Smog zabija każdego dnia

  • 18.02.2021, 15:21 (aktualizacja 18.02.2021, 16:01)
  • redakcja
Smog zabija każdego dnia
Tomaszów Mazowiecki, to niestety miasto, którym stężenia szkodliwych pyłów w powietrzu należy do największych w całej Europie. Wystarczy spojrzeć na mapę wskaźników, by zauważyć, że nie ma u nas miejsca, w którym moglibyśmy bezpiecznie oddychać. Jest to niestety efekt braku działania władz miejskich na przestrzeni minionych 25 lat, ale także niedostatku, sprawdzających się w praktyce rozwiązań systemowych. Duża odpowiedzialność ciąży także na samych mieszkańcach, którzy przykładają swoje ręce do wzmożenia zanieczyszczeń. Smog sam z siebie się nie produkuje. Wytwarzają go ludzie... Drugim problemem z jakim się borykamy jest duża emigracja i zmiana struktury mieszkańców. Być może najlepszym elementem promocji byłaby sytuacja, w której moglibyśmy pochwalić zielonymi a nie brunatno - fioletowymi kolorami wskaźników airly. Czy miasto coś robi w kierunku poprawy jakości powietrza, jakim oddychamy? Urz,ednicy twierdzą, że tak, że ich działania nie były jeszcze nigdy tak intensywne jak obecnie.

Miasto Tomaszów Mazowiecki corocznie prowadzi szereg zadań przeciwdziałających zanieczyszczaniu powietrza oraz działań edukacyjnych zwiększających świadomość społeczną w tym zakresie. Mieszkańcy miasta mają możliwość skorzystania z programu „Czyste Powietrze”, który jest prowadzony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Już w 2019 roku, czyli w pierwszym możliwym okresie, Urząd Miasta podpisał stosowne porozumienie z WFOŚiGW w Łodzi w zakresie współpracy.

W ramach porozumienia w Urzędzie nie tylko są przyjmowane wnioski ale pracownicy Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Klimatu pomagają je wypełnić, sprawdzają ich poprawność, przekazują do WFOŚiGW, pomagają rozliczyć dotacje, zgromadzić niezbędne dokumenty. Jest to więc stała i kompleksowa obsługa programu ,,Czyste Powietrze”.

- wyjaśnia Adam Koziełek, dyrektor wydziału

W roku 2020, roku pandemii i znacznych ograniczeń, było to 110 wniosków, co przełożyło się przy maksymalnym wykorzystaniu dotacji przez beneficjentów na kwotę 1 259 116,65 zł przyznanej dotacji.

Program „Czyste Powietrze” obejmuję zarówno wymianę źródeł ciepła, a także termomodernizację budynków, oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, co powoduje ograniczenie ubytków ciepła, mniejszą ilość spalanego paliwa, a co za tym idzie zmniejszenie produkcji substancji szkodliwych dla środowiska.

Warto w tym miejscu zauważyć, iż zgodnie z informacjami WFOŚiGW w Łodzi wysokość obsłużonych dotacji plasuje Tomaszów Mazowiecki na 3 miejscu w województwie.

Program „Czyste Powietrze” ma być realizowany do 2029 roku, a miasto zamierza nadal uczestniczyć w pomocy mieszkańcom w tym zakresie. W bieżącym roku złożono póki co 8 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 82.018 zł., przy maksymalnym jej wykorzystaniu.

Urząd Miasta prowadzi też działania edukacyjne, które polegają głównie na prelekcjach prowadzonych w szkołach przez pracownika Wydziału Ochrony Środowiska oraz Straży Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim, mających na celu kształtowanie postaw ekologicznych już u najmłodszych mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego.

- Kolejną inicjatywą samorządu tomaszowskiego jest uchwała nr XX/159/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części podłączonych do instalacji fotowoltaicznej. Do tej pory złożono 34 wnioski o zwolnienie z podatku. Warto jednak pamiętać, iż ulga w podatku od nieruchomości obowiązuje od roku następnego po złożeniu wniosku i trwa przez 5 kolejnych lat.

- dodaje Adam Koziełek

Ważnym elementem jest również monitorowanie zanieczyszczeń w naszym mieście, na co pozwala system czujników jakości powietrza airly, który funkcjonuje u nas od  III kwartału 2017 roku.

Straż Miejska przeprowadza kontrole źródeł ciepła. W 2020 roku przeprowadzono ich 175, z czego 46 zakończyło się wystawieniem mandatu, 16 pouczeniem, oraz skierowano 2 wnioski o ukaranie do sądu. Pobrano 5 próbek z paleniska.

Kolejnym aspektem jest działalność informacyjna na stronach miasta dotyczących programu „Czyste Powietrze”, a także zachęcających mieszkańców do palenia w piecach „od góry”, co przyczynia się do mniejszej emisji szkodliwych pyłów oraz większej oszczędności w zużyciu opału. Warto nadmienić iż materiał o odpowiednim paleniu w piecu, po udostępnieniu w mediach społecznościowych 9 grudnia 2020 roku dotarł do 1,4 mln odbiorców.

- mówią urzędnicy z magistratu. Twierdzą też, że jakość powietrza na terenie Tomaszowa Mazowieckiego ulega poprawie. Wieczorna obserwacja wspomnianych wyżej wskaźników, wydaje się tego jednak nie potwierdzać. 

- Biorąc pod uwagę wyniki pomiarów prowadzonych na przykład na stacji monitoringowej, zlokalizowanej przy ul. Św. Antoniego, widoczny jest spadek zarówno średniego rocznego stężenia pyłu PM10 jak i liczby dni z przekroczeniami dopuszczalnego stężenia dobowego pyłu PM10. Według GIOŚ liczba dni z przekroczeniami dopuszczalnego stężenia dobowego pyłu PM10 w roku 2018 wynosiła 72, natomiast w 2019  43. Tempo zmian w sposób bezpośredni uzależnione jest od możliwości finansowych samorządu i mieszkańców, mocno ograniczonych niestety ostatnio przez skutki pandemii, jednakże wszystkie wyżej wymienione działania prowadzą do stopniowej i systematycznej poprawy jakości powietrza.

- przekonuje Adam Koziełek. 

W Tomaszowie Mazowieckim w ostatnim czasie mocno rozwijała się sieć gazownicza. Bardzo mocno zabiegał o to prezydent wraz z podległymi mu urzędnikami. 

Niestety nadal mamy informacje, że niektórzy mimo, że mają dostęp do sieci nie decydują się na takie źródło ciepła.

- dodaje. 

W roku 2021 planowane jest uruchomienie dotacji dla mieszkańców na wymianę starego źródła ciepła, czyli tzw. kopciuchów. Niezbędne dokumenty, regulaminy zostały już opracowane. Uzależnione to będzie jednak od rozwijającej się sytuacji pandemicznej i związanych z tym zmniejszonych dochodów miasta. Jeśli sytuacja gospodarcza poprawi się i dochody Urzędu będą realizowane w planowany sposób - to w II połowie roku taki program zostanie uruchomiony.

loadingŁaduję odtwarzacz...

Program Czyste Powietrze wymaga przyspieszenia.

Do wymiany w całej Polsce zostało jeszcze ok. 2,9 mln kopciuchów

Niewystarczająca kampania informacyjna na temat możliwości dofinansowania i brak wsparcia dla najuboższych gospodarstw domowych – to niektóre z mankamentów programu Czyste Powietrze, które według Polskiego Alarmu Smogowego wymagają zmian. W programie, który zakłada wymianę 3 mln kopciuchów w ciągu 10 lat, do tej pory złożono ok. 200 tys. wniosków i zrealizowano ok. 70 tys. inwestycji.

Według rankingu Air Quality Index największe polskie miasta znajdują się w niechlubnej czołówce najbardziej zanieczyszczonych miast na świecie. W styczniu, po fali dużych mrozów, Wrocław znalazł się nawet na pozycji wicelidera – tylko stolica Bangladeszu, Dhaka, miała gorsze wskaźniki powietrza. Jedną z przyczyn tak wysokiego poziomu smogu są tzw. kopciuchy. Program Czyste Powietrze miał to zmienić, jednak jak pokazują liczby, do tej pory efekty nie są spektakularne.

– Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że w ciągu 10 lat zostanie ocieplonych 3 mln domów i wymienione 3 mln źródeł ciepła za kwotę 100 mld zł. Czyli średnio licząc, to 300 tys. domów i wydanych 10 mld zł rocznie. Po 1/4 działania programu złożono zaledwie 200 tys. wniosków i wykonano 70 tys. inwestycji. W tym momencie programu, gdybyśmy szli zgodnie z planem, powinniśmy być blisko liczby 700 tys. inwestycji. Te liczby pokazują, w jakim stopniu ten program tak naprawdę działa – mówi agencji Newseria Biznes Piotr Siergiej, rzecznik Polskiego Alarmu Smogowego.

W maju 2020 roku rząd ogłosił restart programu. Uproszczono m.in. składanie wniosków i skrócono czas oczekiwania na decyzję. Zmiany okazały się jednak niewystarczające. Dlatego Polski Alarm Smogowy apeluje o dalsze reformy programu.

– Zależy nam na tym, żeby aplikowanie do programu Czyste Powietrze było jeszcze prostsze, bo wciąż są z tym problemy. Chcemy, by pieniądze były rozprowadzane przez sektor bankowy. W każdej gminie jest bank, który mógłby się zajmować dystrybucją pieniędzy – wyjaśnia Piotr Siergiej.

Ten postulat został już spełniony. Do programu zostały włączone banki, które mają się zająć procesem przyznawania dotacji. Nabór instytucji rozpoczął się na początku miesiąca i potrwa do 23 lutego. Zgłaszać się mogą zarówno banki komercyjne, jak i członkowie zrzeszenia banków spółdzielczych. Od połowy roku mają być w nich dostępne pierwsze kredyty na sfinansowanie energooszczędnych inwestycji. Dzięki temu w jednym, bankowym „okienku” chętne osoby będą mogły złożyć dokumenty o dotację oraz uzyskać kredyt na realizację projektu (przyznana dotacja pozwoli spłacić część zaciągniętego kredytu).

–  Mamy program na 100 mld zł, czyli gigantyczną kwotę pieniędzy do wydania, tymczasem nie jest prowadzona stała kampania informacyjna. Czyli jak obywatel ma się zgłosić po dofinansowanie, skoro on nawet nie ma pojęcia, że to istnieje? Więc to jest kolejny nasz postulat: kampania informacyjna – wskazuje rzecznik PAS.

Świadomość jest niewystarczająca nie tylko wśród mieszkańców, lecz także samorządów. Jak wynika z grudniowej ankiety PAS, tylko połowa miast wojewódzkich posiada informacje o liczbie kotłów przeznaczonych do wymiany. Spośród znajdujących się na liście WHO najbardziej zanieczyszczonych miast tylko 20 policzyło kopciuchy. W gminach, w których trwa proces ich wymiany, mieszkańcy często korzystają z samorządowych programów dotacyjnych, a nie rządowego Czystego Powietrza.

Kolejne gminy podpisują porozumienie z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach programu. W sumie już tysiąc gmin zadeklarowało w ten sposób wprowadzanie ułatwień dla mieszkańców w dostępie do finansowania. 

– Samorządy, wójtowie, sołtysi są bardzo blisko obywatela, oni znają ich problemy, są w stanie pomóc. Gdyby rząd zdecydował się na to, że dofinansuje samorządy, bo to by było nowe zadanie dla samorządów, mogłyby one utworzyć stanowisko ekodoradcy, który będzie obywatelowi pomagać w wypełnianiu wniosków. To jest jeden etat, ale dla biednej gminy to są duże pieniądze, więc rząd powinien wspierać takie gminy finansowo – mówi rzecznik PAS.

Jak zapowiada minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka, rząd przygotował pakiet zachęt dla gmin do zaangażowania się w program. Wśród nich są środki na tworzenie punktów konsultacyjnych. Zapowiada również uruchomienie ogólnopolskiej kampanii informacyjno-promocyjnej programu.

Kolejnym postulatem Polskiego Alarmu Smogowego jest większe wsparcie dla najuboższych. 

– Z jednej strony są dosyć duże kwoty dofinansowania, sięgające ponad 60 proc. całości inwestycji, tylko że pamiętajmy o tym, że jeżeli ocieplamy dom, wymieniamy okna, drzwi, ocieplamy ściany, wymieniamy kocioł, to są kwoty rzędu co najmniej 40–50 tys. zł. Żeby to dofinansowanie uzyskać, najpierw musimy przeprowadzić inwestycję, czyli wyłożyć tę kwotę, a potem uzyskać zwrot finansów. Niewielu ubogich ludzi ma takie kwoty – przekonuje Piotr Siergiej. – Ci ludzie mogą nawet nie mieć zdolności kredytowej, żeby uzyskać finansowanie. To jest potężna bariera dla ,najuboższej części naszego społeczeństwa.

Obecnie dotacje wypłacane są do 60 proc. poniesionych kosztów (maksymalnie 37 tys. zł) przy miesięcznych dochodach do 1,4 tys. zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych lub do 1960 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego. Osoby o niskich dochodach mogą ubiegać się o wyższe wsparcie.

Jak podkreśla ekspert, bez przyspieszenia programu Czyste Powietrze wymiana starych kotłów i pieców zajmie kilkadziesiąt lat. W Polsce wciąż działa blisko 3 mln kopciuchów. Aby odczuć poprawę jakości powietrza, co roku powinno znikać ok. 10 proc.

– Znaczącą poprawę już odczuwa Kraków, gdzie w ciągu ostatnich siedmiu lat zlikwidowano łącznie około 40 tys. kopciuchów. W tym czasie średnia jakość powietrza poprawiła się o 40 proc. To już mieszkańcy Krakowa mogą wyraźnie odczuć. Ta pozytywna zmiana to właśnie efekt przepisów antysmogowych – mówi rzecznik Polskiego Alarmu Smogowego.

Program Czyste Powietrze będzie realizowany do 2029 roku. Jego łączny budżet to 103 mld zł. W pierwszym naborze 2021–2022 łączny limit, w ramach którego banki będą przekazywać do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej wnioski o dotacje, wyniesie ok. 1,5 mld zł.

redakcja_

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (60)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

analityk
analityk 24.02.2021, 14:42
Tomaszów liderem w Europie w produkcji szkodliwych pyłów?, trochę to dziwne, bo tu brak przemysłu! A może z przewietrzaniem coś nie tak? kurtyna lasów tworzy przeszkodę aby miasto było przewietrzone. Czy zmierza to do wycinki lasów?
Marek
Marek 26.02.2021, 12:19
Wycina się wszystko w pień, w lesie zawadzkim odkryte i widoczne są okopy Obrońców Tomaszowa 1939 roku. Przyjdzie niebawem wycinka drzew gdzie był Ośrodek Kolonijny w lesie zawadzkim założony zaraz po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. W lesie za Żródłami obszar leśny też tajemniczo się zmniejsza na rzecz kopalni piasku. A wspomnę że tam na Utracie był Ośrodek Kolonijny dla tomaszowskich dzieci. Okolice Tomaszowa ulegają dewastacji, czy ktoś nad tym panuje?
emeryt
emeryt 26.02.2021, 07:25
Lasy wycina się już przynajmniej od 5 lat, widać to od strony Zawady. Stare stuletnie drzewa pojechały w świat a kiedyś tomaszowianie licznie chodzili tam na grzybki, dziś pozostało jedynie smutne karczowisko.
Słaby z ciebie analityk
Słaby z ciebie analityk 25.02.2021, 16:44
Nie w produkcji pyłów jesteśmy liderem tylko w jakości powietrza. Czemu analityk manipulujesz danymi ? Uważasz, że dane są błędne to zrób własne pomiary i udowodnij że mamy super czyste powietrze bez pyłów i smogu. I nie musimy wycinać lasu, wystarczy zlikwidować przyczynę problemu, czyli stare kotły węglowe zastąpić bardziej sprawnymi nowymi wersjami.
emeryt
emeryt 26.02.2021, 07:21
Tomaszów to miasto biedoty pokasujecie piece węglowe to ludzie pozamarzają w zimę. Nie będzie nikogo stać na wdrażanie nowoczesnych technologii ogrzewania i tyle.
Słaby z ciebie analityk
Słaby z ciebie analityk 26.02.2021, 10:18
Panie emeryt, można biedotę podłączyć do miejskiej sieci ciepłowniczej na koszt miasta i tylko kazać im płacić rachunki za ogrzewanie. Można utworzyć jakiś program socjalny wsparcia, wszystko można, nie trzeba niczego robić na siłę.
K
K 24.02.2021, 16:21
analityk, słabo to przeanalizowałeś ;)
AK-47
AK-47 22.02.2021, 18:26
No to się porobiło! W Teksasie ludzie palą meblami....bo im wiatraki i baterie słoneczne pozamarzały. Przyszła zima i pokazała ile to wszystko warte....
K
K 24.02.2021, 01:07
AK-47, w Europie, w tym w Skandynawii wiatraki jakoś nie zamarzają. Widocznie w tym Teksasie nie potrafią w Zielone ;) Tak na marginesie, podczas tych mrozów mieli również awarie konwencjonalnych elektrowni gazowych, ale tego jakoś nie odnotowałeś. Z OZE produkują tylko coś koło 10% energii więc wątpię żeby to był główny powód palenia mebli.
AK-47
AK-47 24.02.2021, 10:36
To dlaczego Niemcy chcą u***iać elektrownie węglowe? A Skandynawia na gazie jedzie....
AK-47
AK-47 25.02.2021, 07:39
Co mają znaczyć te gwiazdki? Przecież napisałem "u***iać" !
AK-47
AK-47 24.02.2021, 23:04
Co mają znaczyć te gwiadki? Napisałem "u***iać".....
K
K 24.02.2021, 11:35
AK-47 bo mogą. I my też możemy tylko uważam że to szkodliwe. Mylisz tylko tu trochę tematy - artykuł dotyczył smogu, a elektrownie raczej nie są przyczyną smogu. W przypadku elektrowni problemem jest emisja CO2 i efekt cieplarniany. Smog natomiast to pył zawieszony w powietrzu - niska emisja (niskie kominy domów) oraz spaliny samochodów. Niemcy sięgnęli z powrotem po węgiel bo kilku polityków i społeczeństwo przestraszyło się elektrowni atomowych po awarii w Fukushimie w 2011, zaczęli wtedy panicznie wygaszać elektrownie atomowe, ale poza tym proporcjonalnie dużo więcej energii produkują z OZE niż my. Skandynawski gaz to też zupełnie inna jakość niż węgiel. Spalanie gazu w ogóle nie powoduje smogu bo niema emisji pyłów. Prawie wszystko spala się czyściej od węgla. Są tabele porównujące ilość pyłów w zależności od rodzaju paliwa - wystarczy sprawdzić.
AK-47
AK-47 24.02.2021, 19:19
Nie mam nic przeciwko gazowi. Problemem jest wciskanie przez ekoterrorystów na siłę całej reszty...
K
K 23.02.2021, 01:03
U nas w Polsce za to latem zdarzają się blackouty elektrowni węglowych bo brakuje wody. Miastom wyłączają prąd. Widzisz AK-47, nic nie jest bez wad.
AK-47
AK-47 23.02.2021, 17:07
Którym miastom? Które elektrownie?
Smog
Smog 23.02.2021, 00:23
Bo maja anomalie pogodowe, zwykle raczej nie bywa tam tak zimno. Nie są zwyczajnie przygotowani do takich mrozów.
AK-47
AK-47 23.02.2021, 17:09
A jaka jest szansa, że u nas takich "anomalii" nie ma i nie będzie?....
Smog
Smog 24.02.2021, 00:57
AK-47 a jaka jest szansa, że nie będzie awarii elektrowni węglowych ? Wszystko jest awaryjne, nie istnieje technologia pozbawiona wad, dlatego można dywersyfikować produkcję energii. Może za kilkadziesiąt lat powstaną czyste ekologiczne reaktory fuzji termojądrowej i wtedy dyskusja "węgiel czy OZE" odejdzie do lamusa.
AK-47
AK-47 24.02.2021, 10:37
Ale nie przy -4 C .....No chyba, że w Warszawie.
AK
AK 22.02.2021, 23:45
Czyli przez x czasu zyskiwali, a teraz po prostu nie tracą, tylko przestali zyskiwać :)
AK-47
AK-47 23.02.2021, 17:10
Tracą. Palą meble.
WuPe
WuPe 21.02.2021, 21:12
Ja bym wzorem innych europejskich miast problem smogu rozwiązał likwidując czujniki;-) Jak ktoś chce wmówić, że nawet w krajach trzeciej kategorii w UE czyli Bułgarii czy Rumuni jest czyste powietrze i nie palą tam szmatami to w to nie uwierzę i chyba nikt nie powinien.
kropka
kropka 22.02.2021, 23:46
Na Polskę przypada 87% węgla spalonego w europie
AK-47
AK-47 23.02.2021, 17:12
Spadnie o połowę jak Niemcy uruchomią u siebie elektrownie węglowe....
Smog
Smog 22.02.2021, 10:30
Masz gorączkę? Stłucz termometr ;)
Ajdejano
Ajdejano 20.02.2021, 12:21
Cytat z tekstu powyżej:
"Tomaszów Mazowiecki, to niestety miasto, którym stężenia szkodliwych pyłów w powietrzu należy do największych w całej Europie."

Mój komentarz: ło jejku, jejku !!! Jacy my jesteśmy podli w tej Europie !!!
Wyrzucić tę Polskę np. do Chin, do USA, do Rosji, do Indii, do Brazylii, do Argentyny, do RPA itd.Tam zupełnie nie zawracają sobie głowy tymi dyrdymałami, opowiadanymi przez tzw. zielonych, przez związek socjalistycznych/komunistycznych republik europejskich, przez porąbany ONZ.
Oni mają to w głębokim "poważaniu", bo wiedzą, że mają najtańsze źródło energii (WĘGIEL) i nie będą sami sobie podcinać swojej gospodarki, tylko dlatego, że np. porąbańcy z Brukseli tak sobie życzą.

PS. Nigdy nie głosowałem i nie byłem zwolennikiem socjalistycznej/komunistycznej jewropiejskoj łunii. Mam nadzieję, że za mojego żywota, ta porąbana unia rozleci się.
Nie chcieliście
Nie chcieliście 22.02.2021, 11:18
sierpa i młota, to teraz mota, czyli wyszliśmy z narzuconego nam siłą sowietkołchozu i na własne życzenie weszliśmy do eurokołchozu..
Antypisowiec
Antypisowiec 21.02.2021, 09:17
Prawdopodobnie jesteś starym kretynem, który ma w poważaniu fakt, że smog zabija - w końcu i tak niedługo zdasz klucze z tego świata więc w twoim mniemaniu możesz mieć kwestie ochrony środowiska w miejscu, w którym plecom kończy się szlachetna nazwa. Najlepiej zgonić wszystko na lewactwo, zielonych świrów i innych. Bo dbałość o środowisko i otoczenie to komunizm w najczystszej postaci. Z pewnością.

Poczytaj sobie, bałwanie, o tym jak Chiny inwestują w energię słoneczną - zauważ, stary durniu, że zdają sobie sprawę z tego, że zatruwają swoje środowisko! Pozostałe państwa inwestują też w energię pochodzącą z elektrowni atomowych - a właśnie, jak tam pisowska elektrownia? No tak! Sorry! Jest jakaś tam komisja czy coś co doi budżet na miliony, ale pisowce mają to gdzieś bo "bynajmniej bombelkom dały, powiec mie syneg kto tyli deł" xD To samo w kwestii "Polskiej Agencji Kosmicznej" - to już w ogóle kabaret, ale pisowcom, takim gnonom jak ty, nie przeszkadza.

Wracając do twojego durnego komentarza - Unia Europejska jest potrzebna i tylko kompletny debil, niewykształcona ameba tudzież bęcwał geopolityczny będzie twierdził inaczej. Bo jeśli nie ta paskudna Unia to co, znowu mamy rzucić się w ramiona Związku Sowieckiego? No, bo w czyjeś ramiona wtedy wpadniemy! Co, do USA będziemy się przymilać? Przecież w razie czego wypną się na nas jak sojusznicy w 1939, a Sowieci doskonale o tym wiedzą.

Twierdzisz, że nie masz nic wspólnego z socjalistycznymi bredniami, a sam pieprzysz jak socjaliści.

Powtórzę raz jeszcze żeby dotarło do tego twojego pustego jak meczet nocą łba - jesteś starym, zramolałym durniem nierozumiejącym świata i mechanizmów nim rządzących.
Ajdejano
Ajdejano 22.02.2021, 19:56
Świetnie mnie zaorałeś: jak typowy czerwony aktywista, albo jak typowy,ciemny, muzułmański aktywista w mecze nocą.
Chcesz, abyśmy się nawzajem obrażali ??? Twoja, zapyziała broszka. Ja do twojego poziomu się nie zniżę - misiaczku....

PS. Wy - wszyscy "Antypisowcy" jesteście tacy trochę "inni"??? Przy was, w męskiej łaźni, chyba bałbym się po mydło schylić.....
Ty to chyba jesteś
Ty to chyba jesteś 22.02.2021, 11:24
hejterem spod znaku krasiwoj zwiezdy. Zdradziło cię jedno zdanie: powiec mie syneg kto tyli deł". Ani to po polsku, ani po rosyjsku, ani też ukraińsku.
Samo Zdrowie
Samo Zdrowie 20.02.2021, 20:46
Ajdejanuszu, zaciągnij się głęboko dymem do swych płuc ze swojego kopciucha na czarne złoto. Oddychaj tym głęboko aż zmądrzejesz.
Ajdejano
Ajdejano 22.02.2021, 19:58
Zakładasz, że może kiedyś zmądrzeję ??? Ja zakładam, że ty już (niestety) - nigdy nie zmądrzejesz. Fatalna sprawa......
Samo zdrowie
Samo zdrowie 23.02.2021, 15:11
Ajdejanuszu, zakładam, że każdy może chociaż trochę nabrać rozumu, wystarczy wyjść poza swoją bańkę informacyjną, dokształcić się w temacie, porównać różne rodzaje paliw. Można też dowiedzieć się na temat szkodliwości smogu i zastanowić czy musimy go wdychać. Czy czyste powietrze naprawdę jest lewackie i gejowskie, a prawdziwy prawicowiec hetero może oddychać tylko dymem? Zaraz powiesz, że oczyszczalnie ścieków też są lewackie i gejowskie i wszyscy powinniśmy się pluskać w szambie ;)
Erni Lolozord
Erni Lolozord 20.02.2021, 06:47
Pytanie do władz - w czym jest problem żeby kupić drona ze specjalnymi czujnikami, latać nim nad kominami, badać "treść" i karać smrodziarzy? 10k pln za palenie gównem i cyk, zwrot kosztów drona. A gwarantuję, że smrodziarzy w Tomaszowie jest tylu, że takich dronów można by kupić całą armię i to po dwóch dniach XD
Kocioł smogowy
Kocioł smogowy 20.02.2021, 13:01
Mój kocioł pali węglem i jest dopuszczony z godnie z prawem do użytku do 31 grudnia 2027 roku (wg. uchwały antysmogowej), a mimo to również powoduje smog bo ma dużą emisje pyłów - wielokrotnie większą niż nowoczesne kotły na pellet czy gaz. Dron nic mi nie zrobi bo nie palę śmieciami. Nie dostanę dotacji z programu czyste powietrze bo mam mieszkanie w kamienicy. Tylko zachęta w postaci dofinansowania skłoni mnie do zmiany wcześniej niż za 6 lat ;)
Erni Lolozord
Erni Lolozord 21.02.2021, 09:20
To zakazać palenia węglem - taką mam koncepcję. I albo smogowcy/smrodziarze pozamarzają albo wymienią sobie piece (bo na raty to nie łaska). Proste. A jak się nie podoba to zawsze można się wyprowadzić do Afryki :D I powinno się spytać karami ile wlezie, po 50 tysięcy i więcej. Nie mają z czego zapłacić? Ojojoj! Majątek zlicytować, a winnych do pierdla. I gwarantuję, że gdyby ww. zaimplementować to w ciągu miesiąca wszyscy wszystko wymienią - bo albo idziesz *** w pasiak albo wymieniasz kopciucha. Proste rozwiązanie.
Ty, wielki bogoc !
Ty, wielki bogoc ! 22.02.2021, 10:09
Nie wprowadzaj w demokratycznym, podobno, kraju metod twych idoli Hitlera i Stalina.
Za taki wpis jak powyżej pierwszy powinieneś iść w ten pasiak,
ewentualnie wypad do Afryki na Saharę.
A co do rat, to jeśli sam wziąłeś na raty to miejsce do spania w klatce, to nie każ innym, bo na mój status mieszkania pracowały dwa pokolenia i nie mnie w bańce po mleku do Tomaszowa przeniesiono z zapadłej wiochy.
Kocioł smogowy
Kocioł smogowy 21.02.2021, 22:25
Erni Lolozord, jesteś przeciwny dofinansowaniu ? To wdychaj mój smród przez kolejne 6 lat, a w pasiaku mnie nie zobaczysz bo wszystko robię zgodnie z przepisami prawa.
Smog
Smog 21.02.2021, 13:21
Pewnie wszystko można tak rozwiązać. Poco poprzestawać na kotłach? Nie nadążymy tylko więzień budować. Kto te więzienia będzie finansował ? To już taniej wyjdzie dofinansować wymianę kotłów lub podłączenie do sieci ciepłowniczej.
K
K 20.02.2021, 12:40
Z pustego i Salomon nie naleje. Ci co palą śmieciami często są niewypłacalni, więc nie wyegzekwujesz od nich kary. Lepiej niech ich miasto do miejskiej sieci ciepłowniczej podłączy. Bo w tej chwili taka polityka w ZGC, że nie maja w planach podłączać centrum miasta czy pojedynczych domów. Wiem bo dzwoniłem i się dowiadywałem.
Erni Lolozord
Erni Lolozord 21.02.2021, 09:22
A co to za wymówka, że są niewypłacalni? W takim razie licytować co mają, a ich samych do pierdla. Proste. Przecież smrodziarze emitując ten syf powolutku nas mordują! To co, ma im to ujść płazem? XD Grubo. Niech się żulia weźmie do roboty i zarobi, pracy jest od chusteczki! No ale mości państwo woli doić kasę z socjalu, a do uczciwej pracy się nie wezmą. Wymiana pieca to żaden problem - raty i można spłacać powoli.
McMarek
McMarek 23.02.2021, 17:26
Ja p...lę jakbym słyszał starego milicjanta. Wybuduj sobie, baranie, więzienie i zamknij się od środka.
"raty i można spłacać powoli"
"raty i można spłacać powoli" 22.02.2021, 10:17
Tiaa, szczególnie te oprocentowane na 42,86 %. Chyba sam prowadzisz taką pseudoagencję pożyczkową.
K
K 21.02.2021, 22:22
Erni Lolozord, super pomysł wsadzanie ludzi do pierdla za to że są biedni. Jest coś takiego jak ubóstwo energetyczne. Jeśli ktoś mieszka w zrujnowanym budynku, nie ma kasy na remont dachu czy elewacji to ostatnim jego zmartwieniem będzie wymiana kotła na bardziej ekologiczny. Nie znam człowieka zamożnego który kupił by kopciucha i palił śmieciami.
SPACEROWICZ
SPACEROWICZ 19.02.2021, 14:25
dziady po roku dopiero naprawili czytnik powietrza który jest umiejscowiony na placu Kościuszki ,
Fryzjer damski
Fryzjer damski 19.02.2021, 14:02
Wystarczy stanąć na ul. Bema (plecami do lasu) i spojrzeć w Smugową. W jednym z domków chyba oponami palą albo butelkami PET. Codziennie.
Węgiel
Węgiel 19.02.2021, 01:12
Przydało by się dofinansowanie dla właścicieli mieszkań w budynkach wielorodzinnych. W kamienicach mnóstwo kopciuchów i budynki nie ocieplone. Nie rozumiem dlaczego na dom jednorodzinny jest dofinansowanie a na mieszkanie w kamienicy brak? Równi i równiejsi. Gdybym dostał dofinansowanie to bym wymienił, a tak to będę jeszcze kopcił węglem kilka lat dla zasady, bo dofinansowania są niesprawiedliwe ;)
Chyba jest jakiś właściciel
Chyba jest jakiś właściciel 22.02.2021, 21:58
tych kamienic i on powinien załatwiać te sprawy.
domy jednorodzinne
domy jednorodzinne 23.02.2021, 17:36
chyba też mają swoich właścicieli, a jednak dostali dofinansowanie.
popis
popis 18.02.2021, 21:27
Ciekawe czemu w Polsce jest najgorsze powietrze w europie ciekawe dlaczego mamy droższe śmieci jak w niemczech czy holandii wszystko co jest w polsce jest nie hallo jesteśmy bogatym krajem ,najmniej zarabiamy a najwięcej wydajemy to jest ciekawe.
Smog
Smog 19.02.2021, 15:59
I będziemy płacili coraz więcej, jeśli nadal będziemy palić węglem i stawiać bloki węglowe w elektrowniach. Jakość powietrza się również przez to nie poprawi. Do ceny energii doliczają opłatę klimatyczną za emisję CO2. Opłata jest coraz wyższa ale wszyscy o tej opłacie wiedzieli od wielu lat i rządzący mogli wcześniej zacząć działać. Od dawna powinniśmy mieć elektrownie atomowe, które nie dymią i nie emitują CO2. Nawet program czyste powietrze nie jest inicjatywą rządu tylko rząd został do tego zmuszony przez UE.
Tomaszowianin nie dymiący
Tomaszowianin nie dymiący 18.02.2021, 16:48
Trzeba zwiększać oplaty ceny podatki...a z drugiej strony Więcej dokumentów zaświadczeń do dofinansowań to na pewno ludzie będą mieli pieniądze i zapał do wymian piewców i podłączeń np. gazu.... Bo takto tylko posrednicy zarabiają i banki
Zauważ, że Unia
Zauważ, że Unia 22.02.2021, 10:26
planuje jeszcze w tym stuleciu likwidację ogrzewania gazowego i tak jak już teraz w niektórych blokach w Warszawie korzystać tylko z energii elektrycznej.
Czyste powietrze dla bogatych
Czyste powietrze dla bogatych 18.02.2021, 16:42
Tak tylko że "program czyste powietrze" nie obejmuje mieszkań w budynkach wielorodzinnych w tym kamieni. Czyli całe centrum miasta, w którym są same kamienice, gdzie powietrze jest najgorsze, nie może liczyć na dofinansowanie na termomodernizację i wymianę źródeł ciepła. Dotację za to dostają właściciele domów jednorodzinnych, których z reguły stać na termomodernizację nawet bez dofinansowania (wiadomo nie wszystkich, ale ktoś kogo stać na budowę domu zazwyczaj jest bogatszy niż mieszkaniec kamienicy). W Tomaszowie i innych miastach, w których dominują kamienice w centrum program czyste powietrze nic nie zmieni, trzeba szukać innych rozwiązań. Ale samorządowcy zapewne mieszkają w domach jednorodzinnych i korzystają z dofinansowania na termomodernizację. Centrum nie opłaca im się nawet podłączać do sieci ciepłowniczej bo poco ? Taniej sfinansować drona
Nie opłaca się robić coś dwa razy,
Nie opłaca się robić coś dwa razy, 22.02.2021, 11:12
ponieważ już Komisja Ciepłownicza UE proponuje, żeby od 2025 r. wprowadzić zakaz instalowania konwencjonalnych kotłów na gaz ziemny. Zamiast tego należy instalować alternatywne systemy ogrzewania, takie jak pompy ciepła, systemy hybrydowe i kotły na wodór. Jak podaje Komisja, wszystkie nowe instalacje grzewcze będą musiały być bezemisyjne do 2035 r. Taki zakaz wprowadzili już we Francji i Austrii.
https://globenergia.pl/zakaz-i…
Smog
Smog 19.02.2021, 01:03
Ten kto dał minusa wpisowi powyżej niech wytłumaczy w jaki sposób program czyste powietrze rozwiąże problem smogu w centrum Tomaszowa. Ja twierdzę, że nie rozwiąże bo ten program jest dla właścicieli domów jednorodzinnych.
XX
XX 19.02.2021, 13:02
jedz na osiedle Ludwików, Michałówek itp gdzie nie ma kamienic - nic tylko oddychać pełną piersią ;)
Smog
Smog 19.02.2021, 15:47
XX, Ludwików nie znajduje się w centrum miasta, tam są domy jednorodzinne, niech biorą dofinansowanie i modernizują. Ja bym brał na ich miejscu
A ileż to roboty?
A ileż to roboty? 24.02.2021, 20:19
Sprzedaj to co masz i kup jakąś ruderę na Ludwikowie, weź dofinansowanie modernizuj całą gębą.
Najpierw się zorientuj, czy dana posiadłość ma założoną Księgę Wieczystą, bo tam jest sporo posiadłości, której jej nie mają i czy przypadkiem nie jest jakimsik "zabytkiem", potem wykup jakieś mapki - drapki, zleć wykonanie projektu modernizacji, poszukaj jakiejsik firmy wykonawczej i inspektora nadzoru, pobiegaj po urzędach, a gdy już wykonasz tą modernizację to szykuj kasę dla US, aby zapłacić podatek od otrzymanego dofinansowania, bo się "wzbogaciłeś"

Pozostałe