Bezpieczne przejście dla pieszych

  • 27.06.2018, 11:44
  • Komenda Powiatowa Policji
Bezpieczne przejście dla pieszych
Tomaszowscy policjanci z wydziału ruchu drogowego wychodząc naprzeciw wyzwaniu dotyczącemu ograniczenia liczby wypadków drogowych z udziałem pieszych, w dniu 26 czerwca 2018 roku zrealizowali na terenie powiatu tomaszowskiego akcję „Bezpieczne przejście dla pieszych”. Funkcjonariusze przypominali niechronionym uczestnikom ruchu drogowego podstawowe zasady bezpieczeństwa. Dodatkowo czuwali nad prawidłowym przekraczaniem jezdni w miejscach do tego wyznaczonych oraz poprawnym poruszaniem się pieszych i rowerzystów.

 

 

Pamiętajmy:


Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym reguluje przepisy w zakresie niechronionych, przypominamy:
Pieszy na przejściu
Art. 13. 1. Pieszy, przechodząc przez jezdnię lub torowisko, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, korzystać z przejścia dla pieszych. Pieszy znajdujący się na tym przejściu ma pierwszeństwo przed pojazdem.
2. Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone, gdy odległość od przejścia przekracza 100 m. Jeżeli jednak skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100 m od wyznaczonego przejścia, przechodzenie jest dozwolone również na tym skrzyżowaniu.
3. Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych, o którym mowa w ust. 2, jest dozwolone tylko pod warunkiem, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów. Pieszy jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdom i do przeciwległej krawędzi jezdni iść drogą najkrótszą, prostopadle do osi jezdni.
8. Jeżeli przejście dla pieszych wyznaczone jest na drodze dwujezdniowej, przejście na każdej jezdni uważa się za przejście odrębne. Przepis ten stosuje się odpowiednio do przejścia dla pieszych w miejscu, w którym ruch pojazdów jest rozdzielony wysepką lub za pomocą innych urządzeń na jezdni.

 


Art. 14. Zabrania się:


1) wchodzenia na jezdnię:
a) bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych,
b) spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi;
2) przechodzenia przez jezdnię w miejscu o ograniczonej widoczności drogi;
3) zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko;
4) przebiegania przez jezdnię;
7) przechodzenia przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenie zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni, bez względu na to, po której stronie jezdni one się znajdują.

 


Art. 15. Przepisów art. 11–14 nie stosuje się w razie zamknięcia ruchu pojazdów na drodze.

 


Art. 19. 1. Kierujący pojazdem jest obowiązany jechać z prędkością zapewniającą panowanie nad pojazdem, z uwzględnieniem warunków, w jakich ruch się odbywa, a w szczególności: rzeźby terenu, stanu i widoczności drogi, stanu i ładunku pojazdu, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu.

 


Art. 26. 1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu.
 

Komenda Powiatowa Policji
Podziel się:
Oceń:

Komentarze (3)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

7.07.2018, 14:12
,, Jeżeli jednak skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100 m od wyznaczonego przejścia, przechodzenie jest dozwolone również na tym skrzyżowaniu." - czyli w zasadzie można przechodzić na większości skrzyżowań obok pasów?;-)
stary tomaszowiak
stary tomaszowiak 29.06.2018, 14:10
Niestety ale mamy dyktaturę rowerzystów na tomaszowskich ulicach. Jeżdżą gdzie chcą ( jezdnie, chodniki) jeżdżą jak chcą , wymuszają przejazdy na przejściach dla pieszych, itd, itd. Może tak na co dzień tomaszowscy policjanci będą na to reagowali. Często widać jak jedzie radiowóz i omija jadącego rowerzystę po jezdni 9 ul. d. Południowa) choć obok po chodniku biegnie droga dla rowerów. A może przy okazji zaczną policjanci zwracać uwagę na obładowane zakupami kierowniki rowerów. A może .....
snarki
snarki 27.06.2018, 13:02
Może Panowie Policjanci pofatygowali sie na przejazd kolejowy na ul.Białobrzeskiej i zweryfikowali "bezpieczeńswto na przejściu przez tory-którego nie ma"!!!!!!!

Pozostałe