Monitorowanie parametrów życiowych pacjenta - kardiomonitory

  • 29.01.2019, 13:00
  • Grupa Tipmedia
Monitorowanie parametrów życiowych pacjenta - kardiomonitory
Specjalistyczne urządzenia medyczne są bardzo pomocne, jeśli chodzi o ratowanie życia pacjentów. W związku z tym są one wykorzystywane w wielu specjalizacjach, niekoniecznie tylko w tych najpoważniejszych. Jednym z podstawowych zadań lekarzy jest monitorowanie podstawowych parametrów życiowych u pacjentów, np. po przebytych urazach lub operacjach. Nieocenione stają się wtedy kardiomonitory.

Szeroki zestaw funkcji

Sprzęt medyczny posiada bardzo szeroki zestaw funkcji, do których zaliczają się:

       częstość oddechów (lekarze kontrolują w ten sposób, czy liczba oddechów w okresie minutowym nie jest zbyt duża lub też za mała),

       EKG (śledzenie pracy serca u pacjentów. Jedna z najważniejszych funkcji, ponieważ rozpoznaje się wtedy wszystkie najistotniejsze choroby serca),

       saturacja (sprawdza się dzięki temu poziom wysycenia hemoglobiny tlenem),

       ciśnienie tętnicze krwi (można dokonywać pomiaru skurczowego, średniego, ale też rozkurczowego),

       tętno (monitorowana jest w tym przypadku ilość uderzeń serca na jedną minutę).

To podstawowe funkcje przypisane do tego sprzętu medycznego, chociaż pojawić mogą się też różne dodatkowe, takie jak rzut minutowy serca lub też kapnografia. 

Dowolne umieszczenie urządzenia

Kardiomonitory są sprzętem medycznym, który może być przy pacjencie umieszczony w dowolny sposób, wybrany przez lekarzy. Urządzenie znaleźć może się np. na ścianie, na wózku transportowym lub też tuż przy łóżku. Najważniejsze jest to, aby można było skutecznie odczytywać z niego wszystkie wykresy, tak aby lekarz nie został wprowadzony w błąd, co do stanu zdrowia badanego pacjenta. Z pomocą kardiomonitora można wykryć np. arytmię serca, wylicza się też dawki leków, które powinien przyjmować pacjent znajdujący się w szpitalu. Istnieje też szansa zakupienia urządzenia z ekranem dotykowym, tak aby jego używanie było jeszcze wydajniejsze i szybsze. W kardiomonitorze można bez problemów wpisywać dane demograficzne pacjentów.

Możliwość połączenia kilku urządzeń w jeden system

Sprzęt medyczny taki jak kardiomonitory (do nabycia m.in. w sklepie ze sprzętem medycznym Ronomed - www.ronomed.com.pl) daje lekarzom możliwość różnorakiego zastosowania w medycynie. Kardiomonitory można ze sobą łączyć w jeden system, tak aby przesyłać pomiędzy poszczególnymi urządzeniami wszelkie niezbędne dane. Poza tym mogą się one łączyć w dowolnej chwili z siecią bezprzewodową, posiadają archiwum parametrów życiowych. Lekarze mogą je sprawdzać, aby przekonać się w pewnych sytuacjach, czy nie popełnili jakiegoś rażącego błędu w odczytach. Wszelkie wyniki są jednak bardzo przejrzyste, dzieje się to np. za sprawą zmiany koloru krzywych, tak aby móc szybko zauważyć ewentualne nieprawidłowości, np. w pracy serca. Dzięki kardiomonitorom pacjent może w szybszym tempie powrócić do pełni zdrowia, a medycy zabezpieczają go przed pojawieniem się kolejnych dolegliwości, monitorując przez całą dobę jego stan. Poza tym urządzenia są wyposażone także w specjalne alarmy, które uruchamiają się, gdy poszczególne progi dopuszczalne zostaną przekroczone. Wtedy też lekarze niezwłocznie się o tym dowiadują i mogą reagować. 

 

Ronomed Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Przyjaźni 52/1U

53-030 Wrocław

tel. 713461886

Grupa Tipmedia
Podziel się: