Jesteś na L4? Może czekać Cię kontrola. Sprawdzamy jak często odbywają się w Tomaszowie

  • 09.05.2022, 07:58 (aktualizacja 18.05.2022, 11:21)
  • redakcja
Jesteś na L4? Może czekać Cię kontrola. Sprawdzamy jak często odbywają…
Zwolnienie lekarskie czyli tzw. l4 co do zasady powinno być wydawane, gdy nasz stan zdrowia nie pozwala na pracę. Czy zawsze tak jest? Tajemnicą poliszynela jest fakt, że często zwolnienia są wystawiane gdy ktoś chce uniknąć pracy lub jak się okazuje... jechać na wakacje. Zapominamy jednak, że zwolnienia podlegają kontroli i używając ich nie tak jak powinniśmy, możemy się narazić na nieprzyjemności... również lekarz może zostać pociągnięty do odpowiedzialności. Jak wygląda kontrola? Jak często się obywają się one w Tomaszowie?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi dwa rodzaje kontroli zwolnień lekarskich. - Kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, przeprowadzaną przez lekarzy orzeczników oraz kontrolę prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy zgodnie z ich celem, przeprowadzaną przez pracowników ZUS – informuje Monika Kiełczyńska rzecznik regionalny ZUS.

Kontrola prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby

Lekarz orzecznik w trakcie kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby orzeka, czy na dzień przeprowadzania badania ubezpieczony odzyskał już zdolność do pracy. Jeżeli zdolność do pracy została odzyskana przez ubezpieczonego, wówczas lekarz orzecznik wystawia zaświadczenie w formie dokumentu elektronicznego ( e-ZLA/K ), które jest traktowane na równi z zaświadczeniem lekarskim, stwierdzającym brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, wskazujące datę odzyskania zdolności do pracy wcześniejszą od przewidywanej przez lekarza wystawiającego zwolnienie.

W takiej sytuacji ubezpieczony powinien wrócić do pracy od dnia wskazanego w e-ZLA korygującym i za dalszą część tego zwolnienia, nie jest wypłacany już zasiłek chorobowy. Ponieważ ubezpieczony wraca do pracy, przysługuje mu za ten czas wynagrodzenie.

Kontrole ZUS ZLA przeprowadzane są na podstawie badania bezpośredniego przez lekarza orzecznika lub na podstawie dokumentacji, zgodnie ze sztuką i wiedzą lekarską oraz standardami orzeczniczymi. Decyzję o kontroli w formie badania bezpośredniego lub na podstawie dokumentacji medycznej podejmuje Główny Lekarz Orzecznik lub jego zastępca.

- W okresie pandemii i zwiększonej liczby zachorowań na Covid-19 badania bezpośrednie przez lekarzy orzeczników były ograniczone, a okresowo wstrzymane całkowicie, stąd zmniejszenie liczby kontroli ZUS ZLA w latach 2020, 2021 – informuje rzecznik.

Liczba przeprowadzonych kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy
z powodu choroby  (teren działania Oddziału ZUS w Tomaszowie Mazowieckim)

2020 r. – 6.929, skrócono trwanie 118 zwolnień lekarskich

2021 r. – 9.745, skrócono trwanie 485 zwolnień lekarskich

2022 r. (do dnia 28.04.2022r)  – 2.338, skrócono trwanie 228 zwolnień lekarskich

Ale to nie jedyna forma kontroli. Przebywając na zwolnieniu, możemy spodziewać się kontroli pracownika ZUS. Dzieje się tak na wniosek pracodawcy lub ZUS. Kiedy kwalifikujemy się do kontroli? - Najczęściej takie kontrole wykonują pracownicy działu kadr. Pracownik, który w czasie trwania zwolnienia lekarskiego wykonuje pracę zarobkową lub wykorzystuje to zwolnienie niezgodnie z jego celem, musi liczyć się z tym, że straci prawo do zasiłku chorobowego, za cały okres objęty kontrolowanym zwolnieniem. - Przepis ten stosuje się odpowiednio do zasiłku opiekuńczego i świadczenia rehabilitacyjnego – mówi Monika Kiełczyńska.

Liczba przeprowadzonych kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich (teren działania Oddziału ZUS w Tomaszowie Mazowieckim)

2020 r. -1.652 kontroli, wydano 156 decyzji odmawiających prawa do zasiłku

2021 r. – 656 kontroli, wydano 59 decyzji odmawiających  prawa do zasiłku

2022 (do 28.04.) – 258 kontroli, wydano 38 decyzji odmawiających prawa do zasiłku

Obecnie kontrole mają głównie charakter „biurowy”. Często nie zdajemy sobie sprawy jak wiele informacji o nas widzi „system”.

- Ze względu na pandemię i zachowanie bezpieczeństwa naszych klientów oraz pracowników ZUS większość kontroli zwolnień odbywała się przede wszystkim na podstawie dokumentacji oraz danych dostępnych w systemie informatycznym ZUS. Takie kontrole pozwalają wykryć wiele nieprawidłowości. Dzięki danym dostępnym w systemie informatycznym pracownicy ZUS mogą na przykład sprawdzić, czy osoba zatrudniona w dwóch różnych firmach, w trakcie zwolnienia lekarskiego u jednego pracodawcy pobiera zasiłek, a u drugiego zataja zwolnienie i świadczy pracę - informuje Monika Kiełczyńska 

Pomocny w typowaniu zaświadczeń lekarskich do kontroli jest system e-ZLA. Dzięki niemu zwolnienia wpływają do ZUS niemal natychmiast i daje więcej możliwości analizy. Kontroli podlegają przede wszystkim osoby, które często korzystają z kolejnych krótkotrwałych zwolnień lekarskich, także osoby, które kiedyś były już pozbawione prawa do zasiłku w związku z niewłaściwym wykorzystywaniem zwolnienia. - Sprawdzamy także osoby, które mają bardzo wysoką podstawę wymiaru zasiłku albo przebywają na zwolnieniu lekarskim po ustaniu zatrudnienia. Kontrola dotyczy również innych, losowo wybranych zwolnień. Pomocne w dotarciu do tych, którzy nie potrafią zastosować się do zaleceń lekarzy były również donosy, które dotyczyły m.in. wyjazdów, podróży wakacyjnych w czasie zwolnienia lekarskiego – dodaje rzecznik regionalny ZUS.

W przypadku powtarzających się naruszeń zasad wystawiania zwolnień lekarskich lub w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przy ich wystawianiu, również wszczynane jest w stosunku do lekarzy postępowanie zmierzające do cofnięcia upoważnienia do wystawiania zwolnień lekarskich.

redakcja_

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe