Obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej

  • 21.01.2021, 18:54 (aktualizacja 25.01.2021, 15:34)
  • redakcja
Obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej
Tomaszowski Urząd Miasta przypomina

Obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, co wynika z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.).

Zwolnienie z tego obowiązku może nastąpić tylko w przypadku, gdy nieruchomość została wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych. Oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3/d, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód wymagają zgłoszenia w Wydziale Rozwoju, Inwestycji i Klimatu Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim z uwagi na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.

Nadzór nad realizacją obowiązku w zakresie przyłączenia nieruchomości do sieci sprawuje prezydent miasta, który w przypadku uchylania się od obowiązku ma uprawnienia do wydania decyzji nakazującej jego wykonanie. Wykonywanie decyzji podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U z 2020 r., poz. 1427).

Koszty podłączenia do sieci kanalizacyjnej pokrywa właściciel nieruchomości.

W przypadku użytkowania zbiornika bezodpływowego należy zawrzeć umowę z przedsiębiorcą posiadającym aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego oraz przechowywać dowody potwierdzające wykonanie przez przedsiębiorcę usługi opróżniania zbiornika bezodpływowego.

redakcja_

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (4)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

69
69 23.01.2021, 20:22
Problem bo złożyłem do ZWIK w TM wniosek o warunki przyłączenia a Pani Prezes odpisała ze nie dadzą wod kan na Dąbrowie hmmm ... a UM potwierził że do 2035 palcem nie tknie .... a tereny w granicach miasta
Ajdejano
Ajdejano 22.01.2021, 13:55
Szanowna "redakcjo": wprowadzacie ludzi w błąd, sugerując, że jedynym rozwiązaniem dla właścicieli nieruchomości jest (oprócz przydomowej oczyszczalni ścieków) obowiązkowe przyłączenie się do kanalizacji. Wyjaśnię, dlaczego próbujecie ludzi wpuszczać w maliny.
Poniżej cytuję fragment ustawy, na którą się powołujecie, ale robocie to w sposób pokrętny.

" Rozdział 3 Obowiązki właścicieli nieruchomości
Art.5.1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:

" 2) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych;

3a) gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych;"

Teraz pytam: dlaczego uczepiliście się Art.5, ust.1, pktu 2 ustawy, a nie przywołaliście również Art. 5, ust. 1 , pktu 3a tej samej ustawy (zacytowane powyżej).
Ten punkt 3a ustawy mówi wyraźnie, że właściciel nieruchomości spełnia warunki ustawy w zakresie ścieków, określone w Art. 5 ustawy, JEŻELI TE ŚCIEKI GROMADZI W "ZBIORNIKU BEZODPŁYWOWYM", czyli w szczelnym szambie.
I ten punkt 3a w Art 5 ust. 1 ustawy jest równoważny prawnie i merytorycznie z punktem 2 Art. 5 ust, 1 tej samej ustawy.

Tak trudno to napisać?! Może i trudno.... Nawet domyślam się dlaczego....
leon
leon 23.01.2021, 10:06
Mili kilka razy sprawdzać szamba i nic. Znam kilka takich cwaniaków co opróżniają szamba raz do roku albo i rzadziej
leon
leon 21.01.2021, 19:43
No wreszcie,ale myślę że skończy się tylko na straszeniu a efekt będzie jak zawsze.

Pozostałe