Efekt ekologiczny osiągnięty!

  • 20.12.2016, 09:00
  • Mariusz Strzępek
Efekt ekologiczny osiągnięty!
Jeszcze nie tak dawno wiele osób sugerowało, że Tomaszów Mazowiecki będzie musiał zwrócić pieniądze, jakie uzyskał na modernizacje sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków przy ulicy Kępa. Faktycznie, inwestycja realizowana była z "poślizgiem". Niepokój budziło także uzyskanie tzw. efektu ekologicznego. Tymczasem, jak informuje Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej do spółki dotarło już potwierdzenie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, że warunki, jakie miało do spełnienia miasto zostały osiągnięte. - To sukces przede wszystkim mieszkańców - podkreśla prezydent Marcin Witko

[reklama2]

Projekt modernizacji oczyszczalni ścieków oraz skanalizowania części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego od samego początku był dużym wyzwaniem. Olbrzymia dotacja przyznana na to działanie oraz rygorystyczne warunki jej udzielenia (przede wszystkim termin budowy obiektów i termin ich oddania do użytkowania) determinowały działalność Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej oraz stały się dużym wyzwaniem zarówno dla spółki, jak i Urzędu Miasta.

 

- Obecny zarząd ZGWK otrzymał po poprzednikach trudne zadanie dokończenia projektu w bardzo krótkim czasie oraz jego rozliczenia w wyznaczonym terminie. Walka o to, by największa inwestycja w Tomaszowie Mazowieckim zakończyła się sukcesem, zaczęła się już w 2015r. Wówczas na dwóch (z siedmiu) kontraktach inwestycyjnych firmy budowlane realizujące tam prace ogłosiły upadłość i zeszły z placu budowy. Na pozostałych odnotowano duże opóźnienia - informuje rzecznik prasowy prezydenta miasta, Joanna Szczepańska

 

Nic dziwnego, że wielu obserwatorów przepowiadało klęskę inwestycji, twierdząc, że nie uda się dokończyć budowy na czas, a co za tym idzie, trzeba będzie zwrócić unijną dotację. Jednak dzięki ciężkiej pracy i zaangażowaniu wszystkich stron – Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej, władz miasta, firm budowlanych oraz mieszkańców - udało się osiągnąć sukces. Kolejnym niełatwym zadaniem było przekonanie tomaszowian, że podłączenie się do nowo powstałej kanalizacji przyniesie korzyści im, ich sąsiadom oraz całemu miastu i środowisku naturalnemu

 

− Chcemy podziękować tomaszowianom za ich wyrozumiałość podczas budowy oraz podjęcie współpracy, ponieważ poza osiągnięciem efektu rzeczowego, projektu modernizacji oczyszczalni ścieków i skanalizowania części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego, równie istotnym elementem było osiągnięcie efektu ekologicznego. W tym działaniu do akcji musieli się włączyć sami mieszkańcy aglomeracji, podłączając się do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej − mówi Maria Chilińska, prezes Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o.

 

ZGWK do prowadzenia akcji informacyjno-edukacyjnych wykorzystywał m.in. lokalne media, udostępniając w ten sposób szczegóły na temat projektu modernizacji oczyszczalni ścieków i budowy sieci wodno-kanalizacyjnej – jego poszczególne etapy, zastosowane technologie i rozwiązania prośrodowiskowe oraz wynikające z niego korzyści, zarówno te społeczne, jak i ekologiczne. Organizowano również wystawy i spotkania.

 

Dzięki rozmowom, jakie ZGWK w Tomaszowie Mazowieckim prowadził z mieszkańcami, zwiększyła się m.in. ich wiedza na temat zagrożeń, jakie niosą dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego, nieszczelne szamba.

 

− Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej, dążąc do wykorzystania potencjału zmodernizowanych sieci, nie tylko prowadził aktywną akcję informacyjną wśród mieszkańców miasta i gminy Tomaszów, ale również wyszedł naprzeciw ich oczekiwaniom, szczegółowo planując i konsekwentnie realizując dodatkowe działania, które miały na celu pomóc zainteresowanym przełączyć się do sieci kanalizacyjnej – wyjaśnia Tomasz Wenecki, zastępca prezesa ZGWK w Tomaszowie Maz.

 

 

Ponawiane wciąż apele prezydenta miasta, Marcina Witko, a także udzielane wsparcie dla mieszkańców poprzez nienaliczanie opłaty adiacenckiej dla przyłączających się do miejskiej sieci kanalizacyjnej przełożyły się na sukces zrealizowanego już projektu.

 

– Dziękuję przede wszystkim mieszkańcom, którzy odpowiedzieli na nasze apele i dzięki temu wspólnie możemy dążyć do poprawy czystości naszego środowiska. Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w inwestycje, czuli pracownikom spółki oraz wykonawcom kontraktu. Nie byłoby tego sukcesu również bez wzorowej współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, któremu również należą się słowa wdzięczności – mówi prezydent Marcin Witko.

 

Warto wspomnieć, że Zakład nieodpłatnie udostępnił dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o realizację przyłączenia, zajął się jego przygotowaniem oraz umożliwił dofinansowanie budowy przyłącza poprzez uzyskanie dotacji dla mieszkańców z WFOŚiGW – wszystko po to, by zachęcić niezdecydowanych oraz wesprzeć chcących uzyskać dostęp do sieci kanalizacyjnej. Właściciele posesji, którzy wyrazili chęć przyłączenia się do kanalizacji, otrzymali szeroki wachlarz udogodnień oraz pomoc finansową. 

 

 

 

Realizacja Projektu  pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego” współfinansowana była  ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Zawarta w 2013 r. umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  zobowiązywała Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Maz. Spółka z o.o. do osiągnięcia określonego efektu ekologicznego.

 

Spółka poza wybudowaniem ponad 100 km nowej sieci kanalizacyjnej, renowacji 19 km istniejących kolektorów przesyłowych, modernizacji oczyszczalni ścieków i budowy nowej przepompowni ścieków,zobowiązana była do spowodowania wzrostu liczby użytkowników korzystających z podłączenia do sieci kanalizacyjnej w wysokości  około 20 927 RLM  oraz spełnienia przez oczyszczone ścieki wymagań Dyrektywy 91/271/EWG  potwierdzonego przez Wojewódzką Inspekcję Ochrony Środowiska lub akredytowane laboratorium

 

W tym celu podejmowane były intensywne działania mające na celu edukację i udzielenie mieszkańcom Tomaszowa Mazowieckiego daleko idącej pomocydla przyspieszenia  przyłączenia swoich posesji do wybudowanej sieci kanalizacyjnej.Mieszkańcy otrzymali bezpłatnie od  ZGWK warunki techniczne przyłączenia, mapę sytuacyjno-wysokościową i projekt techniczny wykonania przyłącza kanalizacyjnego. Jednocześnie Prezydent Miasta  Tomaszowa Maz. wydał Zarządzenie w sprawie odstąpienia od ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości o 35 % wzrostu osobom, które w określonym terminie złożyły wniosek o przyłączenie.

 

ZGWK i Gmina Tomaszów Mazowiecki stworzyli ponadto  Mieszkańcom możliwość skorzystania z dofinansowania na budowę przyłącza kanalizacyjnego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnejw Łodzi. ZGWK wystąpił dwukrotnie do WFOŚiGW z wnioskami o  udzielenie dofinansowania w ramach Programu priorytetowego pn. „Wykonanie podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego” .

 

 

W ramach tego dofinansowania właściciel posesji mógł uzyskać do 50% kosztów wykonania przyłącza ( nie więcej niż 3.000,00 zł). Z tej formy pomocy skorzystaływ Tomaszowie Maz. 1024 gospodarstwaw tym 3463 osoby. Gmina Tomaszów Maz. złożyła również  3 wnioski o dofinansowanie  do WFOŚiGW, z którego skorzystało 566 gospodarstw w tym 2035 osób na terenie gminy.

 

- Reasumując należy podkreślić, iż działania Spółki oraz zrozumienie Mieszkańców Aglomeracji Tomaszowa Maz. przyczyniły się do tego, że ZGWK będąc beneficjentem Umowy do dofinansowanie Projektu pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”  wywiązał się z obowiązku uzyskania efektu ekologicznego - mówi rzecznik prezydenta miasta, Joanna Szczepańska

 

W października 2016 r. przekazane zostały Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dokumenty potwierdzające uzyskanie efektu ekologicznego dla zrealizowanego Projektu o wartości 21.410,95 RLM, oraz potwierdzona została przez WIOŚ jakość oczyszczonych ścieków spełniająca wymogi Dyrektywy unijnej 91/271/EWG.

Mariusz Strzępek

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (7)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Krystyna P
Krystyna P 01.01.2017, 16:27
czy zawsze dyskutując bez względu na temat trzeba komuś ,,przewalić"? czy nie można normalnie dyskutować?złosliwości ,pyskówki,czasem daje minusa nie za treść a za sposób traktowania innych ,kłótliwych ludzi nikt nie lubi czytać ani słuchać
♥
01.01.2017, 19:38
A jak można traktować kogoś, kto nie potrafi normalnie pisać tylko KRZYCZY? W dodatku zwraca się do Prezydenta naszego miasta per " ty", jak do swojego kolegi, czy sąsiada za płotem? To nie świadczy dobrze o piszącej osobie. Nawet ja, będący dużo starszy od Pana Prezydenta, nie miałbym śmiałości pisać czy mówić do Niego "ty", ponieważ jest to osoba sprawująca władzę, a władzy należy się szacunek.
Czy do kontrolującego policjanta TOMASZOWIANKA też zwraca się "ty", bo ja niestety "panie władzo".
Ponadto, nie podoba mi się, że o wszystko obwinia obecnego Prezydenta. O podwyżkę opłat za ścieki w 2014 r.kiedy jeszcze nie był Prezydentem, o podwyżkę w 2015 r, która była uchwalona w 2014 r. przez poprzednią władzę. Niedługo naszego Prezydenta będzie się obwiniać o to, że pada deszcz, a nie śnieg.
TOMASZOWIANKA
TOMASZOWIANKA 01.01.2017, 13:18
2014 2015 2016 CO ROK PODWYŻSZKI ścieki 7zł WITKO JUŻ NA CIEBIE NIE ZAGŁOSUJĘ
♥
01.01.2017, 14:11
Oj cusik ci się pomerdało. Prezydent Witko został wybrany w listopadzie 2014 r. więc musisz ten 2014 r odrzucić. To nie Prezydent ustala ceny ścieków tylko Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne. To po co tyle jesz i sr..sz? Ogranicz żarcie i picie, a będziesz mniej płacić.
Pisz "podwyżki", a nie "podwyszki". Polska język trudna język.
p. rzecznik
p. rzecznik 27.12.2016, 19:21
Czy nadal 1 RLM = [BZT (kg/dzień)] /[0,06 (kg/osoby*dzień)].
Jeśli jest tak, to resztę wyliczymy. Np. wg określonego sposobu obliczeniowego:
• Przepływ na oczyszczalni → Qd = 4800 m3 /d • Średnie stężenie BZT5→ SBZT5 = 660 g/m3 , • Ładunek zanieczyszczeń → 1000 5 5 d BZT BZT Q S L ⋅ = → LBZT5 = 3168 kg/d • Jednostkowy ładunek→ lBZT5 = 60 g/(M*d) • Równoważna liczba mieszkańców → 5 1000 5 ⋅ = BZT BZT l L RLM → RLM = 52800 .
I wszystko dla wszystkich aż nad to (ponad wszystko) jasne.
Ajdejano
Ajdejano 23.12.2016, 14:59
"Cóś" nie widzę zbyt wielu wpisów. Przecież zwolennicy po-nowocesnej i buractwa nie będą chwalili obecnego Prezia. No - nie można go chwalić, bo za dwa lata znów wybory.

Ale, jednak - nie możecie spać spokojnie: w 2018 r. - mohery i tak popchną PiS do przodu.
Takich wygibusów jak w Waszym "postympowym" obozie - świat dawno nie widział (dawno - tzn. od czasów komuny - tam byli jeszcze "lepsi").
Ajdejano
Ajdejano 20.12.2016, 15:58
Krótko: czyli - JEST DO PRZODU ???
Jakoś nie widzę tych codziennych maruderów z po, nowocesej, sld, buractwa, którzy na tym forum odżegnywali p. Witko od czci i wiary !!!
Ciągle było tak: a co on może, to muzyk, to ignorant !!!

Jednak nie ważne, że ktoś gra na bębnie lub na skrzypcach lub na forteklapie. Ważne, że ten Prezio, ośmieszany przez wielu bezmózgich ludzi , "cóś"-tam jednak załatwił dla TM.
Załatwił to "cóś-tam" tylko dlatego, że ma dobre układy w Łodzi i w warszawce.

I co tu kombinować - badziewiaki: poprzednicy w tomaszówku (przez ostatnie 8 lat) - to właśnie oni byli zwykłymi chłopokami dla wojewódzkich i centralnych decydentów.
Zgadza się - Panie radny Gajewski ?! I o czym teraz możemy pogadać ??? Jedyna nadzieja dla was, to rozróby w warszawce wspólnie z niedouczonym Petru i z buractwem. Już tak nisko zeszliście ?!
A gdzie ta wielka PO - co ?!?!?! Cienko to widzę.
Tym bardziej, że nie wierzę w to, że Kaczor Wam ustąpi.

Pozostałe