Na szczegóły trzeba będzie poczekać

  • 28.05.2017, 17:24
Na szczegóły trzeba będzie poczekać
Tydzień temu informowaliśmy o kompromitującej ocenie wniosku, złożonego przez Tomaszowskiego Centrum Zdrowia, dotyczącego dofinansowania budowy Centralnego Bloku Operacyjnego. Projekt odpadł na ocenie formalnej. Informacje, jakie docierały do nas od pracowników szpitala, którzy dokumentację widzieli były na tyle alarmujące, że postanowiliśmy wystąpić do Zarządu województwa łódzkiego z wnioskiem o przekazanie protokołu z oceny formalnej projektu. Niestety na tę chwilę odmówiono nam udzielenia informacji. Jest to stosunkowo dziwne, ponieważ wyniki oceny zostały już tydzień temu opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej samorządu wojewódzkiego.

W nawiązaniu do e-maila p. Mariusza Strzępka z dnia 23 maja 2017 r. z prośbą o przeslanie wyników oceny projektu złożonego przez Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. informuję, iż zgodnie z zapisami art. 37 ust. 6 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 „Dokumenty wytworzone lub przygotowane w związku z oceną dokumentów i informacji przedstawianych przez wnioskodawców do czasu rozstrzygnięcia konkursu albo zamieszczenia informacji, o której mowa w art. 48 ust. 6, nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej” (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 oraz z 2016 r. poz. 34). Natomiast zapisy § 7, pkt. 1 Regulaminu Konkursu dla naboru nr RPLD.07.02.00-IZ.00-10-001/16, stanowią, iż przez rozstrzygnięcie konkursu należy rozumieć zatwierdzenie przez Instytucję Zarządzającą (w formie Uchwały) listy ocenionych projektów, złożonych w ramach danego naboru. Z uwagi na to, iż dla przedmiotowego naboru nie zatwierdzono jeszcze listy ocenianych projektów, należy uznać, iż informacja o wyniku oceny ww. projektu nie stanowi informacji publicznej.

 

Podziel się:
Oceń:
  • TAGI:

Komentarze (3)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Obatel
Obatel 29.05.2017, 10:15
Mówi się, piszę się. etc., ... A czy RPO przypadkiem to nie działka PO? Czy tutaj Pan AG nie wspierał projektu? Przecież to członek RN TCZ, czyż nie?
kiki
kiki 29.05.2017, 08:17
Po co blok, podczas gdy może być na takie potrzeby jak Tomaszów sala lub izba.
.....
..... 29.05.2017, 05:27
Mamy ,,pierwszego winnego". Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Majchrowski rezygnuje z pracy w szpitalu. Robi to(ponoć) ponieważ nie chce być obciążony winą za wadliwy projekt. Jeśli nie Majchrowski, to kto? Mówi się, że za porażkę odpowiedzialni są działacze PSL i sam Prezes Zarychta. Czy to prawda?

Pozostałe