

w. 128, e-mail: [email protected]

 

Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP)

w.102. e-mail: [email protected]

 

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

w. 276, e-mail: [email protected]

 

Referat Prawny (RP)

w. 302, 303, 304 e-mail: [email protected]

adres e-PUAP: o4ua6o2y1n/skrytka

 

Informacje o funkcjonowaniu jednostek mających siedzibę w budynku Starostwa znajdują się na stronach internetowych poszczególnych jednostek.

 

KONTAKT do  jednostek, które mają siedzibę w budynku Starostwa:

Powiatowy Urząd Pracy - 44 724 68 64, e-mail : [email protected]

Zarząd Dróg Powiatowych – 44 710 33 14, e-mail:  [email protected]

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 44 725 08 37, e-mail: [email protected]

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - 44 725 14 60,  e-mail: [email protected]

 

W przypadku pojawienia się nowych okoliczności będziemy przekazywać Państwu informacje na bieżąco. Za utrudnienia i ograniczenia bardzo przepraszamy, ale są one podyktowane wyjątkową sytuacją w związku z obowiązującym stanem epidemii i względami bezpieczeństwa. Liczymy na Państwa zrozumienie.

 

Mariusz Węgrzynowski

Starosta Tomaszowski

redakcja_

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (1)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

petent
petent 20.09.2020, 10:20
Dlaczego nie można umówić się na wizytę w Wydziale Komunikacji przez internet???

Pozostałe