Obradowanie listopadową porą

  • 30.11.2016, 13:45
  • Mariusz Strzępek
Obradowanie listopadową porą
Kolejna sesja Rady Powiatu Tomaszowskiego za nami.

[reklama2]

W pierwszym punkcie obrad radni zajęli się informacją o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Tomaszowskiego za rok szkolny 2015/2016. Raport zawiera wyniki egzaminów maturalnych oraz ich porównania z wynikami ogólnokrajowymi i osiągnięciami z lat poprzednich. Wddług danych zawartyych w raporcie poprawiły się efekty kształcenia, czego wyrazem jest uzyskiwanie coraz wyższych wyników egzaminów zewnętrznych, zwiększająca się liczba finalistów i laureatów konkursów oraz olimpiad przedmiotowych.Częscią raportu są też dane dotyczące struktury klas w szkołach ogólnokształcących i zawodowych. Częścią raportu są też dane poradni psychologiczno pedagogicznej, pod której opieką znajdowało się w ubiegłym roku szkolnym prawie 2000 uczniów. W tej części obrad radny Paweł Łuczak pytał o możliwość zmiany nazwy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego. 

 

 

W kolejnym punkcie rozpatrzono projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Powiatowe Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim i nadania jej statutu. Nowa jednostka powstanie w miejsce likwidowanego Młodzieżowego Domu Kultury. Zmiany dotyczyły wyposażenia w mienie po zlikwidowanym MDK. Radny Mirosław Banasiak pytał o personel, który obecnie zatrudniony jest w domu kultury. W odpowiedzi radni dowiedzieli się, że wszysycy pracownicy otrzymają propozycję przejścia do nowej jednostki. Przy zmianie stracą przywileje związane z Kartą Nauczyciela. 

 

 

Radni zajęli się również rozpatrzeniem projektu  uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy powiatu tomaszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 W celu stworzenia dokumentu w miesiącu wrześniu br. organizacje pozarządowe zgłaszały propozycje zadań publicznych do realizacji w 2017 r. Miało to na celu określenie potrzeb organizacji pozarządowych oraz wyznaczenie kierunków i form współpracy na rok następny. Projekt Programu został opracowany przez Wydział Kultury i Promocji Powiatu z uwzględnieniem opinii i uwag uzyskanych od organizacji pozarządowych oraz informacji od komórek i jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz. Następnie projekt został poddany konsultacjom społecznym, podczas których organizacje pozarządowe mogły zgłaszać swoje uwagi, propozycje zmian i sugestie do powyższego projektu w formie pisemnej na formularzu konsultacyjnym. Na wsparcie projektów zgłaszanych przez organizacje społeczne zarezerwowane zostanie w budżecie nie mniej niż 150 tysięcy złotych. 

 

Przyjęto uchwałę w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Nowe przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach określają 3-letnią (a nnie jak dotąd 2-letnią) kadencję.

 

Radni postanowili  udzielić  pomocy  finansowej Gminie Lubochnia na dofinansowanie zakupu deski ortopedycznej  oraz narzędzia  ratowniczego hooligan dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubochni.

 

Rozpatrzono projektu  i podjęto  uchwałę w sprawie powierzenia zadania z zakresu utrzymania dróg  powiatowych. Uchwałę podjęto w związku z wystąpieniem Wójta Gminy Rokiciny w sprawie przejęcia odpłatnego zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Rokiciny. Są to drogi 4318E biegnącej od drogi wojewódzkiej nr 713 w Rokicinach Kolonii (ul. Reymonta) przez wieś Albertów, Wilkucice Duże, Janków do drogi wojewódzkiej Nr 713 o długości 11 km, oraz drogi 4319E biegnącej od drogi wojewódzkiej nr 716 w miejscowości Rokiciny do drogi powiatowej nr 4318E w miejscowości Janków o długości 2,5 km 

 

W czasie sesji przyjęto też kolejne zmiany w tegorocznym budżecie oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej. Wprowadzono m.in. nową inwestycję w postaci zakupu ambulansu sanitarnego dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia. 

 

Radni raz jeszczs zajęli się skargą małżeństwa Wawrzynowskich na działalność dyrektora Powiatowego Centrum Rodziny. Skargę jak zwykle uznano za bezzasadną. 

Mariusz Strzępek

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (3)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

koledzy z jednej ławki
koledzy z jednej ławki 03.12.2016, 12:10
a co Pan naobiecywał wyborcom kiedy Pan z tych kumitetów przed wieloma laty zostawał samorządowcem ?(w którymś z wpisów sam Pan napisał, że był samorządowcem różnych szczebli) No i co Pan po sobie pozostawił, bo to tak z reguły bywa, że ta krowa co dużo ryczy to mało mleka daje, a Pan tu na tym forum "ryczy" nieustannie ! To niech Pan z redaktorem pogada i może jakiś wywiad rzeka, co? Będzie to pewnie cenne źródło wiedzy ! Bo rozumiem, że ta Pana mądrość to z doświadczenia się wzięła, no chyba, że z urodzenia Pan taki enteligent bo regułą Pana wpisów jest to, że ma Pan innych za bydło, głąbów, etc., no może z wyjątkiem Pana guru od misiewiczów
Ajdejano
Ajdejano 01.12.2016, 10:57
Do wpisu nr 1.
Koleś: wtedy, kiedy ci obecni radni startowali w wyborach, to startowali z list konkretnych partii, albo z list komitetów lokalnych. Te różne "kumitety" - i w konsekwencji - ci radni z tych "kumitetów" wciskali swoim wyborcom przeróżne obiecanki-cacanki, zgodne z "programami wyborczymi" tych - pożal się Boże - niby komitetów.
Mimo, że była to zabawa, polegająca na zrobieniu w ch..... wyborców, to jednak teraz radni powinni te swoje wyborcze obiecanki wypełniać, a nie - jak piszesz - nie realizować swojego głosu, ale tych których wykorzystali do załapania się na fuchę pt. darmowa fucha w ramach mandatu radnego. Będąc radnymi - oni mają dokładnie w du..... jakieś interesy swoich wyborców.

Chyba zupełnie nie rozumiesz, że ta nasza cała demokracja - to kupa dziada bez zelówek.
xmen
xmen 30.11.2016, 14:57
gdyby jeszcze radni mieli swój a nie partii głos ...

Pozostałe