Koniec ze smrodem? Rząd chce zlikwidować go ustawą

  • 02.06.2021, 08:16 (aktualizacja 05.06.2021, 12:47)
  • redakcja
Koniec ze smrodem? Rząd chce zlikwidować go ustawą Autorstwa Korona b - Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14643002
Sprowadziliście się na wiś, to powinniście być przygotowani na wiejskie zapachy - Tak najczęściej komentują skargi mieszkańców włodarze okolicznych gmin. Problem jednak w tym, że dochodzi do tak kuriozalnych sytuacji. że gmina pozwala na podział gruntów rolnych i ich przekształcenie na osiedla mieszkaniowe, a następnie nie tylko nie zapewnia żadnej infrastruktury ale pozwala też na lokalizację inwestycji uciążliwych i to nie tylko zapachowo. Duże hodowle zwierząt, ubojnie, to nie tylko nieprzyjemny fetor, ale również wzmożony ruch samochodów ciężarowych po drogach kompletnie do niego nie przystosowanych. W ten sposób zainteresowanie nowymi mieszkańcami kończy się z chwilą ich osiedlenie. W okolicach Tomaszowa jest kilka takich miejsc, w których smród uniemożliwia normalne codzienne funkcjonowanie. Przykładem jest chociażby Zawada, skąd dociera on także do miejskich blokowisk, na których mieszkańcy uskarżają się, że nie mają możliwości otworzenia latem okien. Sytuacji nie poprawia też regularnie wywożona na pola nad Wolbórką gnojowica. Teraz ma to się zmienić.

Od 2022 r. duże fermy zwierząt, które powodują uciążliwości zapachowe będą mogły powstawać w odległości nie mniejszej niż 500 metrów od budynków mieszkalnych - przewiduje projekt tzw. ustawy o uciążliwości zapachowej. W praktyce oznacza to, że przy obecnej gęstości zabudowy, trudno będzie znaleźć miejsce na ich lokalizację. Niestety mniejsze inwestycje wciąż będą mogły być sytuowane bliżej. Wszystko za sprawą długo oczekiwanego projekt ustawy o minimalnej odległości dla planowanego przedsięwzięcia sektora rolnictwa, którego funkcjonowanie może wiązać się z ryzykiem powstawania uciążliwości zapachowej. Nie rozwiązuje on niestety problemu smrodu z obiektów już istniejących. 

Resort klimatu, który przygotował ustawę zwraca uwagę, że rozwiązanie problemu uciążliwości zapachowej jest możliwe przede wszystkim poprzez określenie minimalnej odległości dla planowanego przedsięwzięcia sektora rolnictwa, którego funkcjonowanie może potencjalnie powodować uciążliwość zapachową. Dzięki temu ma nastąpić zmniejszenie liczby konfliktów społecznych i zjawisk takich jak: depresja, napięcie, znużenie, problemy oddechowe, bóle głowy, nudności, podrażnienie oczu i gardło. Planowane rozwiązania mają też poprawić sytuację ekonomiczną właścicieli działek sąsiadujących ze źródłami uciążliwości zapachowej przez wzrost wartości ich nieruchomości. 

Przy określaniu minimalnych odległości ustawa posługuje się wskaźnikiem DJP, czyli dużą jednostką przeliczeniową. Przy czym autorzy projektu odsyłają tu do przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko , które wśród przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko  wymienia m.in. chów i hodowlę zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 210 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza – DJP. Jest to umowna jednostka liczebności zwierząt hodowlanych w gospodarstwie; np. jedna krowa (o masie 500 kg) to 1 DJP, maciora - 0,35 DJP, tucznik - 0,14 DJP. 

Projektowane przepisy określają, że minimalna odległość wyrażona jest w metrach i jest równa w przypadku chowu lub hodowli zwierząt liczbie nie mniejszej niż 210 DJP i nie większej niż 500 DJP; w przypadku chowu lub hodowli zwierząt w liczbie równej lub większej niż 500 DJP, musi ona wynosić co najmniej 500 metrów.

Określając minimalną odległość, trzeba będzie zsumować liczbę DJP planowanego przedsięwzięcia oraz liczbę DJP usytuowanego w odległości mniejszej niż 210 m od tego przedsięwzięcia istniejącego lub projektowanego przedsięwzięcia w zakresie chowu lub hodowli zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 40 DJP.

Przez minimalną odległość rozumie się najkrótszy odcinek pomiędzy rzutem poziomym planowanego budynku inwentarskiego, w którym będą prowadzone chów lub hodowla zwierząt, a np. rzutem poziomym istniejącego budynku mieszkalnego, terenu rekreacyjnego, obiektu sportowego czy parku narodowego.

Projekt ustawy przewiduje, że minimalną odległość będą musiały uwzględniać m.in. organy gminy przy sporządzaniu oraz uchwalaniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ich zmian, a także przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy. Z kolei organy administracji architektoniczno-budowlanej – przy wydawaniu decyzji o pozwoleniu na budowę oraz ocenie zasadności wniesienia sprzeciwu od zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania.

Projektowana ustawa dopuszcza możliwość lokalizacji planowanego przedsięwzięcia w odległości mniejszej niż minimalna odległość od budynków mieszkalnych pod warunkiem uzyskania zgody wszystkich właścicieli albo użytkowników wieczystych nieruchomości, na których są usytuowane budynki, na realizację planowanego przedsięwzięcia w odległości mniejszej niż minimalna. 

W przypadku gdy w odległości mniejszej niż 210 m od planowanego przedsięwzięcia znajduje się budynek mieszkalny wielorodzinny, planujący przedsięwzięcie w odległości mniejszej niż minimalna odległość będzie musiał uzyskać zgodę od wszystkich właścicieli lokali znajdujących się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Nowe przepisy wejść mają w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

redakcja_

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (2)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Ajdejano
Ajdejano 11.06.2021, 12:41
"Cóś" mi zaczyna śmierdzieć z tą ustawą w sprawie smrodu. Już teraz umieram z ciekawości, aby w tej ustawie przeczytać np. kryteria dla poszczególnych smrodów i pokazaną skalę tych smrodów, dopuszczalne "wartości" każdego smrodu, przyrządy do pomiarów smrodu, itp., itd.
Co to jest
Co to jest 07.06.2021, 11:03
500 m od najbliższego budynku. Czy odór z chlewni będzie wiedział, że nie wolno mu przekroczyć te 500 m? NIE. Poleci sobie dalej.Taki obiekt powinien znajdować się conajmniej 5 km od zasiedlonych domów.

Pozostałe