Przez sport do... zaopatrzenia ortopedycznego 

  • 30.03.2019, 17:33 (aktualizacja 30.03.2019, 17:39)
  • Mariusz Strzępek
Przez sport do... zaopatrzenia ortopedycznego
Łokieć tenisisty. Choroba ta została po raz pierwszy opisana w latach trzydziestych XVIII wieku, jednakże popularna dzisiaj nazwa przyjęła się dopiero jakieś 50 lat później.

Schorzenie to może mieć wiele przyczyn, począwszy od wrodzonych wad rozwojowych dotyczących stawu łokciowego i jego okolicy, przez zaburzenia metaboliczne i hormonalne, a skończywszy na wieku, płci czy też aktywności fizycznej, zawodowej, sportowej.

Przyjrzyjmy się jakie mogą być przyczyny powstawania tejże dolegliwości.

Łokieć tenisisty występuje u mężczyzn i kobiet najczęściej w wieku 40-50 lat, w prawej kończynie górnej. Często współistnieje z takimi schorzeniami jak „palec strzelający”, „zespół cieśni nadgarstka”, choroba De Quervaina, zapalenie okołostawowe barku.

W trakcie leczenia schorzeń stawu łokciowego zdarzają się błędy jatrogenne, czego skutkiem końcowym może być uszkodzenie torebki stawowej łokcia, które może dawać objawy „łokcia tenisisty” i wtórnie, najczęściej spowodowane jest bliznowaceniem, przykurczami lub nieprawidłowym usprawnianiem.

Zmiany zwyrodnieniowe powierzchni stawowych główki kości ramiennej i głowy kości promieniowej, chondromalacja, która może wynikać z ich nieforemności lub nadmiernych obciążeń - w takich sytuacjach ból umiejscawia się na wysokości głowy kości promieniowej, który nasila się przy wykonywaniu pronacji przedramienia i zgięcia dłoniowego nadgarstka (wzmo- żony nacisk głowy kości promieniowej na główkę kości łokciowej). Zmiany zwyrodnieniowe mogą dotyczyć również całego stawu łokciowego najczęściej w przebiegu chorób układowych, tj. reumatoidalnego zapalenia stawów, dny.

Zwyrodnienie przyczepu mięśnia prostownika krótkiego promieniowego nadgarstka, do którego dochodzić może na skutek niedotlenienia, które może postępować wraz z wiekiem lub na skutek przeciążeń, powodem takiego stanu rzeczy jest słabe ukrwienie okolicy przyczepu prostowników, co powoduje bardzo wolny przebieg procesów gojenia uszkodzeń, regeneracji po intensywnym wysiłku, to w konsekwencji powoduje skłonność do mikrourazów, które będą powodowały bliznowacenie i osłabianie struktur więzadła i w efekcie końcowym mogą prowadzić do jego przerwania pod wpływem nawet niewielkiego urazu. Dopiero wtedy dochodzi do pobudzenia powstania stanu zapalnego, który będzie sprzyjał miejscowemu wygojeniu uszkodzenia.

Urazy są najczęstszą przyczyną powstawania łokcia tenisisty. Mogą dotyczyć różnych miejsc i struktur. I tak uszkodzenie pomiędzy okostną a przyczepem mięśnia prostownika krótkiego nadgarstka na nadkłykciu bocznym, powoduje dolegliwości bólowe, które nasilają się przy wyproście i odchyleniu promieniowym nadgarstka. Często występuje zapalenie ścięgna wspomnianego mięśnia, któremu może towarzyszyć wapnienie w okolicy grzebienia nadkłykciowego.

Kolejną i jedną z najczęściej diagnozowanych przyczyn bólów jest uszkodzenie połączenia mięśniowo - ścięgnistego mięśni krótkiego prostownika nadgarstka, długiego promieniowego prostownika nadgarstka oraz odwracacza. Jako główną przyczynę uznaje się, iż wspólny przyczep prostowników jest słabo unaczyniony i bogato unerwiony przez włókna czuciowe i bólowe. Gorsze ukrwienie powoduje wolniejszą regenerację po wysiłku i dłuższe zaleganie produktów przemiany materii. Czynniki te wpływają na obniżenie wytrzymałości struktur i szybsze ich zu- żywanie się. Bogate unerwienie odpowiada za silne doznania bólowe w przypadku urazu.

 

Twój Sklep Medyczny

 

Tomaszów Mazowiecki, ul. Słowackiego 4

 

w godz. 9.00-17.00

w soboty 

w godz. 9-13

 

tel. 570 019 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inną często występującą przyczyną jest uszkodzenie prostownika krótkiego promieniowego nadgarstka, jego przyczep jest wyraźnie odgraniczony oraz ma połączenie z przegrodą mięśniową i powięzią. Sprzyja to „wędrowaniu” dolegliwości bólowych w górę kończyny. Czasem ból może być spowodowany zakleszczeniem małej kaletki znajdującej się w okolicy stawu ramienno-promieniowego.

 

Przeciążenie mięśni prostowników nadgarstka i palców występuje najczęściej u osób z dobrze rozwiniętym układem mięśniowym, rozpoczynających w wieku średnim uprawianie sportu grając w tenisa, zwłaszcza w przypadku długotrwałego wykonywania powtarzających się uderzeń. Osoby predysponowane do powstania choroby najczęściej wykonują zawód szlifierza, maszynistki, garncarza, stomatologa, protetyka, ślusarza. Kobiety najczęściej są narażone na ten typ schorzenia w okresie menopauzy, ponadto gospodynie domowe wykonujące prace domowe, u których najczęściej angażowane do pracy są ręce, np.: przygotowywanie potraw wymagają- cych intensywnego mieszania (ciasta, dżemy, ręczny wyrób chleba, masła, itp.)

 

Objawy kliniczne:

 

• bolesność okolicy nadkłykcia bocznego porównywana do bólu zębów, nasilająca się przy odwracaniu przedramienia połączonym z wyprostem łokcia oraz zgięciem grzbietowym nadgarstka - szczególnie wbrew przyłożonemu oporowi,

 

• promieniowanie bólu do ramienia i przedramienia, objaw ten może nasilać się podczas pisania,

 

• przeczulica skórna, • prawidłowy zakres zgięcia i wyprostu stawu łokciowego,

 

• może występować obrzęk i ocieplenie bolesnej okolicy. Różnicowanie:

 

• z zespołem szyjno-barkowym,

 

• ból na wysokości bocznego grzebienia nadkłykciowego, świadczy o wzmożonym napięciu prostowników,

 

• ból nasilający się podczas prostowania palca środkowego przemawia za patologią pochodzącą ze strony prostownika krótkiego promieniowego nadgarstka.

Mariusz Strzępek

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe